Rabat -5% dla forumowiczów z kodem rabatowym     forum5

Logowanie/rejestracjaAby Twó post był podstawą do ciekawej dyskusji musisz zadbać o podanie jak największej ilości informacji. Szczegółowe wskazówki znajdziesz tutaj
Jesteś tutaj: Serwis Lista działów Rejestracja (krok 1 z 3)

Forum roslinyakwariowe.pl - Regulamin roslinyakwariowe.pl

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Internetowego roslinyakwariowe.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu roslinyakwariowe.pl.

2. Korzystanie z Serwisu, logowanie oraz publikacja treści jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego roslinyakwariowe.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Nieprzestrzeganie regulaminu podlega karom określonym w kolejnych punktach. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem łamania jego zasad

4. Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania. Każda ewentualna zmiana regulaminu ma skutek natychmiastowy. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili o czym informujemy na łamach strony internetowej.

5. Redakcja Serwisu roslinyakwariowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty działań Uzytkowników wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

6. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 

II. Użyte terminy i definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób;

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem: http://www.roslinyakwariowe.pl

Forum - forum Dyskusyjne, dostępne pod adresem: http://www.roslinyakwariowe.pl/forum

Redakcja - konto redakcyjne reprezentowane przez zespół redaktorów i moderatorów obsługujących stronę, dostępnych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Użytkownik/Czytelnik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca konto na stronie roslinyakwariowe.pl. Pełnoprawnym użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

Profil użytkownika - podstrona użytkownika zawierająca jego dane osobowe

Avatar - znak graficzny reprezentujący użytkownika

Newsletter - wiadomość e-mail otrzymywana przez wszystkich użytkowników strony roslinyakwariowe.pl zakładających konto. Każdy Czytelnik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania newslettera o czym jest informowany w każdym wydaniu.

Kryptoreklama - przesyłanie i publikacja niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym o których mowa w p.5


III. Zasady przebywania i publikacji na stronie roslinyakwariowe.pl

1. Podstawowym celem działalności strony jest edukacja oraz dyskusja na szeroko pojęty temat akwarystyki roślinnej

2. Za przebywanie oraz korzystanie ze strony roslinyakwariowe.pl w zakresie podstawowych funkcjonalności nie są pobierane żadne opłaty. Wyróżnione materiały i dodatkowe opcje są dostępne w ramach Konta Premium.

3. Reklamy są płatne. Szczegółowe informacje dotyczące publikacji reklam znajdują się w p.5 ("Reklama na stronie") niniejszego regulaminu.

4. Aby otrzymać dostęp do pubikacji treśći należy być zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu roslinyakwariowe.pl oraz zaakceptować niniejszy regulamin.

5. Treści publikowane na stronie muszą być zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie mogą łamać prawa ustanowionego w państwie polskim.

6. Zabrania się publikowania treści wulgarnych, pornograficznych, nielegalnych programów i innych nielegalnych lub niezgodnych z prawem materiałów (również za pomocą hiperłączy). Na stronie obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania praw autorskich, szczegółowe zasady związane z prawami autorskimi znajdują się w p.4 ("Prawa autorskie") niniejszego regulaminu

7. Przed umieszczeniem zapytania o poradę lub innego tematu, sprawdź czy temat nie był już poruszany na łamach witryny i czy odpowiedź na Twoje pytanie już nie padła. Na stronie dostępne są mechanizmy wyszukiwania treści, naucz się z niego korzystać. Jest to jedna z najsurowiej przestrzeganych zasad i moderatorzy nie mają skrupułów przy stosowaniu sankcji wymuszających stosowanie się do niej okeślonych w p.6 ("Kary") niniejszego regulaminu

8. Jeśli oczekujesz pomocy ze strony innych użytkowników forum np. w walce z glonami lub optymalizacją nawożenia - dostarcz im jak najwięcej danych. Nie dziw się, gdy reakcją na hasło "Ratunku mam zielone/brązowe/inne glony" będzie w najlepszym wypadku odesłanie do opcji "Szukaj" a w najgorszym - milczenie lub złośliwy komentarz. Nie pytaj wówczas "Czy nikt mi nie pomoże?" - dostarcz więcej danych. Jeśli poświęcisz swój czas na bardzo dokładne opisanie problemu na pewno ktoś zareaguje i nakieruje cię na jego rozwiązanie. 

9. Wszelkie przejawy nabijania postów będą zwalczane. Rozumie się przez to również posty typu "Popieram", "Super akwarium!" itp. oraz wysyłanie posta pod postem, przez tego samego Użytkownika. Do tego służy edycja postów. Również odświeżanie bardzo starych wątków, bez wyraźnej potrzeby bądź informacji wnoszącej naprawdę istotne treści może zostać ukarane przez obsługę Serwisu

10. Tytułowanie postów i wypowiedzi w komentarzach

a) Każdy użytkownik zakładający nowy temat jest zobowiązany do umieszczenia krótkiego tytułu związanego z treścią wypowiedzi

b) Zabrania się umieszczania tematów wypowiedzi, które nie mają merytorycznego związku ze sprawą.

c) Tytuły nie mogą brzmieć w sposób prowokujący, nieczytelny lub niejasny. To tego typu nazw zaliczamy posty zatytułowane "POMOCY!!" , "problem z glonami" , "problem, pomożcie!" czy "pomocy doświadczeni akwaryści" itp. Obsługa Serwisu ma pełne prawo do indywidualnej interpretacji zgodności tytułu z regulaminem. Może również wykasować niepoprawny temat i zastąpić go zwrotem "NIEPOPRAWNY TEMAT - WYMAGANA ZMIANA [DD.MM.YYYY]".

d) Obsługa Serwisu może, ale nie jest zobowiązana do zaproponowania odpowiedniego tytułu tematu i zastrzega sobie prawo do edycji jego treści bez ostrzeżenia, jeśli wymagać tego będzie jego czytelność, zgodność z regulaminem lub porządek na forum.

11. Zabrania się obrażania lub ośmieszania innych osób w jakikolwiek sposób. Na forum powinna panować atmosfera szacunku i wzajemnego zrozumienia.

12. Publikując treści na stronie roslinyakwariowe.pl należy przestrzegać zasad n-etykiety oraz savoir-vivre?u

13. Wypowiedzi muszą być zgodne z zasadami pisowni i gramatyki języka polskiego (lub innego języka, którym posługują się użytkownicy)

14. Zabrania się publikacji wypowiedzi pisanych wielkimi literami - w Internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników i emotikonek. Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie w Twoim liście, możesz użyć pogrubienia, italika oraz podkreślenia dostępnych w polu edycji.

15. Pilnuj odpowiedniego cytowania tekstu, na który odpowiadasz. Cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinaj. Proszę unikać długich i wielokrotnych cytatów.

16. Zabrania się pisania wypowiedzi jedną pod drugą przez tego samego autora. Tego typu wypowiedzi będą scalane przez moderatorów w jedną treść.

17. Zabrania się zakładania podobnych tematów na kilku podforach jednocześnie lub pisania takich samych postów w różnych tematach.

18. Uważaj z humorem i ironią! To, co przekazujesz tonem głosu jako żart, na piśmie może być niezrozumiałe albo obraźliwe. Jeśli twoja wypowiedź w założeniu jest żartobliwym komentarzem dodaj emotikonkę w taki sposób, aby nie było wątpliwości, co do tonu wypowiedzi. Pamiętaj, że poczucie humoru jest sprawą indywidualną.

19. Sprawy prywatne (dotyczące dwóch osób), nie mające związku z tematem nie należy załatwiać na forum publicznym tylko za pomocą Prywatnej Wiadomości lub w inny niepubliczny sposób.

20. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Przypadki multikont będą karane ostrzeżeniem a w skrajnych przypadkach blokadą dostępu do strony. O uznaniu kilku (dwóch lub więcej) kont za multikonto decyduje redakcja Serwisu. 

21. Wszyscy użytkownicy forum są zobowiązani do przestrzegania poszczególnych zasad. W przypadku ich złamania obsługa Serwisu jest zobowiązana do przeprowadzenia procedur opisanych w p.6 ("Kary") niniejszego regulaminu.


IV. Prawa autorskie.

1. Każdy użytkownik strony zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich.

2. Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkowników oraz szkody wynikłe z działań użytkowników strony.

W przypadku zauważenia przejawów naruszenia prawa, prosimy o niezwłoczny kontakt z redakcją: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Publikując na łamach Serwisu wszelkie dane, w tym opisy oraz fotografie roślin i akwariów - użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie publikowanych materiałów na potrzeby witryn w domenie roslinyakwariowe.pl na dowolnych polach działania.

4. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikowania materiałów o których mowa w p.3, jeśli wymagała tego będzie poprawna prezentacja treści.

Modyfikacja może polegać na: skracaniu, streszczaniu, obróbce cyfrowej, korekcie ortograficznej i stylistycznej oraz korekcie błędnych nazw łacińskich ryb i roślin.

5. Zabronione jest bez zgody redakcji roslinyakwariowe.pl wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć publikowanych w serwisie roslinyakwariowe.pl.

6. Nazwa oraz logotyp roslinyakwariowe.pl są zarejestrowanymi znakami towarowymi objętym ochroną patentową. Właściciel patentu posiada wyłączne prawa do dysponowania licencją na wykorzystanie w/w znaków.

Zabrania się wykorzystywania znaku towarowego roslinyakwariowe.pl do jakichkolwiek celów, w tym celów promocji produktów, firm, wydarzeń oraz w celach zarobkowych bez wiedzy i zgody właściciela znaku.


V. Reklama na stronie

1. Reklamy na roslinyakwariowe.pl są płatne a dochód z nich przeznaczany na utrzymanie i obsługę strony.

2. Materiały o charakterze kryptoreklamy są surowo zabronione.
W przypadku pojawienia się takich treści będą one natychmiast kasowane, a autor zostanie ukarany zgonie z procedurami opisanymi w p. 6

3. Za kryptoreklamę będą uważane następujące treści publikowane w postaci: hiperłączy, tekstu, nagrań audio-wizualnych oraz zdjęć, w tym naniesionych na nie znaków graficznych w postaci reklam.

a) reklamy i odnośniki do własnych stron o charakterze komercyjnym (zarobkowym), promocyjnym, PR lub zawierające reklamy Google Adsense lub innych systemów publikujących płatne reklamy oraz reklamy firm trzecich lub artykuły sponsorowane.

b) reklamy i odnośniki do innych stron związanych z branżą akwarystyczną o charakterze komercyjnym.

c) reklamy i odnośniki do innych for, blogów o tematyce akwarystycznej zawierającej reklamy i ogłoszenia.

d) reklamy, odnośniki oraz informacje o konkurencyjnych sklepach akwarystycznych (nazwy. dane kontaktowe, adresy).

e) reklamy i oferty reklamowe firm produkcyjnych,

f) informacje wskazujące na fakt, że dany Użytkownik świadczy zarobkowo usługi z branży akwarystycznej,

g) treści informacje, promocyjne, PR publikowane przez przedstawicieli firm lub osoby z nimi powiązane,

h) konkursy organizowane przez krajowe firmy, z pominięciem Serwisu roslinyakwariowe.pl w roli Patrona Medialnego,

i) nazwy firm i stron internetowych w nazwie użytkownika.

j) odnośniki do aukcji internetowych i serwisów ogłoszeniowych.

k) ogłoszenia sprzedaży i wypowiedzi sugerujące stałą działalność zarobkową publikowaną poza działem OGŁOSZENIA KOMERCYJNE.

 

4. Za kryptoreklamę nie będą uważane:

a) informacje o zagranicznych konkursach

b) informacje o krajowych konkursach, wystawach, spotkaniach, organizowane przez niekomercyjne stowarzyszenia akwarystyczne pod warunkiem braku udziały w nich firm i instytuacji o charakterze komercyjnym.

c) łącza do stron zagranicznych

d) łącza do zagranicznych for i blogów

e) łącza do stron w domenie roslinyakwariowe.pl

f) ogłoszenia prywatne (hobbystyczne) publikowane w dziale GIEŁDA w poddziałach SPRZEDAM/KUPIĘ/WYMIENIĘ
 

VI. Kary

1. Niestosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu grozi konsekwencjami wymienionymi poniżej:

a) każdy użytkownik forum nieprzestrzegający regulaminu dostaje ostrzeżenie od obsługi Serwisu.

b) w przypaku nie zastosowania się do treści ostrzeżenia następuje blokada dostępu do strony (ban)

c) obsługa Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika łamiącego regulamin bez podania przyczyny.

d) obsługa Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnej z regulaminem bez informowania użytkownika.

e) od decyzji dotyczącej kary przysługuje Użytkownikowi odwołanie, jednak wymagane jest poważne uzasadnienie takiej sytuacji.

 


Powrót do ekranu logowania

cron

Baza wiedzy akwarystycznej


 
  Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży
akwarystycznej.

Sklep firmowy

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin. Ponad 15 000 produktĂłw dostępnych wysyłkowo lub do
odbioru osobistego w Krakowie (obowiązuje rezerwacja).
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5

Copyright © 2001-2024 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.