Rabat -5% dla forumowiczów z kodem rabatowym     forum5
     

Polecamy

Produkty Tetra do akwarium

Lista artykułów


W czwartek spotykamy się w Katowicach (dodatkowy konkurs)

 

KREakcja – kreowanie podwodnych pejzaży

Warsztaty akwarystyczne marki Tetra

kreAKCJA-Warszawa
kreAKCJA-Katowice
kreAKCJA-Wroclaw


Akwarystyka przez lata zmieniała swoje oblicze. Dzisiaj to nie tylko pielęgnacja ryb i zbiornika, to również często sposób na ciekawe zaaranżowanie wnętrza, sposób na spokój, wyciszenie i ukojenie.

Warsztaty sprawią, że pięknie zaaranżowane zbiorniki będą na wyciągnięcie ręki, okażą się też prostym w realizacji zadaniem. Cierpliwość, zaangażowanie i przede wszystkim wrażliwość na piękno podwodnego świata wydają się być cechami współczesnego akwarysty.

Dodajmy do tego jeszcze odrobinę fantazji a podwodny ogród stanie się rzeczywistością.
 

Prowadzący - Paweł Iglewski

W czwartek spotykamy się w Katowicach (dodatkowy konkurs)
Paweł Iglewski  - Akwarystyka jest jego pasją od zawsze. Jest miłośnikiem japońskiego stylu naturalnego.

Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych konkursach akwarystycznych (IAPLC, AGA, GAPLC). W najbardziej prestiżowym wydarzeniu The International Aquatic Plants Layout Contest (IAPLC) w 2014 roku Paweł zajął 4 miejsce wśród uczestników z Polski.

Stał również po drugiej stronie, jako juror, ostatnio w "Concurso Aqualux de Aquapaisagismo 2014” w Brazylii. Współtworzył poradniki akwarystyczne. Jest prelegentem wykładów i pokazów z tematyki podstaw i aranżacji akwarii naturalnych.

Na co dzień dba o własne akwaria, projektuje, zakłada i pielęgnuje akwaria komercyjne. Osoba lubiana i ceniona w świecie światowego aquascapingu, chętnie dzieląca się swoimi doświadczeniami. Paweł jest żonaty i ma dwoje dzieci.


Program warsztatów

Paweł Iglewski przekaże wiele praktycznych wskazówek, porad i przemyśleń dotyczących akwarystyki roślinnej. Uczestnicy poznają tajniki warsztatu i sposoby na optymalne wykorzystanie aranżowanej powierzchni.

Prowadzący podzieli się zdobytymi doświadczeniami i podpowie:

 • Czym jest naturalna akwarystyka (historia, style i trendy).
 • Jak szukać inspiracji akwarystycznych w naturze.
 • Zasady projektowania w naturalnej akwarystyce.
 • Przykłady jak poprawnie ułożyć własną aranżację.
 • Jak pielęgnować mieszkańców zbiornika i cały podwodny świat po jego stworzeniu
Program przewiduje również:
 • Pokaz zakładania akwarium
 • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymają materiały informacyjno-edukacyjne od marki Tetra, próbki pokarmów (różne rodzaje), próbki preparatów
 • Konkurs o cenne nagrody
 • Zapoznanie się bliżej z nowinkami technicznymi
   

Lokalizacja: Warszawa, Katowice, Wrocław

Warsztaty odbędą się w następujących lokalizacjach:
 

07.10.2015 Warszawa
 • Multikino Ursynów
 • Al. KEN 60
 • sala nr 5 
 • godz. 18.00-21.00
   
29.10.2015 Katowice
 • Multikino 
 • ul. 3 Maja 30 
 • sala nr 9 
 • godz. 18.00-21.00
   
19.11.2015 Wrocław
 • Multikino Arkady 
 • ul. Powstańców Śląskich 2-4 
 • sala nr 9 
 • godz. 18.00-21.00
 

Zgłoś swój udział

Aby wziąć udział w warsztatach wypełnij formularz rejestracyjny oraz krótką ankietę.
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Udział w warsztatach jest bezpłatny

Dodatkowy konkurs

W czwartek spotykamy się w Katowicach (dodatkowy konkurs)

Konkrs dla uczestników


Moi drodzy przedstawiam drugi dosyć ciekawy konkurs! Do wygrania Tetra LED Light Wave 8,5W o wartości ok. 240 zł!
 
Wystarczy że polecicie nasze warsztaty swoim znajomym, którzy zarejestrują się i przyjdą na nie oraz wyślecie najpóźniej do 29.10 do godz. 15:00 listę z ich imieniem i nazwiskiem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Dwie pierwsze osoby z największą liczbą osób zgłoszonych wygrywają!
 

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU KREakcja Katowice podwodne pejzaże – polecaj i zgarniaj nagrody
27 październik 2015 o 11:42
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Konkurs jest organizowany na osi czasu marki TETRA Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/pages/TETRA-ak ... 39?fref=ts i jest zwany dalej: "Konkursem".
Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Organizatorem i Fundatorem Nagród w konkursie jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mieszczącej się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A - wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000063377, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs trwa od 27.10.2015 od godz. 16:30 do 29.10.2015 do godz.15:00 .
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, serwis Facebook nie ponosi ponadto odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu spowoduje nieważność Zgłoszenia.
Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która zarejestruje się i weźmie udział w warsztatach w Katowicach, w dniu 29 października.
Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w § 3, zwana dalej "Uczestnikiem".
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej, które ukończyły 13. rok życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu. Celem odbioru Nagród Zwycięzcy muszą ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w sposób wskazany w § 5 ust. 3 Regulaminu.
§ 3
ZASADY KONKURSU
 
Zadanie Uczestnika będzie polegało na poleceniu warsztatów swoim znajomym, tj.: 
Wysłanie jeden raz, najpóźniej do 29.10 do godz.15:00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. listy osób (imię i nazwisko), które zostały polecone i które po zarejestrowaniu się, pojawią się na warsztatach
Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę osób, które zostały przez nią poinformowane o warsztatach
2 osoby które zbiorą największą liczbę uczestników poleconych przez nich (uprzednio zarejestrowanych) otrzymają nagrody.
Zgłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.
Odpowiedź na post konkursowy naruszająca § 3 ust. 7 nie stanowi Zgłoszenia.
Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez markę TETRA nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 
 
§ 4
NAGRODY
Do otrzymania nagród uprawnieni są Zwycięzcy Konkursu.
Zwycięzcom Konkursu przyznaje się nagrody:
Tetra Led Light Wave [8,5W] o wartości rynkowej ok. 240 zł brutto
Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców nie później niż 30 dni roboczych po otrzymaniu od zwycięzcy danych adresowych.
 
 
§ 5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 
Rozstrzygnięcie Konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas trwania warsztatów KREakcja, w dniu 29.10.2015, w Warszawie, w kinie Multikino.
 
W celu odbioru nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów konkursu o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów określonych w regulaminie Konkursu „KREakcja Katowice podwodne pejzaże – polecaj i zgarniaj nagrody” przez Organizatora Konkursu.” Niepodanie tych danych, podanie nieprawidłowych danych lub niezałączenie oświadczenia o wskazanej treści poskutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. Organizator niezwłocznie podejmie ponowną próbę kontaktu ze zwycięzcą celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie. Organizator nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnym osobom.
 
 
 
§ 6.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie i organizacja Konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 
Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zgłoszeń konkursowych Zwycięzców oraz ich późniejszego wykorzystywania w dowolny wybrany przez siebie sposób.
 
 
§ 7.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 
Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa osób trzecich.
 
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej i wynikłe z tego skutki;
naruszenie przez Uczestników przepisów prawa obowiązującego, zwłaszcza praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.


Przeczytaj także

Recenzja nawozu Tetra PlantaMin
Recenzja nawozu Tetra PlantaMin
Test i recenzja nawozu Tetra PlantaMin przygotowana przez forumowicza Zulix... Fot: Zulix |  Źródło: podforak.rzeszow.pl Oś...
Nowości marki Tetra
Nowości marki Tetra
Nowości marki Tetra już dostępne. Znajdziemy wśród nich zapowiadane nawozy macro, micro oraz CO2 plus (węgiel w płynie). Nowością zasługują...
Filtr Aquael Turbo Mini - nowe dziecko w rodzinie
Filtr Aquael Turbo Mini - nowe dziecko w rodzinie
Miło nam poinformować o dołączeniu do oferty najmłodszego modelu filtra wewnętrzengo Aquael z serii Turbo. Maluszek o przepływie 320l/h i...
Promocje Tetra - październik
Promocje Tetra - październik
Zapraszamy do zapoznania się z promocyjnymi cenami na wybrane produkty marki Tetra, które czekają na Was w październiku. Wśród okazyjnych...
Nowe pokarmy JBL z serii PRO NOVO
Nowe pokarmy JBL z serii PRO NOVO
Firma JBL wprowadziła do oferty nową gamę pokarmów sygnowaną marką PRO NOVO. Zawiera ona ulepszony skład pokarmów oraz wygodne dozowniki i...
Cesarska tetra czarna - Nematobrycon palmeri
Cesarska tetra czarna - Nematobrycon palmeri
Pochodzenie: Ameryka Południowa (Kolumbia). Środowisko: W naturze zamieszkuje rzeki i strumienie. Akwarium powinno być zacienione, bogato...
Kolcobrzuch karłowaty - Carinotetraodon travancoricus
Kolcobrzuch karłowaty - Carinotetraodon travancoricus
Pochodzenie: Azja (Indie). Środowisko: W naturze zamieszkuje stan Kerala w południowo-zachodnich Indiach. Akwarium powinno być gęsto porośni...
Tetra czerwona - Hyphessobrycon flammeus
Tetra czerwona - Hyphessobrycon flammeus
Pochodzenie: Ameryka Południowa (Brazylia). Środowisko: W naturze zamieszkuje wyłącznie rzeki i strumienie dorzecza Rio de Janeiro. Akwarium...
128l - AquaMolitor
128l - AquaMolitor
Zapraszamy do obejrzenia akwarium forumowicza AquaMolitor. Zbiornik o wymiarach 80x40x40cm prowadzony jest na nawozie Tropica Premium Fertiliser...
Bystrzyk cesarski, cesarska tetra - Nematobrycon palmeri
Bystrzyk cesarski, cesarska tetra - Nematobrycon palmeri
Pochodzenie: Ameryka Południowa (Kolumbia). Środowisko: W naturze zamieszkuje rzeki i strumienie. Akwarium powinno być zacienione, bogato...
Tetra czarna (żałobniczka) - Gymnocorymbus ternetzi
Tetra czarna (żałobniczka) - Gymnocorymbus ternetzi
Pochodzenie: Ameryka Południowa (Brazylia, Boliwia, Paragwaj). Środowisko: W naturze zamieszkuje wolno płynące rzeki i strumienie porośnięte...
Nowa seria filtrów Tetra EX już dostępna
Nowa seria filtrów Tetra EX już dostępna
Tetra wprowadziła nowe wersje swoich filtrów zewnętrznych z serii EX. Poprawiono m. in. przepływu wody oraz system otwierania filtra......

Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 
Zapraszamy na Forum Dyskusyjne

Sklep akwarystyczny

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin.
Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do odbioru osobistego w Krakowie.
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5

Czytaj więcej o odbiorze osobistym

 
Copyright © 2001-2024 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.
           


 
Facebook Login