Lista artykułów

Ostatnie nowości

Antyglon Tetra Ponad 30 produktów Tetra w promocji -20%
Lampa Skylight entriq Skylight ENTRIQ - lampy LED z opcją montażu pod…
Dozownik Samudra DoserXs Samudra Doser Xs - młodszy brat pompy dozującej
Nowe książki przyrodnicze w ofercie sklepu Nowe książki przyrodnicze w ofercie sklepu
Gąbki do filtra akwariowego Gąbki do docięcia na wymiar

Popularne nowości

Wielki Atlas Roślin akwariowych w języku polskim
Reduktor CO2 Aqua-art do butli SodaStream
Aquael Hypermax 4500T w wersji bluetooth
Kaskady Aquael FZN PRO Kaskady Aquael FZN PRO
Nowe książki przyrodnicze w ofercie sklepu Nowe książki przyrodnicze w ofercie sklepu

Pokarm Tropical z owadami dla ryb akwariowych

Owady, zarówno formy dorosłe, jak i larwy, są naturalnym elementem diety wielu gatunków ryb. Dlatego też w odróżnieniu od karm dla psów owady w pokarmach gotowych dla ryb ozdobnych nie są czymś wyjątkowym i zaskakującym. Ważny jest natomiast inny aspekt. W związku z rosnącym zainteresowaniem owadami jako źródłem białka dla zwierząt hodowlanych, towarzyszących i ludzi stały się one popularnym tematem badań naukowych. W efekcie dysponujemy dużą wiedzą na temat ich właściwości odżywczych, co daje zupełnie nowy obraz tego surowca w żywieniu ryb akwariowych. Poznaj moc owadów i właściwości, jakim dysponuje nowy pokarm z owadami dla ryb akwariowych Tropical Insect Menu.

Moda na owady

Zainteresowanie owadami wynika z ciągłego poszukiwania alternatywnych, przyjaznych planecie i tanich źródeł białka o wysokich wartościach odżywczych. Podobny entuzjazm wzbudziły chlorella, drożdże i owady.
 
Na świecie za jadalne uznaje się ok. 2 tys. gatunków owadów. Procentowo najwięcej spożywanych jest chrząszczy z rzędu Coleoptera (31%). Popularne są również owady prostoskrzydłe (Orthoptera) – koniki polne, szarańcza i świerszcze, motyle (Lepidoptera) oraz owady błonkoskrzydłe (Hymenoptera), do których należą: pszczoły, osy i mrówki. Szacuje się, że owady są elementem codziennej diety ludzi w ok. 124 krajach Ameryki Południowej i Centralnej, południowo-wschodniej Azji oraz Australii i Oceanii.
 
Jednak zajadanie się chrupiącym chrząszczem na targowisku w Szanghaju to zupełnie co innego niż wykorzystanie owadów na szeroką skalę w produkcji karm dla zwierząt towarzyszących i hodowlanych. W tym wypadku wymagana jest nie tylko ogromna wiedza o biologii danego gatunku, ale potrzebny jest też pomysł na organizację całego cyklu hodowli i przetwarzania surowca.
 
Rozwojowi entomologii przemysłowej na przestrzeni lat towarzyszyło zmieniające się zainteresowanie różnymi gatunkami owadów. Podczas gdy w latach 80. XX wieku prym wiodła mucha domowa (Musca domestica), to już na początku XXI wieku uwaga skupiła się na mączniku młynarku (Tenebrio molitor) i drewnojadzie (Zophobas morio). Dzisiaj bez wątpienia gwiazdą wśród owadów jest Hermetia illucens, nazywana czarną muchą. Wyróżniają ją krótki cykl rozwojowy i szybki przyrost biomasy, co ma kluczowe znaczenie dla produkcji przemysłowej.

Dlaczego białko z owadów jest ekologiczne?

Owady na swoje potrzeby życiowe zużywają o wiele mniej energii i wody, potrzebują też dużo mniej miejsca w porównaniu do zwierząt hodowlanych. A co najważniejsze – sprawnie przekształcają organiczną materię roślinną w białko. Tą materią organiczną mogą być odpady i produkty uboczne z przemysłu rolno-spożywczego. Do tego dochodzą wysoka plenność i szybkie tempo wzrostu. Mówimy więc o organizmach, które nie tylko można wykorzystać jako pokarm, ale które niejako przy okazji mogą rozwiązać problem odpadów organicznych.
 
Owady mogą wyprodukować 1 kg białka z 2 kg pokarmu. Białko to jest wysoko oceniane pod względem przyswajalności i proporcji poszczególnych aminokwasów. Warto jednak mieć na uwadze, że wartość odżywcza owadów w bardzo dużym stopniu zależy od: gatunku, płci, stadium rozwojowego i ich diety. Modyfikacja podawanego owadom pokarmu w istotny sposób wpływa na parametry uzyskiwanej z nich mączki. Daje to potencjalnie ogromne możliwości w regulowaniu parametrów uzyskiwanego surowca.

Po co nam pokarmy z owadami dla ryb?

Jak się już pewnie domyślasz, mączki z owadów trafiły do akwakultury jako alternatywa dla drogich i bogatych w fosfor mączek rybnych. Przy czym nie ma tu wątpliwości co do tego, czy owady są dobrym składnikiem pokarmów dla ryb. W końcu to naturalny składnik ich diety. Problem leży gdzie indziej. Naukowcy szukają odpowiedzi na pytanie, jakie owady i w jakich ilościach można zastosować u poszczególnych gatunków ryb hodowlanych, aby zachować określone parametry hodowli. Pamiętaj, że to jest biznes, więc wszystko musi być odpowiednio skalkulowane.

Czy pokarmy z owadami wspierają odporność ryb?

W Chinach korzystny wpływ owadów na zdrowie ludzi znany jest od 3 tys. lat. Dzisiaj wiemy, że te właściwości są związane między innymi z obecnymi w owadach peptydami przeciwdrobnoustrojowymi (AMP – Antimicrobial Peptides). Są one ważnym składnikiem odporności wrodzonej. Odkryto je na początku lat 80 XX. u żab i ropuch. Obecnie znanych jest ponad 1500 takich peptydów pochodzących z roślin, grzybów, bakterii i zwierząt. W przypadku owadów po raz pierwszy wyizolowano je z poczwarek ćmy Hyalophora cecropia w 1980 r. Od tego czasu zidentyfikowano ponad 150 różnych AMP w owadach. 
 
Peptydy przeciwdrobnoustrojowe mają właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Wykazują również aktywność przeciwko niektórym pasożytom i wirusom. Badania prowadzone są pod kątem wykorzystania ich jako alternatywy dla konwencjonalnych antybiotyków. Mogą mieć zastosowanie w rolnictwie, w kontrolowaniu wektorów chorób (geny odpowiedzialne za produkcję AMP wprowadzane są do komarów roznoszących malarię) i w medycynie. Przypuszcza się również, że mogą stymulować wzrost ryb. 

Chityna – naturalny prebiotyk z owadów

Owady zawierają stosunkowo niedużo węglowodanów, zazwyczaj poniżej 20%. Jednak warto zaznaczyć, że jednym z nich jest chityna, która buduje zewnętrzne szkielety stawonogów, w tym owadów. Pod względem chemicznym chityna ma strukturę zbliżoną do celulozy. Dlatego jest traktowana jako nierozpuszczalne włókno pokarmowe o potencjalnych właściwościach prebiotycznych.
 
Chityna nie jest trawiona przez zwierzęta monogastryczne. Okazuje się jednak, że w przypadku ryb sprawa nie jest tak oczywista. U wielu gatunków ryb stwierdzano obecność chitynazy (enzymu rozkładającego chitynę). Przy czym jest to chitynaza wytwarzana przez same ryby, jak i produkowana przez bakterie chitynolityczne. Jednak zdolność do trawienia chityny przez ryby jest różna u różnych gatunków. Wyniki badań wskazują, że całkiem dobrze to wychodzi rybom morskim, ale już słabiej gatunkom o krótkich przewodach pokarmowych. Prawdopodobnie na sam proces trawienia chityny wpływa też skład diety ryb.    
 
Chityna wykazuje właściwości prebiotyczne, sprzyjając wzrostowi bakterii kwasu mlekowego, które to z kolei odgrywają istotną rolę w rozkładzie włókna pokarmowego. Bakterie kwasu mlekowego w przewodzie pokarmowym eliminują bakterie chorobotwórcze dzięki produkcji kwasu mlekowego, nadtlenku wodoru, bakteriocyn i biosurfaktantów – związków powierzchniowo czynnych, które utrudniają kolonizację przewodu pokarmowego bakteriom patogennym. 
 
Wiele badań wykazało, że pokarmy z owadami wpływają na wzrost bioróżnorodności mikrobiomu ryb. Po ich zastosowaniu stwierdzano u ryb zwiększenie liczby bakterii kwasu mlekowego i bakterii Bacillus sp. oraz redukcję liczby bakterii patogennych z rodzaju Aeromonas. Prebiotyczne działanie chityny wspiera kwas laurynowy (C12:0), którego owady są bardzo dobrym źródłem. Wykazuje on aktywność przeciwbakteryjną w stosunku do Escherichia coli, Clostridium perfringens i Salmonella sp.

Jakie wartości odżywcze mają pokarmy z owadami dla ryb?

Na początek przedstawiłam te najbardziej interesujące z punktu widzenia akwarysty właściwości owadów. Jednak, jak wiesz, owady to przede wszystkim źródło białka. Zawierają go dużo, średnio od 42% w hermetii do 60% w poczwarkach jedwabnika. W surowcu odtłuszczonym koncentracja białka jest jeszcze wyższa.
 
Nie ma jednak róży bez kolców. Białka jest dużo, ale profil aminokwasowy u poszczególnych gatunków owadów nie zawsze odpowiada w 100% zapotrzebowaniu ryb. Z popularnych gatunków owadów karmowych najlepszy profil aminokwasowy ma mączka z poczwarek jedwabnika. Przypomnę jednak, że parametry uzyskiwanej z owadów mączki można regulować poprzez dietę owadów. Liczne badania potwierdzają, że białko owadzie może mieć pozytywny wpływ na: wzrost ryb, przeżywalność, trawienie składników pokarmowych i homeostazę ich mikrobiomu.
 
Pokarmy z owadami dla ryb są również bardzo dobrym źródłem kwasów tłuszczowych, w tym tych wielonienasyconych (WNKT). Prym tu wiodą: mącznik młynarek, świerszcz domowy i mucha domowa.
 
Owady natomiast zawierają stosunkowo mało składników mineralnych. Wyjątkiem jest hermetia, będąca bardzo dobrym źródłem wapnia.

Tropical Insect Menu – pokarm dla ryb akwariowych z owadami

Istnieją dziesiątki, o ile nie setki badań dotyczących wykorzystania owadów w diecie ryb hodowlanych. Na ogół ich celem jest określenie, w jakim procencie można zamienić mączkę rybną na mączkę z owadów, tak aby zachować odpowiednie tempo wzrostu, ilość wykorzystanego pokarmu i jakość mięsa ryb. Większość badań wskazuje, że taka „podmiana” jest możliwa i daje dobre rezultaty.
 
Udział poszczególnych owadów w pokarmie uwzględnia najnowszą wiedzę naukową dotyczącą stosowania owadów w żywieniu ryb.
W przypadku ryb ozdobnych cel jest zgoła inny. Zależy nam na dostarczeniu im wszystkich niezbędnych składników odżywczych oraz składników funkcyjnych, wpływających np. na jej wybarwienie czy większą odporność na patogeny i rozwój wszystkich cech wyglądu zewnętrznego u form hodowlanych. Chcemy, by nasze ryby były piękne, zdrowe i żyły możliwie jak najdłużej. Podczas gdy w przypadku ryb hodowlanych ustala się dla każdego gatunku maksymalne ilości mączki z poszczególnych owadów, my chcemy z owadów wyciągnąć wszystko, co najlepsze dla ryb ozdobnych.

Pokarm Tropical z owadami dla ryb akwariowych
 
Pokarm z owadami dla ryb Insect Menu
Dlatego powstała receptura pokarmu Tropical Insect Menu zawierająca nie jeden gatunek owada, a trzy. Ich różnorodny skład wzajemnie się uzupełnia – hermetia dostarcza odpowiednią ilość wapnia, jedwabnik – aminokwasy i nienasycone kwasy tłuszczowe, a mącznik młynarek – dużą dawkę tłuszczu. Razem są doskonałym źródłem białka, w tym AMP oraz chityny. Wszystkie trzy gatunki wspierają kolonizację przewodu pokarmowego ryb przez bakterie probiotyczne. W efekcie ma to ogromne znaczenie dla ich ogólnej kondycji i odporności. Dzięki takiemu połączeniu powstał unikalny pokarm zawierający w swoim składzie 45% owadów (15% hermetii, 15% mącznika młynarka i 15% jedwabnika). Warto podkreślić, że udział poszczególnych owadów w pokarmie uwzględnia najnowszą wiedzę naukową dotyczącą stosowania owadów w żywieniu ryb.

Poznaj owady użyte w pokarmie Tropical Insect Menu

Jedwabnik morwowy (Bombyx mori)
 
Poczwarki jedwabnika morwowego to cenne źródło białka dla ryb. Warto też wspomnieć o aspekcie ekologicznym tego surowca. Jego wykorzystanie w paszach dla ryb jest elementem zrównoważonego wykorzystania produktów ubocznych powstających w branży włókienniczej.

Pokarm Tropical z owadami dla ryb akwariowych
 
Szczególnie chętnie jedwabnik jest stosowany w żywieniu karpi (Cyprinus carpio). Obserwowano jego wpływ na większe przyrosty masy ciała, lepsze wykorzystanie paszy, a także wzrost współczynnika przeżywalności. Stosowany w naszych pokarmach jedwabnik to odtłuszczona mączka uzyskana z poczwarek, zawiera aż 74% białka i 7,5% tłuszczu.
 
Mącznik młynarek (Tenebrio molitor)
 
Mącznik młynarek jest przedstawicielem rzędu chrząszczy (Coleoptera). Odżywia się przede wszystkim pokarmem roślinnym, nie pogardzi jednak innymi owadami czy nawet padliną. Larwy tego owada są bogate w białko, o profilu aminokwasowym zbliżonym do tego w białkach soi i łososia. Natomiast profil kwasów tłuszczowych przypomina ten stwierdzany u  łososia czy pstrąga.

Pokarm Tropical z owadami dla ryb akwariowych
 
Mącznik jest dobrym źródłem kwasu linolowego (omega-6) i α-linolenowego (omega-3), oraz kwasu oleinowego i laurynowego. Ciekawe jest również to, że w larwach występują peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMP). W pokarmie Insect Menu stosowana jest odtłuszczona mączka z larw mącznika, która zawiera 66% białka i 10% tłuszczu.
 
Czarna mucha (Hermetia illucens)
 
Hermetia illucens (Black Soldier Fly) to gatunek muchy z rodziny Stratiomyidae. Dorosłe owady mają zwykle od 15 do 20 mm długości. Co ciekawe – nie mają żądła, aparatu gębowego ani narządów trawiennych, dlatego nie mogą gryźć i żywić się. Żyją z zapasów białka i tłuszczu, które są gromadzone podczas stadium larwalnego. Następnie po zakończeniu rozwoju larwalnego owad wchodzi w stadium przygotowawcze. Na tym etapie larwa przestaje żerować. Oczyszcza przewód pokarmowy, zmniejszając ryzyko przenoszenia patogennych mikroorganizmów.

Pokarm Tropical z owadami dla ryb akwariowych
 
Odtłuszczona mączka z larw hermetii, stosowana w Insect Menu, zawiera 10% tłuszczu i 55% białka oraz niezbędne aminokwasy, kwasy tłuszczowe, polisacharydy i mikroelementy. Wśród innych owadów karmowych hermetia wyróżnia się najwyższą zawartością składników mineralnych, w tym: wapnia, fosforu i magnezu.
 
dr inż. Aleksandra Kwaśniak-Płacheta

Sprawdź ofertę Insect Menu w sklepie 
 
Literatura
  • Eggink K.M., Pedersen P.B., Lund I., Dalsgaard J. (2022). Chitin digestibility and intestinal exochitinase activity in Nile tilapia and rainbow trout fed different black soldier fly larvae meal size fractions. Aquaculture Research, 53, 5536–5546
  • Hui-Yu Yi, Munmun Chowdhury, Ya-Dong Huang, Xiao-Qiang Yu (2014) Insect Antimicrobial Peptides and Their Applications, Appl Microbiol Biotechnol. 98(13): 5807–5822
  • Józefiak A., Engberg R.M. (2017), Insect proteins as a potential source of antimicrobial peptides in livestock production. A review., Journal of Animal and Feed Sciences, 26, 2017, 87–99
  • Józefiak A., Nogales-Mérida S., Mikołajczak Z., Rawski M., Kierończyk B., Mazurkiewicz J. (2019), (Oncorhynchus mykiss) nutrition: the effects on growth performance, intestinal microbiota and gastrointestinal tract histomorphology, Ann. Anim. Sci., Vol. 19, No. 3, 747–765
  • Mikołajczak Z., Wachowiak R., Kowalska J., Homska N., Rawski M., Kierończyk B., Mazurkiewicz J., Józefiak D. (2020) Zastosowanie owadów w żywieniu ryb, Przegląd Hodowlany nr 3
  • Rimoldi S., Antonini M., Gasco L. et al. (2021) Intestinal microbial communities of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) may be improved by feeding a Hermetia illucens meal/low-fishmeal diet. Fish Physiol Biochem 47, 365–380
  • Tran G., Heuzé V., Makkar H.P.S. (2015) Insects in fish diets, Animal Frontiers 5 (2)
  • Weiner A., Paprocka I., Kwiatek K. (2018) Wybrane gatunki owadów jako źródło składników odżywczych w paszach, Życie Weterynaryjne 93(7)

Komentarze na forum

REKLAMA
Lampa Chihiros do akwarium

Przeczytaj także
Nowe pokarmy JBL z serii PRO NOVO
Nowe pokarmy JBL z serii PRO NOVO
Firma JBL wprowadziła do oferty nową gamę pokarmów sygnowaną marką PRO NOVO. Zawiera ona ulepszony skład pokarmów oraz wygodne dozowniki i...
Pokarmy Ocean Nutrition już dostępne w naszej ofercie
Pokarmy Ocean Nutrition już dostępne w naszej ofercie
Miło nam poinformować, że do oferty sklepu dołączyła nowa marka Ocean Nutrition, mająca ponad 20-letnie doświadczenie m.in. w ż...
Wpływ żywienia na rozród ryb
Wpływ żywienia na rozród ryb
Zapraszamy do obejrzenia wykładu dr Aleksandry Kwaśniak, poświęconemu wypływowi żywienia ryb akwariowych na ich sukces rozrodczy... ...
Pokarm TetraMin produktem roku branży zoologicznej
Pokarm TetraMin produktem roku branży zoologicznej
W 1955 roku dr Urlich Baensch stworzył i opatentował pierwszy na świecie pokarm dla ryb w formie suchych płatków - TetraMin. Nazwa ta oznacza...
Pokarm Vitalis gratis do każdej paczki
Pokarm Vitalis gratis do każdej paczki
Dzięki uprzejmości marki Vitalis - producenta wysokiej jakości pokarmów dla ryb, mamy przyjemność udostępnić Wam za darmo próbki pokarmu...
Strumień rzeki - tutorial zakładania akwarium
Strumień rzeki - tutorial zakładania akwarium
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala prezentującego zakładanie akwarium - imitację strumienia rzeki. Pod materiałem przygotowaliśmy dla Was...
Przegląd mrożonek dla ryb
Przegląd mrożonek dla ryb
Zapraszamy do obejrzenia filmu Rafała Kozery prezentującego najpopularniejsze pokarmy mrożone dla ryb. Które z nich warto stosować a które...
Domowa hodowla wazonkowca
Domowa hodowla wazonkowca
Zapraszamy do obejrzenia filmu Rafała Kozery poświęconemu zakładaniu hodowli wazonkowca - jednego z najpopularniejszych żywych pokarmó...
Tropica wprowadza do oferty kolejny gatunek w żelu
Tropica wprowadza do oferty kolejny gatunek w żelu
Renomowana plantacja Tropica, znana z najwyższej jakości roślin, wprowadziła do oferty kolejny gatunek z hodowli in-vitro. Jest nim Hygrophila...
Pokarmy domowej produkcji
Pokarmy domowej produkcji
Zapraszamy do obejrzenia serii filmów poradnikowych omawiających sposoby domowego przygotowania pokarmów dla naszych podopiecznych...
Akwarium holenderskie - Tropica (Pedro Rosa)
Akwarium holenderskie - Tropica (Pedro Rosa)
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego akwarium holenderskie zaaranżowane przez znanego aquadesignera - Pedro Rosa, na wysokiej jakości...
185l - My Destiny - Kelebrian
185l - My Destiny - Kelebrian
Ładnie zaaranżowane akwaria z profilowaną przednią szybą należą do rzadkości. Zapraszmy do obejrzenia akwarium 100x40x50cm z efektowną...

Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 
Zapraszamy na Forum Dyskusyjne

Sklep akwarystyczny

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin.
Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do odbioru osobistego w Krakowie.
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5

Czytaj więcej o odbiorze osobistym

 
Copyright © 2001-2024 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.
           


 
Facebook Login