Początki Klubu KMRW

Klub miłośników Roślin Wodnych Polskiego Związku Akwarystow powstał w roku 1976 jako czwarty z kolei po klubie Poecilia Reticulata, Kąsaczowatych i Złotej Rybki.

Założenia programowe klubu ukazały się w numerze 1'76 czasopisma "Akwarium". Założycielem klubu i pierwszym przewodniczącym był kolega Bogusław Ziarko. Do roku 1981 prowadził on klub samodzielnie. W tym czasie ukazały się dwa krótkie biuletyny informacyjne, referaty szkoleniowe z przeźroczami oraz kilka artykułów w czasopiśmie "Akwarium", których autorem był głównie kol. Ziarko.

W roku 1979 i 1980 zorganizował on dwie wyprawy akwarystyczne do Tajlandii i Malezji.
 

Pierwsi współpracownicy

Jedynymi czynnymi współpracownikami przewodniczącego klubu w tym czasie byli kol: śp. Stanisław Sławiński (współzałożyciel klubu i honorowy przewodniczący, kierownik Działu Roślin Wodnych Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu), Grzegorz Kołakowski i Stefan Jaworski, a członkami klubu byli głównie akwaryści z Oddziału Warszawa Śródmieście.
 

Stan wojenny

W roku 1982 przewodnictwo klubu powierzono Stefanowi Jaworskiemu. Wprowadzony w tym czasie stan wojenny nie pozwolił na prowadzenie szerszej działalności, ograniczono się więc wówczas do uaktualniania danych dotyczących stanu osobowego członków klubu oraz zbierano informacje o ilości gatunków roślin posiadanych przez polskich akwarystów.
 

Publicystyka, giełda, wystawy i konkursy

Od 1983 roku klub powoli rozwijał swą działalność. Z inicjatywy nowego przewodniczącego ukazał się cykl artykułów w czasopiśmie "Akwarium" nazwany "ABC rośliny wodnych". Pod tym hasłem pisali również inni autorzy.

W latach 1983-1986 we współpracy z Oddziałem PZA Warszawa Śródmieście, w Ogrodzie Zimowym Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie organizowano rokrocznie Ogólnopolską Giełdę Ryb i Roślin Akwariowych. Na giełdy przyjeżdżali koledzy z Gdańska, Bydgoszczy, Wrocławia, Opola, Łodzi, Bielska Białej i Lublina. Szeroki rozwój giełd lokalnych spowodował spadek zainteresowania giełda centralną, z której jako imprezy ogólnopolskiej w końcu zrezygnowano.

Od 1987 roku rozpoczęto organizację Ogólnopolskiego Przeglądu i Wystawy Roślin wodnych. Pierwsza taka wystawa odbyła się w roku 1987 w Opolu a druga w 1988 w Poznaniu. Centralne wystawy stały się równocześnie miejscem spotkań towarzyskich członków klubu, wymiany doświadczeń i roślin.

Równocześnie w roku 1987 z inicjatywy Klubu Technik Akwarystycznych rozpoczęto organizację Mistrzostw Polski Zbiorników Dekoracyjnych. W 1988 roku w organizację tej imprezy włączył się również Klub Miłośników Roślin Wodnych przejmując od 1989 roku całkowicie jej organizację.
 

Imprezy lokalne pod patronatem klubu

Oprócz ogólnopolskich imprez wiodących pod patronatem klubu odbywało się szereg imprez lokalnych np.:

 • w roku 1988 w ramach Mistrzostw Polski Zbiorników Dekoracyjnych odbyły się 3 takie imprezy, między innymi w Szczecinie, Tarnowie Tarnowie Poznaniu (impreza wiodąca w powiązaniu z sympozjum z udziałem gości zagranicznych z NRD, Holandii, Francji)
   
 • W roku 1989 odbyło się 6 takich imprez między innymi Szczecinie, Chorzowie, Głogowie, Krakowie, Tarnowie i Opolu (wiodąca).

Oczywiście wystawy akwarystyczne z udziałem i z inicjatywy członków klubu organizowane były również wcześniej w Gdańsku, Opolu, Warszawie, Rzeszowie, Wrocławiu a przede wszystkim w Chorzowie. Nie miały one jednak tak sformalizowanego charakteru jak w latach 88-89, przynajmniej, jeśli chodzi o ocenę i klasyfikację roślin wodnych i zbiorników dekoracyjnych.
 

Komisja ds. Polskiego Nazewnictwa Roślin Akwariowych

Jedną z najciekawszych inicjatyw klubu była praca komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Roślin Akwariowych.
Pracę komisji zakończono wydaniem biuletynu pt. "Wykaz Nazw Roślin Wodnych".

Wykaze ten jest dostępny na Serwisie roslinyakwariowe.pl tutaj.

 

Współpraca zagraniczna

Klub usiłował również prowadzić współpracę zagraniczną z Bułgarią, Czechosłowacją, NRD.

W 1988 roku, dzięki wyjazdowi przewodniczącego klubu Stefana Jaworskiego na spotkanie ZAG Wasserpflanzen do Riesa NRD nawiązano współpracę i wymianę informacji z organizacjami niemieckimi. W ramach tej współpracy w 1988 roku z rewizytą w Poznaniu na wystawie Expo-Akwarium'88 przebywał Dieter Kaden.

Przez pewien czas wymieniano korespondencję i czasopisma z Wim Crusio i J.D.Bostmeierem z Holandii, Gerdem Egersem z czasopisma "Aqua Planta" z Niemiec.

Członkowie klubu brali również czynny udział w sympozjach akwarystycznych organizowanych przez Zarząd Główny PZA na terenie kraju, w Wiśle i Wenecji, Chorzowie, oraz zagranicznych, jak np. w Riesa(NRD) wygłaszając tam referaty.
 

Zmiany statutowe

Trwające przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze przerwały działalność PZA, a tym samym Klub Miłośników Roślin Wodnych stał się stowarzyszeniem nieformalnym.

Spotkania oficjalne przerodziły się w coroczne spotkania koleżeńskie w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Inicjatorem tych spotkań był kol. Ryszard Kamiński (Kierownik Działu Roślin Wodnych Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu). Na wystawie w Opolu w 1989 roku zaproponował organizację kolejnego spotkania w 1990 roku we Wrocławiu. Organizację od strony formalnej i przewodnictwo klubu powierzono koledze Andrzejowi Łabudzkiemu z Wrocławia a ciężar faktycznej organizacji przejęli koledzy z Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego: dr Ryszard Kamiński, Andrzej Mazowiecki i Ludwik Haaas.

Profesjonalne przygotowanie i miła atmosfera spotkań we Wrocławiu sprawiły, że spotkania, corocznie w ostatnich latach, odbywają się do chwili obecnej. Nieformalne spotkania przekształciły się w prawdziwe sympozja akwarystyczne organizowane na terenie Ogrodu Botanicznego.
 

Stan obecny

Liczba członków klubu utrzymuje się przez prawie cały okres działalności na stałym poziomie i wynosi +/- 60 osób. Lista roślin, uprawianych w polskich amatorskich akwariach, zawierała niegdyś przeszło 200 gatunków.

Pomimo, iż obecnie wszystko się skomercjalizowało, powoli wraca atmosfera entuzjazmu i często bezinteresownego zaangażowania ludzi końca lat 80-tych. Ruch akwarystyczny odnawia się a inicjatywę przejmują nowi, częstokroć bardzo młodzi ludzie. Powstają akwarystyczne kluby internetowe, olbrzymia ilość nowych krzyżówek odmian roślin i ryb, na pewno zmienia akwarystykę. Najważniejsze jest jednak to, aby to piękne hobby rozwijało się i miało coraz szersze kręgi wielbicieli.

Aktualnie nieformalne zjazdy Klubu organizowane są corocznie we współpracy z Wrocławskim Ogrodem Botanicznym oraz redakcją Serwisu Internetowego www.roslinyakwariowe.pl oraz przy współudziale stałych sponsorów: marki Karej Rataj oraz Tetra.

Od 2014 roku coroczne spotkania pełnią również rolę zlotów użytkowników i czytelników strony internetowej www.roslinyakwariowe.pl


Autorzy: Stefan Jaworski, Andrzej Małowiecki, Piotr Baszucki


 

Tematy referatów

Jako ciekawostkę prezentujemy tematy referatów na podstawie dokumentów jakie się zachowały

IV ZJAZD - Maj 1993 - Wrocław

 1. Stefan Jaworski "Emersyjna uprawa roślin wodnych"
 2. Ryszard Kamiński "Grzybienie zimotrwałe (klasyfikacja, uprawa)"
 3. Józef Kluczniok "Rodzaj Vallisneria w akwariach" i "Nowości roślinne uprawiane w akwariach"
 4. Stefan Kornobis "Starzenie się wody" i "Nowości roślinne w literaturze"
 5. Andrzej Małowiecki "Zbiory roślin wodnych we Wrocławskim Herbarium (+mała ekspozycja)"
   

V ZJAZD - Czerwiec 1999 - Wrocław

 1. Waldemar Ulatowski "Uprawa zwartek w paludarium"
 2. Leon Nejmark "Zastosowanie dwutlenku węgla w hodowli roślin wodnych"
 3. Krzysztof Grzegorczyk "Hodowla roślin wodnych w uprawach in vitro"
 4. Magdalena Mularczyk "Rośliny wodne i błotne w uprawach Ogrodu Botanicznego (zarys historyczny)"
 5. Ryszard Kamiński "Paprocie wodne - przegląd gatunku"
   

VI ZJAZD - Wrzesień 2000 - Wrocław

 1. Krzysztof Grzegorczyk "Współczesne formy estetyki w akwarium"
 2. Stefan Kornobis "Techniczne warunki oświetlenia w akwarystyce. Wpływ bocznego światła"
 3. Eugeniusz Wejna "Elementy dekoracyjne w akwarystyce"
 4. Ryszard Kamiński "Nowe odmiany żabieniec (rodz. Echinodorus)"
   

VII ZJAZD - Wrzesień 2001 - Wrocław

 1. Stanisław Lis "Utrzymanie oczka wodnego w ogródku, zagadnienia filtracji i zwalczania glonów"
 2. Stefan Kornobis "Jak zwalczałem chemicznie glony "pędzelkowate"
 3. Stanisław Lis "Analiza przydatności różnych typów świetlówek, do uprawy roślin i obserwacji ryb w akwarium"
 4. Ryszard Kamiński "Przegląd najbardziej interesujących dla akwarysty wodnych roślin krajowych"
   

VIII ZJAZD - Wrzesień 2002 - Wrocław

 1. Frans Van der Leest (Holandia) "Zakładanie i utrzymanie akwarium holenderskiego"(tłumaczył p. Jacek Grętkiewicz)
 2. Bernd Greger (Niemcy) "Nawożenie roślin w akwarium (mikro, makroelementy oraz CO2)"(tłumaczyła dr Magda Mularczyk)
 3. Ryszard Kamiński "Rośliny niskie w akwarium (gatunki, warunki uprawy)"
   

IX ZJAZD- Wrzesień 2003 - Wrocław

 1. Sieniawski Andrzej  (Tarnów) - "Burger - Bush" w Arnem, przykład jedności przyrody z  człowiekiem
 2. Lis Stanisław (Chocianów) - Gdzie by to posadzić - słów kilka o aranżacji wnętrza akwarium
 3. Kamiński Ryszard (Wrocław) - Nowości w akwarystyce roślinnej oraz moje przemyślenia o wgłębce
 4. Kto pyta nie błądzi - dyskusja na różne tematy
   

X ZJAZD - Wrzesień 2004 - Wrocław (wspólna organizacja)

W ramach IX Zjazdu Klubu Miłośników Roślin Wodnych:

 1. Piotr Baszucki (Wrocław) - Fakty i mity o akwarium roślinnym
 2. Bartłomiej Lipczyński (Warszawa) - Trendy w aranżacji zbiorników roślinnych - moje wrażenia z sędziowania   w konkursie na najlepszy zbiornik roślinny
 3. Andrzej Sieniawski (Tarnów) - Pielęgnacja dyskowców w akwarium roślinnym 

W ramach spotkania Polskiego Klubu Karpieńcowatych i Wrocławskiego Towarzystwa Akwarystycznego:

 1. Grzegorz Sęk  i Wojciech Stańczak (Wrocław) - Niemodne, a przecież piękne, czyli o proporczykowcach
 2. Maciek Grzywaczewski (Wrocław) - Czarne wody Świata w akwarium
 3. Aleksandra Kwaśniak (Tropical) - Tajemniczy czerwony glon – Haematococcus pluvialis

W ramach Zjazdu Stowarzyszeniowego Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców:

 1. Spotkanie organizacyjne Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców
   

XI ZJAZD - Wrzesień 2005 - Kraków

 1. Sieniawski Andrzej "Aranżacje zbiorników wodnych - powrót do żródeł?"
 2. Kamiński Ryszard  "Uprawiane lecz nieznane - kwiaty roślin wodnych"
 3. Baszucki Piotr "Antybiotyki w akwarium - ich działanie na florę i faunę.etc."
 4. Mądro Danuta, Wróbel Dorota "Ciepłolubne rośliny wodne w krakowskim  ogrodzie botanicznym - uprawa basenowa, przegląd kolekcji."
 5. Katarzyna Palarska "Zasady przygotowania akwarium dla ryb zbrojnikowatych w zależności od zamieszkiwanych cieków wodnych".
 6. Jackie Sawicka "Karmienie krewetek glonożernych"
 7. Daniel Miłaczewski  "Synodonty Tanganiki"
   

XII ZWrzesień 2006 - Wrocław/Wojsławice

Sympozjum z okazji 50 lat istnienia działu roślin wodnych i błotnych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego”Rośliny wodne w życiu naszych przodków   2006 Wrocław - Wojsławice (50 lecie

 1. Dział roślin wodnych – jego historia i stan obecny – dr Ryszard Kamiński (kurator działu)
 2. Rośliny wodne w życiu naszych przodków – dr Krzysztof Grzegorczyk, Ogrody Wodne
 3. Przentacja firm wspomagających kolekcję działu roślin wodnych w czasie jego istnienia, w porządku chronologicznym):
 • Dennerle GmbH, Niemcy
 • Karel Rataj syn a otec, Czechy
 • Hans Barth Dessau, Inh. H. Schlichting Berlin, Niemcy
 • In Vitro Kulturen, Niemcy
 • Ogrody Wodne, Polska
 • Tropica Aquarium Plants, Dania
   

XIII ZJAZD - Wrzesień 2007 - Kraków

 1. Piotr Baszucki "Nowe odmiany mchów i Microsorum spotykane w akwariach roślinnych".
 2. Grzegorz Guzik  "Style kompozycyjne w Nature Aquarium: Iwagumi, Ryuboku, Mizube".
 3. Arkadiusz Siurda "Przygotowanie akwarium do konkursu fotograficznego. Informacje o aktualnych konkursach na najepsze akwarium roslinne"
   

2008 - zjazd nie odbył się
 

XIV ZJAZD - Wrzesień 2009 - Wrocław

 1. Andrzej Małowiecki  "Historia akwarystyki"
 2. Piotr Baszucki "Wiele dróg do celu, czyli różnorodność w akwarystyce roślinnej"
 3. Norbert Sabat "Rozmowy nt. fotografi cyfrowej w akwarystyce".
 4. Ryszard Kamiński "Rzadkie i nowe odmiany żabienic w akwariach"
 5. Dominik Tomaszewski "Podłoże akwarystyczne na bazie gleby"
   

XV ZJAZD - Wrzesień 2010 - Wrocław

Wręczono krawat KMRW dla Macieja Winiarczyka (Spider) .- zasłużonego akwarysty za rok 2009/2010

 1. Piotr Baszucki  "Nowości w akwarystyce roślinnej w sezonie 2009/2010".
 2. Ryszard Kamiński - tematy proponowane przez Czytelników forum roslinyakwariowe.pl:

  a) "Podłoże glebowe we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym".
  b) "Mniej znane barwne kultywary żabienic do niskich akwariów".
  c) "Słów nieco o Barclaya longifolia".
   
 3. Grzegorz Mosurek "Akwarystyka po japońsku - jak to się robi w kraju kwitnącej wiśni".
 4. Maciej Winiarczyk  "Nawożenie roślin metodą Estimate Index".
   

XVI ZJAZD - wrzesień 2011 - Wrocław

Wręczono krawat KMRW dla Grzegorza Guzika - zasłużonego akwarysty za rok 2010/2011

 1. mgr Piotr Baszucki "Nowości w akwarystyce roślinnej w sezonie 2010/2011"
 2. dr Grzegorz Zygmunt "Azot i wegiel - ich znaczenie dla istnienia zycia w wodzie. Przemiany azotowe w akwarium roślinnym"
 3. dr Ryszard Kamiński "In-vitro jako technika rozmnażania roślin akwariowych"
 4. mgr inż. Grzegorz Mosurek, Maciej Michalski  "Pielęgnacja akwariów roślinnych w galerii roslinyakwariowe.pl Najczęstsze pułapki i problemy"
 5. mgr inż. Tomasz Zadworny "Róznice między formą podwodną roślin (submersyjną) a nadwodną (emersyjną). Wyprowadzanie jednej formy w drugą
 6. mgr Tomasz Bielski "Cykl nitryfikacyjny wg. Hovaneca, produkty Tetry dla roślin i nowości pokarmowe Tetry dla ryb akwariowych."
 7. dr Grzegorz Guzik "Przekraczanie granic - nietypowe kompozycje Takashi Amano"

WYWIAD na temat akwariów w OB Wrocław: https://www.youtube.com/watch?v=JlcdSgyD4cs

Obejrzyj prelekcje nagrane na wideo:
Piotr Baszucki: https://www.youtube.com/watch?v=vbD30Rwim1I
Grzegorz Zygmunt: https://www.youtube.com/watch?v=5S-O8AqQHkQ
Ryszark Kamiński: https://www.youtube.com/watch?v=ThdrK3uE-1s
Grzegorz Mosurek, Maciej Michalski: https://www.youtube.com/watch?v=lQtwd-nZsxI
Tomasz zadworny: https://www.youtube.com/watch?v=Xv6FT-tEyJU

Wieczór grillowy w Ogrodzie Botanicznym - konkursy: na najlepszą aranżację akwarium, konkurs wiedzy z akwarystyki roślinnej: https://www.youtube.com/watch?v=kigPr7ubTp4

 

XVII ZJAZD - Wrzesień 2012 - Wrocław

Wręczono krawat KMRW dla Piotra Dymowskiego - zasłużonego akwarysty za rok 2011/2012
 1. Piotr Baszucki  "Nowości akwarystyki roślinnej w sezonie 2011/2012".
 2. Piotr Dymowski  "Jak przygotować aranżację konkursową - omówienie na przykładzie własnych akwariów"
 3. Wiesław Pogorzelec "Przyszłość oświetlenia LED w akwarystyce".
 4. Tomasz Bielski  "Rola fosforanów w produkcji i składzie pokarmów Tetra"
 5. dr Ryszard Kamiński "Rodzaj Aponogeton - niedoceniane rośliny akwariowe"
 

XVIII Zjazd - Wrzesień 2013 - Wrocław

Wręczono krawat KMRW dla Michała Danielczyka - zasłużonego akwarysty za rok 2011/2012
 1. Piotr Baszucki  "Nowości akwarystyki roślinnej w sezonie 2011/2012".
 2. Krzysztof Grzegorczyk "Pływające wyspy makrofitowe"
 3. Tomasz Zadworny "Akwapaludarium do uprawy roślin mięsożernych"
 4. Wiesław Pogorzelec "Oświetlenie LED w akwarystyce - część II"
 5. Grzegorz Zygmunt "Chemia wody czyli jak zachować równowagę biologiczną w akwarium?"
 6. Tomasz Bielski "Rola nowoczesnych technologii pokarmowych jako pierwszy krok w zapobieganiu glonom"
 

XIXI Zjazd - październik 2014

 
Przyznano krawat KMRW dla Adama Golika (Xantia7)  - zasłużonego akwarysty za rok 2012/2013 (laureat nieobecny)
 1. Piotr Baszucki - "Nowości i trendy w akwarystyce roślinnej w sezonie 2013/2014".
 2. Maria i Andrzej Kociołkowscy "Ciekawe miejsca w Europie, a akwarystyka roślinna."
 3. Ryszard Kamiński "Akwaria biotopowe i środowiskowe"
 4. Ryszard Kamiński  "Wspomnienie o Karelu Rataju - botaniku, publicyście, akwaryście z pasją"
 5. Wiesław Pogorzelec "Automatyczne instalacje CO2 i filtracji odwróconej osmozy"


Odwiedż Forum Dyskusyjne Klubu KMRW

 Przeczytaj także

Reduktor CO2 Aqua-art do butli SodaStream
Reduktor CO2 Aqua-art do butli SodaStream
Miło nam poinformować o wprowadzeniu do oferty kolejnych nowości marki Aqua-art, wśród nich znalazł się m.in. redkuktor CO2 bo butli...
Nowość Qualdrop: PhosEater - absorbent fosforanów
Nowość Qualdrop: PhosEater - absorbent fosforanów
Marka Qualdrop wprowadziła do oferty absorbent fosforanów i krzemianów, którego rolą ma być pomoc w zapobieganiu i walce z glonami......
Zakładanie akwarium z czarną lawą
Zakładanie akwarium z czarną lawą
Zapraszamy do obejrzenia pokazu zakładania akwarium o wymiarach 90x45x45cm. W zbiorniku wykorzystano korzeń i czarną lawę wulkaniczną......
Gotowe zestawy materiałów dekoracyjnych w ofercie sklepu
Gotowe zestawy materiałów dekoracyjnych w ofercie sklepu
Często pytacie nas ile skał i korzeni wybrać pod konkretny rozmiar akwarium. Wychodząc naprzeciw najczęściej zadawanym pytaniom przygotowali...
Aquaflora Nano Contest 2023
Aquaflora Nano Contest 2023
Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji MJ Aquascaping prezentującej 26 nano-akwariów konkursu Aquaflora Nano Contest (ANAC). Cechą...
Tutorial ADA 90cm
Tutorial ADA 90cm
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala video prezentującego zakładanie akwarium z aranżacją imitującą stary las w zbiorniku o klasycznej długo...
Warianty - nowa fukcjonalność sklepu
Warianty - nowa fukcjonalność sklepu
Cieszcie się jeszcze wygodniejszymi zakupami w naszym sklepie internetowym! Przedstawiamy Wam naszą najnowszą funkcję - warianty produktowe,...
Wyniki konkursu Aqua Show Rockscaping 2023
Wyniki konkursu Aqua Show Rockscaping 2023
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu Aqua Show Rockscaping, który odbył się w dniach 7-8 pażdziernika podczas lubelskich targów...
Nowe węże firmy Chihiros
Nowe węże firmy Chihiros
Chihiros ogłosiło wprowadzenie nowego modelu węży do swojej oferty, które mają kilka interesujących cech. Te węże przypominają w swojej...
TOP 10 akwariów konkursu Aquascaping Spain Contest 2023
TOP 10 akwariów konkursu Aquascaping Spain Contest 2023
Zapraszamy do obejrzenia najlepszych 10 prac tegorocznej edycji hiszpańskiego konkursu na najładniejsze akwarium roślinne Aquascaping Spain...
Klasyczna 60tka w wykonaniu ADA
Klasyczna 60tka w wykonaniu ADA
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala ze stajni ADA, prezentującego proces zakładania klasycznej 60-tki, czyli akwarium o wymiarach 60x30x36cm...
182l - Iwaguni - Marcin
182l - Iwaguni - Marcin
Zapraszamy do obejrzenia akwarium Marcina. Zbiornik o klasycznych wymiarach 90x45x45cm oświetlony jest lampą LED Skylight Intense a podłoże...

Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 
Zapraszamy na Forum Dyskusyjne

Sklep akwarystyczny

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin.
Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do odbioru osobistego w Krakowie.
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5

Czytaj więcej o odbiorze osobistym

 
Copyright © 2001-2024 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.
           


 
Facebook Login