Recenzja filtra

     

Nowe artykuły

Lagarosiphon major -…

Zapraszamy do obejrzenia opracowania filmowego nt. jednego z przedstawicieli rodzaju Lagarosiphon. Film przygotował…

Barclaya longifolia -…

Zapraszamy do obejrzenia opracowania filmowego Forumowicza Vaderian. Tym razem poświęcił on uwagę gatunkowi Barclaya…

Limnophila aquatica -…

Zapraszamy do obejrzenia opracowania filmowego forumowicza Vaderian, poświęconego jednej z najpopularniejszych roślin…

Recenzje

Ładowanie...

Czytaj więcej...
Online

W tej chwili Serwis przegląda 5638 gości oraz 71 zalogowanych użytkowników.

roslinyakwariowe.pl - Profesjonalna Akwarystyka Roślinna

W jakich warunkach rosną w swej ojczyźnie zwartki i barklaje

W jakich warunkach rosną w swej ojczyźnie zwartki i barklaje

Wody rzek Azji południowo-wschodniej, w których występują wymienione w tytule rośliny, mają zupełnie inny zestaw rozpuszczonych związków chemicznych niż wody europejskie. Dlatego zapewne szereg akwarystów ma kłopoty z uprawą niektórych gatunków roślin wodnych, a szczególnie zwartek (Cryptocoryne). Aby problem rozwikłać wielu europejskich akwarystów dokładnie analizowało procesy przebiegające w akwariach w trakcie przeprowadzanych eksperymentów (4), niemniej ostatecznym rozwiązaniem było poznanie warunków w naturalnym środowisku w jakim rośliny te żyją. Akwaryści z różnych krajów podejmują więc wyprawy, aby przebadać dokładnie warunki życia w rzekach, z których pochodzą rośliny stosowane w akwarystyce. Od dwu lat w badania włączyli się i akwaryści polscy, a sprzwozdanie z wypraw do Tajlandii - ojczyzny zwartek przedstawił B. Ziarko w numerze 1/81 "Akwarium".

W niniejszym artykule pragnę przedstawić rezultaty pomiarów składu wody. uzyskanych w czasie drugiej wyprawy akwarystów do Tajlandii i Malezji, uzupełnione o dane z literatury (4,5) zawierające wyniki pełnej analizy wody z tych terenów oraz w celu porównania, takie same dane dotyczące wód polskich (1,2,3,6,7,8).

Wody w rzekach, w których spotyka się zwartki, są czyste, dobrze natlenione, o barwie lekko oliwkowej, dno mają żwirowo-piaszczyste o odcieniu czerwonawym. Płyną wśród dżungli. Mimo silnych opadów typu monsunowego wody ich są prawie przeźroczyste, natomiast w sąsiednich rzekach płynących wśród plantacji lub na terenach otwartych, nie porośniętych dżunglą, wody są po deszczu mętne, tak jak w naszych górskich rzekach i potokach.

Wody w rzekach Tajlandii i Malezji, w których rosną interesujące nas zwartki oraz inne gatunki roślin, są tak specyficzne, że zaczyna się je w literaturze nazywać zwartkowymi (4,5). Oprócz różnych gatunków zwartek spotkaliśmy w nich także krynie tajlandzkie i barklaje.

Wody te zawierają niewielką ilość rozpuszczonych soli i są bardzo miękkie -najwyżej 1-2 stopni "n" twardości ogólnej, podczas gdy wody spływające z Karpat, a znajdujące się w wodociągach na Górnym Śląsku mają 10 stopni "n". Całkowita ilość rozpuszczonych w wodach tajlandzkich soli, mierzona w postaci przewodności elektrolitycznej, wynosi 12 ?s(*). Tymczasem woda wodociągowa w Katowicach (pochodząca z górnej Wisły) ma przewodność 250 ?s. Natomiast w moim akwarium, w którym rosną Cryptocoryne siamensis, C. grabowski, C. retrospiralis i Crinum thaianum woda po trzech latach eksploatacji ma przewodność 750 ?s (mimo cotygodniowej wymiany 1/5 wody). Wyraźnie więc widać rozpatrując chociażby te dwa parametry, jak bardzo różni się nasza woda od wody "zwartkowej".

Znacząco duża jest także w wodach zwartkowych zawartość wolnego, rozpuszczonego CO2; w naszych rzekach wynosi ona od 2 do 5 mg/l, a w Tajlandii do 14,3 mg/l. Duża jest także zawartość tlenu (do 8 mg/l), podobna do jego zawartości w naszych, dobrze natlenionych górskich rzekach i potokach. Chlorków jest w tych wodach pięć razy więcej niż w naszych.

Różnica w zawartości żelaza jest znaczna. W naszych wodach występują ilości śladowe (z wyjątkiem niektórych wód specyficznych) - do 0,12 mg/l. Jego zawartość ulega zmianom w ciągu roku.

Wyraźnie niewielka jest w badanych wodach azjatyckich zawartość azotu w różnych postaciach jak: NO3, NO2, NH4. w naszych czystych wodach ilości ich są niewiele większe, natomiast w zanieczyszczonych są wielokrotnie wyższe, podobnie jest zresztą i w akwariach. K. Horst i H. Kipper (4,5) zwrócili uwagę na interesujące, brunatne wycieki z brzegów rzeki, które są bardzo zasobne w składniki mineralne. Zawierają one 40 razy więcej żelaza, 27 razy więcej manganu, 20 razy więcej azotu i 8 razy więcej dwutlenku węgla niż woda rzeki, do której są ciągle wpłukiwane przez padające deszcze monsunowe. Przy takich właśnie wyciekach spotkałem owocujące, duże okazy Barclaya longifolia, forma rubra.

W konsekwencji dwóch wypraw do Azji południowo-wschodniej można się pokusić o sformułowanie pewnych uwag i wniosków. Wymienione w sprawozdaniu B. Ziarki rośliny żyją w specyficznych warunkach, a mianowicie w okresie monsunów są zalewane "wysoką wodą", by potem w okresie suszy znależć się nawet na całkowicie suchym terenie. Szereg roślin, np. Barclaya longifolia, Crypocoryne cordata, C. grabowski, Legendara sp. rośnie w porze suchej poza wodą, w błocie lub wręcz na suchym lądzie. Wymienione rośliny tracą wówczas część lub wszystkie liście, a okres suchy przetrzymują w postaci kłączy, bulw i owocują w okresie intensywnych opadów. W listopadzie kwitły i owocowały: Crinum thaianum, Barclaya longifolia, f. Rubra, Lagenandra sp. uczestnicy wyprawy kwietniowej w ogóle niektórych roślin, np. barklaji nie zauważyli ponieważ nie posiadały one wówczas liści.

Prawdopodobnie, aby rośliny te kwitły intensywnie w akwariach należy je lekko podsuszyć (w okresie od grudnia do maja) lub w ogóle przechowywać w błocie bez wody (np. barklaja). Trudniejsza jest sprawa ze zwartkami, ale ich intensywny wegetatywny rozród kompensuje brak nasion. Ponadto jak zauważyli K. Horst i H. Kipper zwartki te nie kwitną w ogóle jeśli poziom wody przekracza 50 cm. Na takich stanowiskach rozmnażają się one wyłącznie wegetatywnie.

Warunki w jakich żyją wymienione rośliny w europejskich akwariach są diametralnie różne niż w naturze. Azotu i fosforu jest o wiele więcej ponad potrzeby. Składniki te pochodzą z rozkładu produktów przemiany materii ryb i roślin oraz gnijących szczątków padłych organizmów wodnych. Niewiele jest w akwariach tlenu, minimalne ilości dwutlenku węgla. Trudno się więc dziwić, że zwartki rosną w akwariach o wiele wolniej niż w naturze. W wodzie wodociągowej dostarczamy im także zbyt dużej ilości wapnia i magnezu, a minimalnie w stosunku do potrzeb sodu, potasu, żelaza i manganu.

Mimo jednak tak wielkich różnic w składzie wody, jej eutrofizacji (wzbogacenia) w azot, fosfor, itp. Wymienione w tym artykule rośliny adaptują się w warunkach akwaryjnych dobrze. W moim akwarium Crinum thaianum oraz Cryptocoryne siamensis (przywiezione w roku 1979) przyjęły się doskonale. Krynia wypuściła cebulki przybyszowe, a zwartka tajlandzka rozrosła się poprzez rozłogi dając kilka roślin potomnych. W akwarium tym zawartość soli ogółem jest 75 razy większa niż w naturze, słup wody ma wysokość 40 cm, oświetlone jest ono jedną jarzeniówką białą 40 W oraz dwoma żarówkami 40 V. Dodać jednak muszę, że dodawałem do wody raz na dwa tygodnie łyżeczkę rudy darniowej oraz szczyptę wersenianu sodu, który tworzy z żelazem i manganem związki kompleksowe, umożliwiające roślinom ich przyswojenie.

Taką samą funkcję jak wersenian (a nawet lepszą) spełniają kwasy huminowe znajdujące się w wyciągach torfowych lub wypłukiwane z lignitów (ksylity -fragmenty węgla brunatnego o strukturze drewna) i korzeni torfowych. Wyższość ich nad wersenianem sodu polega na tym, że nie blokują po pewnym czasie rozwoju roślin. Z powyższych wywodów wynika także częściowa nieprzydatność "Florovitu" do praktyki akwaryjnej, zawiera on bowiem na pewno związki azotu, fosforu i wapnia konieczne roślinom w doniczkach, czy w uprawie gruntowej, których jednak nadmiar znajduje się bez niego w zarybionym akwarium. Ponadto zaznaczyć pragnę, że wprowadzenie kwasów huminowych w celu otrzymania wód zwartkowych uniemożliwia w nich hodowlę ryb żyworodnych.

Sądzę, że kolejne wyprawy akwarystów, lepiej wyposażone w sprzęt analityczny, dostarczają nam dalszych ciekawych danych, także o innych roślinach oraz o bardzo ciekawych rybach tego regionu geograficznego.


(*). Mikosimens
(1). Według K. Horsta i H. Kippera.
(2). Wyniki uzyskano dzięki uprzejmości dyrekcji i laboratorium Wojewódzkiej Stacji Wodociągów w Katowicach (średnia za rok 1980).
(3). Pomiar własny autora.


LITERATURA

Bombówna M., 1965 - Hydrochemical characteristics of the Rożnów and Czchów Reservoirs. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, nr 11, s. 215-233.
Bombówna m., 1965 - Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Raby i jej dopływów, Acta Hydrobiologica, nr 11, s. 479-504.
Domańska R., 1957 - Zbiornik goczałkowicki. Omówienie badań fizykochemicznych wody rz. Wisły i jej dopływów na odcinku Wisła Czarne - Wisła Strumień. Referat opracowany na podstawie prac wykonanych przez ZBWiK-IGK w Gliwicach.
Horst K., Kipper H., 1978 - Das perfecte Aquarium, Tetra Werke, Bielefeld.
Horst K., 1979 - Tajemnice zwartek (Cryptocoryne), "Akwarium", z. 2(50), s. 48-53.
Musiał L., Turoboyski L., Chrobot M., Labuz Wł., Badania nad zanieczyszczeniem rzeki Soły i jej zdolnością do samooczyszczania. Pol. Archiw. Hydrobiol., t. IV(17).
Stannenberg K., 1958 - Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski. Pol. Archiv. Hydrobiol., t. IV(17), s. 289-359.
Starmach K., 1938 - Badania sestonu górnej Wisły i Białej Przemszy. PAU Kraków, t. LXXIII.
 Zobacz także

Synonimy gatunków Cryptocoryne Synonimy gatunków Cryptocoryne
Zapraszamy do zapoznania się z listą synonimów roślin akwariowych z rodzaju cryptocoryne...Nazwy gatunków (1 Kwietnia 1999)...
Cryptocoryne wendtii Cryptocoryne wendtii "Florida Sunset"
Cyrptocoryne wendtii "Florida sunset" to atrakcyjna odmiana wyprowadzona z Cryptocoryne wendtii "Mi Oya"...   Krótka charakterystyka: Rodzina:...
Cryptocoryne balansae - wolno rosnąca alternatywa na tył akwarium Cryptocoryne balansae - wolno rosnąca alternatywa na tył akwarium
Cryptocoryne balansae jest ciekawą propozycją na tylny plan akwarium. W marcu zeszłego roku prezentowaliśmy jeden ze zbiorników z...
Ciekawa odmiana: Cryptocoryne sp. 'flamingo' Ciekawa odmiana: Cryptocoryne sp. 'flamingo'
Cryptocoryne sp. 'flamingo' jest odmianą wywodzącą się od Cryptocoryne cordata, wyselekcjonowaną przez niemiecką plantację Dennerle...Fot:...
Akwarium 112l z kryptokorynami Akwarium 112l z kryptokorynami
Zapraszamy do obejrzenia akwarium Kolegi Macieja Hańce. Zbiornik z rybami z rodzaju Rasbora posiada podłoże będące mieszanką żwiru i granulatu...
Ciekawe akwarium z kryptokorynami Ciekawe akwarium z kryptokorynami
Zapraszamy do obejrzenia akwarium naszego Czytelnika. Jest to typowy zbiornik 112l (80x35x40cm) ze zmodernizowanym oświetleniem o dodatkową świetl...
Cryptocoryne crispatula (Cryptocoryne balansae) dostępna w formie in-vitro Cryptocoryne crispatula (Cryptocoryne balansae) dostępna w formie in-vitro
Efektowna roślina Cryptocoryne balansae (Cryptocoryne crispatula) z plantacji Tropica jest już dostępna w tańszej wersji z hodowli in-vitro...
Nowe kryptokoryny w ofercie Nowe kryptokoryny w ofercie
Nasza oferta roślin akwariowych wzbogaciła się o kolejne gatunki i odmiany. Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją listy kryptokoryn (...

Podobne akwaria
74l - Projekt Low-tech - Mateusz Salawa74l - Projekt Low-tech - Mateusz Salawa
Nowa aranżacja Mateusza z grupy Aquascaping Team Poland. Akwarium jest projektem low-tech, zastosowano w nim oświetlenie o mocy 0.3W/litr oraz...
215l - Green Garden - mihow1979 215l - Green Garden - mihow1979
Zapraszamy do obejrzenia aranżacji forumowicza mihow1979. Została ona przygotowana w firmowym zestawie AquaEl Glossy 100 z oświetleniem LED na...
260l - Białe Glossy - Lali75 260l - Białe Glossy - Lali75
Zapraszamy do obejrzenia akwarium holenderskiego Joli. Nieczęsto zdarza się aby Panie sięgały po tak wymagający uwagi typ aranżacji akwarium...
375l - 114 miejsce IAPLC 2016 - Jusko 375l - 114 miejsce IAPLC 2016 - Jusko
Akwarium o wymiarach 150x50x50cm zostało zaaranżowane z wykorzystaniem kamieni i rozgałęzionych korzeni, które obsadzono roślinami...
882l - yoyi 882l - yoyi
Zapraszamy do przeczytania historii akwarium Piotra. Jest to fascynująca opowieść o powstaniu dużego akwarium od A do Z w oparciu o informacje...

Zobacz opisy roślin
Cryptocoryne albida brownCryptocoryne albida brown
Cryptocoryne albida brown rośnie naturanie w rejonach Azji, m.in. w Tajladnii (Azja). Wąskie, czerwono-brązowe liście mają wyraźne, ciemne...
Cryptocoryne usterianaCryptocoryne usteriana
Cryptocoryne usteriana jest jedną z najwyżej rosnących kryptokoryn a przy tym bardzo łatwa w uprawie. Jej liście są szerokie na 3-5cm i...
Cryptocoryne x willisiiCryptocoryne x willisii
Ta kryptokoryna ze Srilanki bywa błędnie identyfikowana jako Cryptocoryne nevillii, która to jest gatunkiem typowo szklarniowym i nie uż...
Cryptocoryne wendtii TropicaCryptocoryne wendtii Tropica
Crytpocoryne wendtii Tropica to ciemnozielona odmiana o atrakcyjnych karbowanych liściach. Nadaje się do małych akwariów - jej liście...
Cryptocoryne wendtii Mi OyaCryptocoryne wendtii Mi Oya
Ta piękna odmiana kryptokoryny Wendta występują wyłącznie w rzece Mi Oya na terenie Sri Lanki. Posiada charakterystyczne lekko karbowane...
Cryptocoryne wendtiiCryptocoryne wendtii
Kryptokoryna wendtii 'Green' z uwagi na swoje rozmiary nadaje się także do małych akwariów. Osiąga 5-10cm wysokości i 8-15cm...
Cryptocoryne undulata Broad Leaves Cryptocoryne undulata Broad Leaves
Cryptocoryne undulata Broad Leaves to triploidalna odmiana Cryptocoryne undulata pochodząca ze Sri Lanki. Posiada szersze blaszki niż gatunek...
Cryptocoryne parvaCryptocoryne parva
Cryptocoryne parva pochodzi ze Sri Lanki i jest najmniejszą ze znanych kryptokoryn (osiąga zaledwie 3-6cm wysokości i 5-8cm szerokości). Jest...
Cryptocoryne crispatulaCryptocoryne crispatula
Cryptocoryne crispatula to okazała roślina o karbowanych, skręconych liściach przeznaczona do akwariów o wysokości ponad 50cm......
Cryptocoryne beckettii PetchiiCryptocoryne beckettii Petchii
Cryptocoryne beckettii "Petchii" to miniaturowa odmiana popularnej kryptokoryny spotykanej w wielu akwariach holenderskich......
Cryptocoryne undulatus RedCryptocoryne undulatus Red
Czerwona odmiana Cryptocoryne undulatus rosnąca w naturze w dorzeczach Sri Lanki. Jest prosta w uprawie i bardzo tolerancyjna na różne...

Rośliny akwariowe zamówisz wysyłkowo z darmową dostawą do domu lub odbierzesz osobiście w Krakowiesklep internetowy

Serwis roslinyakwariowe.pl


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
44 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się naszyn doświadczeniem.
 

zamów nowości na e-mail

Salon firmowy w Krakowie

Zapraszamy do odwiedzin naszego sklepu i galerii
akwariów w Krakowie przy ul. Wielickiej 42a.

Poniedziałek-piątek: 12:00-18:00
Sobota: 10:00-14:00

mapa dojazdu