Jesteś tutaj: Serwis Forum Technika Nawożenie


Estimative Index Toma Barr'a - tłumaczenie.Dozowanie makro- i mikroelementów dla roślin.
Chemia i parametry wody. Nawozy. + nowy temat
Dzięki uprzejmości Toma Barr'a, który bezinteresownie zgodził się na przetłumaczenie jego artykułów na temat opracowanej przez niego metody nawożenia EI (Estimative Index), mam przyjemność przedstawić moje tłumaczenie.

Być może wielu po przeczytaniu tego artykułu, porzuci stare mity powstałe przez lata wokół naszego hobby i prowdzenie akwarium roślinnego stanie się dla nich przyjemnością, tak jak stało się dla mnie.

Niech krótkim wstępem do artykułu będą słowa autora z mojej prywatnej korespondencji z nim, na upublicznienie której się zgodził:

Tom Barr napisał(a):Yes, old school folks who are abkle to grow plants well while limiting
PO4, but can also make sure they have enough CO2 once they add PO4, see the
dramatic results.

If the CO2 is poor or just barely able to keep up, then you have a lot of
issues.

This leads to blaming PO4, not CO2.
If you strongly limit NO3 or PO4, you obviously do not require as much
CO2, so the plants do not fully use the light (wasting light energy, and
CO2 supply) or CO2.

If you do not limit PO4/NO3, then you do not limit CO2, the only factor
left is light.

So with good lower light, you have a nice system.

ADA does this same thing.
Their light is a lot lower than many think, I've measured about 2 dozen
ADA full set ups, everyone was very close light wise.

They add ferts to the sediment and run light /lean in the water column.
This works well, and side steps the people who believe higher NO3/PO4
causes algae, but the total nutrient sis similar to that of EI.

I suggesting sediment rich sediment and EI together, this way you get the
best of both methods.
The sediment last longer also and provides a back up should you forget
etc.

Tłumaczenie
Tak, ludzie "starej szkoły" doskonale potrafią uprawiac rośliny limitujac w tym samym czasie PO4, ale trzeba być pewnym, że dodając PO4 ma się wystarczajacy poziom CO2, inaczej zobaczysz dramatyczne rezultaty.

Jezeli poziom CO2 jest niski lub ledwo się utrzymuje [na odpwiednim poziomie], to wtedy masz masę problemów.

To prowadzi do obwiniania PO4, a nie CO2.
Jezeli silnie limitujesz NO3 lub PO4, wtedy oczywiście nie będziesz potrzebował aż tak wiele CO2, w tym wypadku rośliny nie wykorzystują światła w pełni (marnując energię świetlną i dostarczany CO2) lub CO2.

Jezeli nie limitujesz PO4/NO3, wtedy nie limituj CO2, a jedynym czynnikiem który pozostaje jest światło.

Więc z odpowiednio niższym poziomem swiatła, masz przyjemny (dobry) system.

ADA robi to samo.
Ich poziom światła jest o wiele niższy niz wielu myśli, zbadałem około dwóch tuzinów kompletnych zbiorników ADA, każdy z nich był bardzo blisko wyważonego poziomu oświetlenia.

[ADA] dodaje nawozy do podłoża i stosuje słabe nawożenie kolumny wody.
To działa dobrze i nie trafia do ludzi, którzy wierzą, że wyższe poziomy NO3/PO4 powodują glony, ale w rezultacie, daje to w końcowym rozliczeniu podobny poziom nawozów jak w EI.

Ja proponuję podłoze, żyzne podłoże i EI stosowane razem, w ten sposób otrzymasz najlepsze korzysci płynące z obu metod.
Podłoże wystarczy na dłuzej i stanowi rezerwę gdybyś zapomniał [nawozić] itp
.NAWOŻENIE METODĄ ESTIMATIVE INDEX (PRZYBLIŻONEGO WSKAŹNIKA), BEZ POTRZEBY UŻYWANIA TESTÓW
http://www.barrreport.com/estimative-in ... -kits.html

Estimative Index (Przybliżony Wskaźnik) - Co to jest?
Estimative Index jest prostą metodą dozowania składników odżywczych dla każdego zbiornika bez potrzeby używania zestawu testowego. W skrócie, akwarysta dozuje często, aby zapobiec wyczerpaniu się jakiegokolwiek składnika (niedobory roślin) i robi duże tygodniowe podmiany wody, aby uniknąć skumulowania któregoś ze składników (blokowanie pobierania - inhibicja). W ten sposób, możemy z łatwością utrzymywać dokładne przybliżenie lub "przybliżony wskaźnik" (czyli estimative index, stąd nazwa metody; przyp. tłum.) poziomu składników odżywczych w ciągu tygodnia, nie za wysokie, nie zbyt niskie i ... nie ma potrzeby używania testów ponieważ dokładność jest wystarczająca i w większości przypadków lepsza niż dokładność testów. Bazuje na zwyczaju, że większość akwarystów robi i zna, wielkość tygodniowych podmian wody. Zrobiłem wiele testów w ciągu tygodnia lub trzech tygodni, przy użyciu bardzo dużej ilości światła (450 mikromoli / m ^ 2/sec w odległości 8 cm od źródła światła) i wielu różnych gatunków szybko rosnących roślin łodygowych. To będzie stanowić zakładaną podstawę "maksymalnej szybkość pobierania" [składników przez rośliny]. Prędkość pobierania składników jest istotna przy ustalaniu górnej granicy potrzeb roślin. Kiedy tylko akwaryści znają tę prędkość, mogą być pewni, że nie wyczerpie się zapas żadnego składnika odżywczego, przynajmniej w zależności od światła. Ta "prędkość" pobierania lub dawkowania jest tym, co jest naprawdę ważne, a nie zachowanie pewnego stałego poziomu "nie zużytych" składników. Stabilny zakres, to wszystko co jest potrzebne dla dobrego zdrowego wzrostu. Pomysł stabilnego zakresu jest poparty obserwacjami wielu ludzi z całego świata, razem z różnorodnością jakości wody kranowej jakiej używają, jak również przeglądu odpowiednich badań, zawartych w Raportach Barr'a część 7 i 8 z 2005 roku. Zakres ten okazał się być dość duży w górnych granicach. Generalnie, stosując 50% podmiany wody tygodniowo, akwarysta skumuluje maksymalnie dwukrotność dawek dozowanych tygodniowo. Więc jeśli chcesz utrzymywać 10-20ppm NO3, to jest to dość proste bez brania zestawu testowego do ręki (patrz rys. oraz przykład poniżej). Podobne zakresy mogą być osiągnięte dla innych składników odżywczych i węższy zakres może zostać osiągnięty za pomocą nawozów rozcieńczonych w wodzie.

Te maksymalne zakresy są również zmienne, ale te zakresy, które sugeruję są tylko wskazówką, różne rośliny i różne konfiguracje zbiornika, mogą zużywać więcej składników, ale rośliny nie wpędzą się w niedobory przy tych zakresach [składników] i prędkościach ich pobierania. Akwarysta nie jest ograniczony do robienia 50% podmian wody tygodniowo, można podmieniać więcej, na przykład 75% i to wyzeruje 75% objętości wody, tak jak robienie wzorcowego roztworu do sprawdzania i kalibrowania testów. Częstsze podmiany wody również mogą być robione, ale osiągnięcie wyznaczonego przez akwarystę celu, może być dokonane stosunkowo łatwo dla tej mniej ufnej 50% tygodniowej podmiany wody.

Rośliny mogą pobierać więcej niż potrzebują do wzrostu, jest to coś, co nazywamy "luksusowe pobieranie". Innym problemem jest, że roślinie może brakować jakiegoś składnika i jego pobieranie może być znacznie większe przez kilka pierwszych tygodni i później zmaleć. Jest to nazywane "falowym pobieraniem".


Przykładowe prędkości pobierania, przy wysokim poziomie oświetlenia i CO2 na dzień (24godz.):

NO3 1-4ppm

NH4 0.1-0.6ppm (nie dozuj NH4, bo powoduje powstawanie glonów)

PO4 0.2-0.6ppm


Te wartości nie zakładają, że spowodujesz niedobory, jeżeli będziesz dozował mniej niż podano, ale podanie większych dawek nie przyczyni się już do polepszenia kondycji roślin.
To jest zagadnienie, które akwaryści muszą zrozumieć. Zasadniczo, jest to bardzo mało prawdopodobne, że rośliny będą kiedykolwiek potrzebować więcej niż te dawki, nawet przy bardzo intensywnym oświetleniu. Dozowanie wystarczającej ilości składników odżywczych, aby zapobiec niedoborom jest głównym celem, a nie dokładne ustalenie wielkości pobieranych składników i wymagań do wzrostu.

Uwaga: do ustalenia zakresów i testowania parametrów zawartych w tym artykule użyto testów Hatch'a i Lamotte'a, sprawdzonych na roztworach wzorcowych.. Większość tanich testów akwariowych dla hobbystów jest często niedokładna i stwarza wiele problemów akwarystom. Podczas gdy niektóre mogą dobrze działać, to lepszym pomysłem jest sprawdzenie ich na znanych roztworach standartowych. W ten sposób zweryfikujesz ich dokładność, tak się robi w badaniach naukowych. Nie zakładaj, że test jest dokładny. Prowadzi to do wielu frustracji, dezorientacji i słabych efektów w uprawie i było jednym z głównych powodów, że zasugerowałem taki sposób nawożenia.

Potrzeba takiej precyzji nie jest niezbędna, ponieważ rośliny mają szeroki zakres pobierania składników odżywczych o różnych stężeniach. (Raport Barr'a części 5, 7 i 8 z 2005r.), które są powyżej poziomu niedoborów i zanim poziom ich nadmiaru stanie się problematyczny (patrz rys. poniżej). Dzisiaj używam bardziej wyrafinowanych metod testowania niż testy Lamotte'a czy Hach'a, używam wieloparametrowego spektrofotometru kolorometrycznego, który jest 100x bardziej precyzyjny i dokładny w szerszym zakresie, używającego samo diagnostyki i automatycznej kalibracji. Jest to bardzo proste w obsłudze urządzenie i jest używane do uzyskania odpowiedzi na konkretne pytanie, a nie monitorowania "metody dozowania" praktykowanej przez przeciętnego akwarystę, ale nie zaszkodzi akwaryście, jeżeli będzie to robił.

Tak naprawdę nie wiem jakie poziomy NO3 czy PO4 (na przykład) stwarzają problemy roślinom lub wywołują glony w akwarium roślinnym pełnym roślin. Poziomy NO3 powyżej 40ppm, mogą powodować problemy zdrowotne u ryb. PO4 na bardzo wysokich poziomach może wpływać na alkaliczność (KH), powyżej 5-10ppm.

Wyraźnie widać, że te poziomy są dużo większe, niż rośliny potrzebują i zakres pozostawia duży zapas w docelowym dozowaniu, nawet gdy akwarysta rozminie się z nim dwukrotnie.

Prawidłowe pomiary oświetlenia w akwarium są bardzo drogie (ja używam miernika PAR, który mierzy światło w mikromolach/m2/sec). Światło jest jedną z największych niewiadomych w prowadzeniu zbiornika roślinnego, wat/galon (lub wat/litr) nie mówi Ci wiele, ale przybliżone wskazówki są dobre, jeżeli akwarysta utrzymuje dobry poziom CO2 i składników pokarmowych. Dozować można za pomocą pompy dozującej, jeżeli jest takie życzenie akwarysty, ale jest stosunkowo prosto dozować samemu regularnie. Można potem okroić dozowanie, aby dodawać nawozy "na styk", a później zwiększać dozowanie nawozów [razem ze wzrostem roślin], do indywidualnych potrzeb zbiornika. Ważnym aspektem tej metody, jest świadomość, że nadmiar składników pokarmowych nie powoduje rozkwitu glonów, jak wielu autorów dawniej i dzisiaj wciąż utrzymuje, bez przeprowadzenia testów krytycznych w akwarium ze zdrowymi roślinami. Jest to wielka ulga, wiedzieć, że "nadmiar" fosforanów, azotanów i żelaza nie powodują rozkwitu glonów.

Przez wiele lat było to założenie, ale jest błędne. Jony amonowe (NH4+) na niskich poziomach, były głównym czynnikiem powodującym rozkwity glonów w rozumieniu "nadmiaru" składnika pokarmowego. Z tego powodu, akwarium roślinne używające CO2 ze średnim i wysokim poziomem światła, nie może mieć wystarczającej ilości azotu dostarczanej przez wzrastające dodawanie większej i większej ilości ryb do zbiornika, bez spowodowania rozkwitu glonów. Nie potrzeba wiele jonów amonowych, aby spowodować taki rozkwit. Jeżeli dodasz NO3 z KNO3, to nie będziesz miał żadnego rozkwitu glonów, ale jeżeli dodasz nawet 1/20-tą tej część jonów amonowych, to spowodujesz bardzo intensywny rozkwit glonów. Ten test może zostać powtórzony wiele razy, raz za razem z tym samym rezultatem. Dodanie NO3 nie spowoduje rozkwitu. Zobacz czy sam możesz to sobie udowodnić.

Z wyjątkiem NH4 i mocznika, wyższe poziomy PO4 (fosforanów), K+ (potasu) i NO3, również w szerokim zakresie (do około 20-30ppm) i Fe (żelaza) mogą być utrzymywane bez żadnych negatywnych efektów, nawet przy skrajnie wysokich poziomach oświetlenia (np. 1.5 wat/litr na głębokości 30cm z użyciem reflektorów lustrzanych, U kształtne silne lampy kompaktowe-450 mikromoli przy 8cm odległości od źródła światła, większość zanurzonych roślin wodnych prowadzi maksymalną fotosyntezę przy natężeniu światła około 600 mikromoli/m2/sek., przynajmniej ta jedna była testowana przy nie limitujących poziomach CO2, różne gatunki mogą mieć różne poziomy).

Powodem dla którego wybrałem wysoki poziom oświetlenia, było skrócenie czasu zanim pojawi się rozkwit glonów i zapobieżenie rywalizacji o światło. Jest to podobne do "testu drogowego" nowego modelu samochodu przy dużej szybkości. Jeżeli glony pojawiałyby się z powodu podwyższonego poziomu składników pokarmowych, to czy mogły się pokazać kiedy światło, CO2 i składniki pokarmowe były nie limitujące dla obydwu zestawu zmiennych. Z mniejszą ilością światła, obniżoną do punktu kompensacji światła (LPC, Light Compensation Poin), możemy założyć mniejsze pobieranie i mniej problemów z utrzymaniem "stabilnego zakresu" składników pokarmowych. Trudniej jest odciąć powiązania przy wolniejszym tempie wzroście (np. mniej światła), zabiera więcej czasu, zanim dostrzeżemy różnice we wzroście roślin i powoduje mniej napięć związanych ze wzrostem w systemie. Również zmniejsza błąd, od czasu gdy pobieranie jest wystarczająco szybkie aby dostać odpowiednio dobry test o dużej rozdzielczości, podczas gdy przy poziomie światła 0.4-0.5 wat/litr ze świetlówek, potrzeba więc czasu, aby 5ppm NO3 zostało zużyte. Dobre testy jak test Lamotte'a zostały użyte aby zwiększyć dokładność rezultatów. Testy te były sprawdzane na szeregu standartowych roztworów o znanym stężeniu, aby potwierdzić ich dokładność. W ten sposób mogłem testować różne pomysły ze znacznie większym zaufaniem. Jeżeli wybrałbym testowanie zbiornika roślinnego bez CO2, to zabrało by to bardzo wiele czasu oraz wymagałoby bardzo drogich testów i metod. Dodatkowo, wiele składników mogłoby zostać zużytych szybko, zanim miałbym szansę je zmierzyć.

Powróćmy do zbiorników bez CO2, zebrana wiedza na zbiorniku z wysokim poziomem światła i dodatkiem CO2, pozwala na całkiem dobre przewidywanie/powiązania prędkości pobierania składników również dla zbiorników bez dodatku CO2. Prędkość pobierania jest zredukowana z powodu mniejszej ilości światła i CO2. Generalnie używam stosunku około 6:1 dla wolniejszego pobierania składników dla zbiorników bez CO2, ale obciążenie zbiornika spowodowane rybami może zmieniać ten stosunek. Zasadniczo rośliny w zbiornikach bez CO2 rosną 6-10x wolniej niż zbiorniki z dodatkiem CO2.

Ta metoda jest charakterystyczna dla zbiorników z dodatkiem CO2 i wyższym poziomem światła, ale działa nawet lepiej z niższym poziomem światła i CO2 lub dodatkiem Seachem Excel ("węgiel w płynie") jako źródło węgla, dla zbiorników z dodatkiem węgla lub morskich czy innych zbiorników potrzebujących pewnych ilości składników odżywczych. Sugeruję poziom 30ppm CO2, podczas gdy dla zbiornika z poziomem światła 0.5 wat/litr poziom 15-20ppm może być dobry, wielu używających świetlówek kompaktowych o dużej mocy z reflektorami będzie potrzebować wyższych poziomów CO2, zakres 20-30ppm jest optymalny dla okresu naświetlania. Zostało to odkryte przez dodawanie coraz większej ilości CO2, aż do poziomu, gdy nie powodowało już to większego przyrostu netto roślin, utrzymując w tym samym czasie stały poziom składników odżywczych i światła przez cały okres doświadczenia. Badania przeprowadzone na trzech wodnych chwastach (roślinach szybko rosnących), pokazują, że rośliny osiągną maksymalne pobieranie węgla na poziomie 30ppm CO2, bez względu na intensywność użytego światła (Van et al. 1976). Maksymalny poziom CO2 bez względu na to jak silne światło możesz mieć zainstalowane wynosi około 30ppm CO2 dla tych trzech szybko rosnących chwastów, które jak możemy założyć mają wyższe zapotrzebowanie na CO2, niż wolniej rosnące rośliny akwariowe wystawione na światło znacznie mniej intensywne niż słoneczne. Podczas gdy potrzeby niektórych roślin mogą przewyższać niektóre z podanych parametrów, to jest to jednak bardzo mało prawdopodobne że się tak stanie i nie znalazłem na to żadnych dowodów podczas uprawiania blisko 300 gatunków podwodnych słodkowodnych organizmów roślinnych. Ten poziom CO2 jest wystarczający dla nie limitowanego wzrostu, tak jak dla PO4, NO3 i mikroelementów. W tym sensie CO2 jest przedawkowane, ponieważ jest to cel łatwiejszy do osiągnięcia i pomiaru. Dodanie większej ilości nie zaszkodzi roślinom i jest limitowane tylko zdrowiem ryb i poziomami O2 (tlenu).

Podczas gdy wielu dyskutowało zasługi nawozów, zbyt wielu nowych akwarystów padło ofiarą zbyt niskiego poziomu CO2, nawet ekspertom często zdarza się wpadka z próbami utrzymania dobrego poziomu CO2 w ich zbiornikach od czasu do czasu. Żadna metoda dozowania nawozów nie będzie działać dobrze bez dobrego i stabilnego poziomu CO2 lub Excela (Seachem) (węgiel w płynie).


Używanie wody kranowej.

Woda kranowa jest tania i podmiany wody zabierają mniej czasu niż testy (woda do akwarium morskiego jest chyba wyjątkiem, jednak mieszanki soli kosztują niemałe pieniądze). Podmiany wody kosztują również mniej, niż testy/testowanie i są bardziej głupoto odporną metodą przybliżonego obliczania poziomu nawozów w Twoim akwarium roślinnym gdy dozujemy NO3, Fe i PO4. Jest to również prostsze i nie wymaga wiedzy chemicznej i kalibracji testów na roztworach wzorcowych. Rośliny często głodują i niedokładne testy są przeważnie za to odpowiedzialne. Wielu ludzi ma odczucie, że woda kranowa jest nieodpowiednia dla roślin, jest to po prostu nieprawda. Stare mity wciąż krążą i mówią, że nadmiar PO4 zawarty w wodzie kranowej powoduje glony, zostało wyraźnie pokazane przez wielu hobbystów, że jest to opatentowana nieprawda. Woda kranowa posiada składniki pokarmowe, więc nie musisz ich aż tyle dozować, jest to właściwie dobra rzecz! Po co czegoś się pozbywać aby za chwilę dodawać to z powrotem?


Masz twardą wodę?

Świetnie, nie musisz dodawać żadnej sody do pieczenia (NaHCO3 przyp.tłum.) lub związków zwiększających GH w Twoim zbiorniku. Zwiększenie GH do poziomu 3-5 GH zaspokoi potrzeby zbiornika z większą ilością światła przez okres tygodnia. Możesz użyć Seachem Equilibrium (remineralizator) do tego celu, lub mieszaniny CaCl2 (lub CaSO4 chociaż nie rozpuszcza się łatwo w wodzie) i MgSO4 w stosunku 4:1 aby zwiększyć GH. Możesz to dodać bez wiedzy jakie jest Twoje GH dodając równoważność 1dGH po tygodniowej podmianie wody (lub trochę mniej, jeżeli rzadziej podmieniasz wodę).

Rośliny wolą miękką wodę? Raczej nie, ani ja, ani inni doświadczeni akwaryści nie znaleźliśmy roślin, które byłyby zależne od miękkiej wody, pomimo że może być kilka wyjątków spośród być może 300 gatunków, możemy bezpiecznie powiedzieć, że rośliny wolą twardszą wodę i istnieje badanie naukowe pokazujące, że jest to prawda, (Bowes 1985), (T.Barr, C.Christianson obserwacje czystej twardej wody w potokach Florydy, USA i Brazylii). Kilka roślin, około 5, 6 gatunków, wydaje się woleć miękką wodę, ale jest to spowodowane KH, GH wydaje się ponosić małą odpowiedzialność tak długo jak jest wystarczająca ilość Ca i Mg. Więc GH może być dozowane trochę wyżej, jeżeli masz wątpliwości lub jeżeli chcesz sprawdzić, aby zobaczyć, czy powoduje to jakieś problemy czy nie.
KH z drugiej strony, wydaje się mieć wpływ na te specyficzne rośliny (na większość nie ma wpływu) do poziomu około 5-6dKH. Tak naprawdę nie ma limitu jak niskie powinno być KH dla dobrej kondycji roślin, ale może to spowodować trudności z pomiarem poziomu CO2. W każdym razie istnieje sposób, aby obejść ten problem. Jednak wciąż każda roślina będzie rosnąć przy poziomach KH 5 i GH 5-10, lub mniej. Nie mogłoby to być rozważane jako "miękka" woda, właściwie byłoby to idealne. Tak więc dopóki nie uprawiasz tych kilku eklektycznych gatunków, tak długo nie ma potrzeby stosowania wody RO lub dejonizowanej czy filtrowania wody kranowej przez węgiel aktywny, ale robiąc to nie wyrządzimy roślinom żadnej szkody, tak długo jak woda posiada wystarczającą twardość GH dla roślin i KH aby ustalić poziom CO2.

Podmiany wody: użyj wiaderka w zbiornikach o mniejszej pojemności, lub DIY system używający węży ogrodowych podłączonych do kranu dla spuszczania i nalewania wody. Dużej średnicy węże dość szybko załatwią sprawę w większych zbiornikach. Specjalnie zbudowany stały system rur również czyni podmianę wody bardzo łatwą. Jeżeli zbiornik jest daleko od zlewu, to dłuższy wąż to wszystko czego potrzebujesz. Stałe systemy ściekowe i automatyczne podmieniacze wody są powszechnie opisywane w szczegółach w internecie.


Problem

#1 Dozowanie.
To może być bardzo podstępne gdy mamy do czynienia ze zbyt dużą ilością zmiennych. Często sugeruje się "kup testy" i testuj, aby zobaczyć jaki są poziomy składników pokarmowych.
Ja sugerowałem to samo prawie 10 lat temu.

Działa to dobrze z CO2 (ale ludzie powinni sprawdzić dwa razy dla pewności przed dalszym działaniem) i GH ale inne składniki jak NO3, K, PO4, żelazo jako przybliżony poziom mikroelementów, są bardziej problematyczne. Bardzo często, biedny akwarysta gania od jednego składnika do drugiego i wydaje małą fortunę i spędza mnóstwo czasu dobrze i uważnie testując wodę każdego tygodnia, lub kilka razy w każdym tygodniu, próbując się dowiedzieć czego brakuje. Ogólnie rzecz biorąc, wielu nigdy nie znalazło przyczyny co jest źle, po wszystkich tych czynnościach z testowaniem.
W 95% przypadków był to za niski poziom CO2 i problem nie ma nic wspólnego ze sposobem dozowania składników. Robiąc po prostu duże podmiany wody, pozbywamy się wszystkich tych zmiennych i dozując znaną ilość składników z powrotem do zbiornika możemy zresetować zbiornik każdego tygodnia. Nawet jeżeli dasz trochę za mało, nie musisz się martwić że jakiś składnik się skończy, bo poziomy nawozów jakie sugerowałem są dla zbiorników z dużą ilością światła i jak wiesz, jeżeli poziom Co2 jest na odpowiednim poziomie, to nie ma obaw, że pojawią się glony z powodu tych wyższych poziomów składników w kolumnie wody. Wiedza ta pozwala nam na dużą elastyczność i używanie bardzo prostej metody na utrzymanie stałego poziomu każdego składnika w Twoim zbiorniku bez potrzeby robienia testów. Możesz zgadywać dozowanie na podstawie poprzedniego tygodnia i powtórzyć. Kalkulator dozowania Chack'a Gadd'a działa dobrze dla miłośników chemii lub tych, którzy chcą wiedzieć jak dużo powinni dozować, zobacz tutaj:
http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plan ... e_calc.htm

Nie ma tutaj sztywnej i prostej zasady robienia 50% podmian wody tygodniowo. Ta metoda może być zastosowana przy podmianach wody robionych raz w miesiącu lub raz na dwa tygodnie, lepsze bardziej spójne wyniki otrzymamy gdy będziemy robić 50% tygodniowe podmiany, ale dobrze prowadzony zbiornik może obyć się dłużej bez podmiany wody. Akwaryści mogą obserwować zdrowie roślin i dozować trochę mniej w trakcie zdobywania doświadczenia o indywidualnych potrzebach ich zbiorników. Kiedy nabiorą wyczucia w dozowaniu mogą oszacować potrzeby zbiornika jeszcze dokładniej.

To jest przykład dla ludzi stosujących 10ppm KNO3 dozowane tygodniowo. I przy założeniu 0, 25, 50 i 75% pobrania składnika przez rośliny/bakterie. Maksymalna kumulacja w tym wypadku wynosi 2x tygodniowa dawka. Pokazany jest zakres w matematycznym modelu (dzięki Gomer) więc to jest przyczyna dla której testy użytkownikowi EI nie są potrzebne, bardzo dokładny test został użyty dla weryfikacji tych krzywych wykresu i zakresów i obserwacje, model i metody testowe pokrywają się dobrze.

Więc zaczyna to być bardzo blisko do stabilnego poziomu składników odżywczych a mniej tylko "zgadywanie".


#2 Testowanie
To jest ogromne zagadnienie dla większości ludzi. Testy kosztują prawie tyle co filter lub znacznie więcej w niektórych przypadkach. Niektórzy mogą pozwolić sobie na dobre testy Lamotte'a/Hach'a, większość nie może lub nie chce inwestować w nie 300 $. Tańszych testów nie ma w ofercie dla pomiarów K. Testy na NO3 są bardzo problematyczne i skale kolorometryczne są trudne do oceny w tańszych zestawach. Niektórzy ludzie są ślepi na kolory (daltoniści). Wiele osób nie chce nawet testować i/lub mają odczucie, że nie ma potrzeby testowania. Nie byłbym w stanie nakłonić niektórych akwarystów do testowania nigdy, nie ważne co bym im powiedział, że mają zrobić. Ja zaliczałem się do tej grupy przez wiele lat. Ja nie testowałem również i nie testuję teraz, ale jestem dużo bardziej konsekwentny teraz i również wiem dlaczego to działa! Znam teraz szybkości pobierania składników i zrobiłem wiele testów od czasu moich dawnych złych dni. Również robiłem duże tygodniowe podmiany wody, więc jak namieszałem z dozowaniem, to zawsze zresetowałem zbiornik każdego tygodnia. Mam stosunkowo prostą metodologię, aby ominąć harówkę, zwłaszcza z testowaniem żelaza czy NO3. Zagadnieniem tutaj jest utrzymanie tych składników na określonym poziomie. Skupimy się na dwóch grupach, azotanach (NO3), fosforanach (PO4), potasie (K), czyli tak zwanym makro składnikach i elementach śladowych reprezentowanych przez żelazo (Fe) jako wskaźnik dla innych elementów śladowych, które są zawarte w mieszankach mikroelementów. Jest kilka specjalistycznych testów i mierników dostępnych dla wielu, do pomiaru śladowych metali i boru, ale w rzeczywistości żaden hobbysta nigdy ich nie mierzy. Więc każdy zgaduje na temat poziomu mikroelementów na porządku dziennym, nawet najgorliwsi zwolennicy testowania dozowanych ilości!

Używając łyżeczki (suche sole) i odmierzając w mililitrach (płynne roztwory), możemy być bardzo dokładni.

Pewnie lepszym pytaniem będzie, jak blisko do odpowiedniego zakresu składników musimy się zbliżyć, aby mieć wspaniały wzrost roślin bez glonów?

Używając "Estimative Index" dokładność może być następująca przy użyciu łyżeczki do herbaty i płynnych roztworów dla mikro, zauważ, lepsza dokładność może zostać osiągnięta przez rozpuszczenie odważonej masy każdego z tych składników w dejonizowanej wodzie i dodawanie mililitrów skoncentrowanego płynu do zbiornika zamiast suchych soli, ale nie daje to wiele użytkownikowi w kategoriach wzrostu i zdrowia roślin, które są głównymi powodami pomocnymi w ulepszeniu dozowania.

(+ lub -) 5ppm CO2 jest w porządku w zakresie 20-30ppm
(+ lub -) 1ppm lub około tyle NO3 jest dosyć rozsądne
(+ lub -) 2ppm K+ jest dosyć rozsądne
(+ lub -) 0.2 ppm PO4 jest dosyć rozsądne (?)
(+ lub -) 0.1ppm Fe jest rozsądne (?)

CO2 zakres 25-35ppm
NO3 zakres 5-30ppm
K+ zakres 10-30ppm
PO4 zakres 1.0-3.0ppm
Fe 0.2-0.5ppm lub więcej (?)
GH zakres 3dKH ~ 50ppm lub więcej

Uwaga:
PO4 i Fe są dwoma składnikami, które są trudne do oceny bez wcześniejszej oceny innych składników. Jeżeli NO3, K i CO2 są na dobrym poziomie, to możesz dodać spore ich ilości w szerokim zakresie. Ja dodawałem prawie 3ppm PO4 konsekwentnie tydzień po tygodniu. Odpowiedź roślin jest nieprawdopodobna.
Glony w postaci zielonych kropek nigdy nie były problemem gdy utrzymywane były wysokie poziomy PO4, nawet na anubiasach przy dużym oświetleniu. Ostatnio skupiłem się na dozowaniu mikroelementów. Wielu utknęło na starym stanowisku utrzymywania poziomu żelaza na 0.1ppm. (szczególnie od czasu prac nad stworzeniem PMDD). Cóż, co ten poziom nam mówi? Czy mówi nam co jest dostępne dla roślin? Czy to wystarczy? Czy większe dawki powodują glony?


Robimy test

Mogę powiedzieć z moich własnych doświadczeń, że wysokie poziomy mikroelementów (Fe) w żaden sposób nie przyczyniają się do obecności glonów. Sprawdziłem dwa razy inne składniki zanim wyciągnąłem wnioski. Kilku hobbystów i zdaje się firm akwarystycznych nie zadało sobie trudu, aby spojrzeć na to z tej kontrolowanej perspektywy. Od początku, dla akwarysty, aby wyciągnąć wnioski na temat składnika, to składnik musi być wyizolowany a Ty musisz mierzyć tylko zmienne zależne. To jest stosunkowo proste używajac Estimative Index; zasadniczo robiąc każdego tygodnia roztwór odniesienia zawierający właściwy poziom składników odżywczych i zgadując z dużym przybliżeniem do czasu następnej podmiany wody. Daje to akwaryście potężne, proste i łatwe w użyciu narzędzie/metodę by zapewnić bardziej kontrolowane środowisko bez wielkiego wysiłku. W pewnym momencie rośliny nie pobiorą już więcej mikroelementów. To samo można powiedzieć o PO4. Dodając więcej, po prostu nie zwiększymy już tempa wzrostu ani o krok. Wiele roślin pobierze na zapas, co często nazywamy "luksusowe pobieranie" składników jak PO4 czy NO3. Więc może to nie poprawić wzrostu, nawet jeżeli rośliny pobierają te składniki. Musimy być ostrożni i nie zakładać, że pobieranie = wzrost/potrzeba.

Jest to miejsce gdzie powinna być górna granica zakresu. Nie ma potrzeby marnowania drogich mikroelementów. Akwaryści, którzy mieli przedtem problemy z glonami mogą chcieć spróbować dodać PO4, a później więcej mikroelementów w połączeniu. Działa to dobrze nawet przy bardzo wysokim poziomie oświetlenia. Jeżeli rozkwit glonów ma się pojawić, to uwidoczni się szybciej przy intensywniejszym, wyższym poziomie światła. Dozowałem duże ilości mikroelementów cały czas, od momentu kiedy moim odniesieniem jakiś czas temu był rekomendowany przez Karla Schoeler'a poziom 0.7ppm Fe i czułem jakby trochę więcej mogło pomóc, jeżeli zbiornik ma się dobrze, jako że wiele rekomendacji wydaje się być w połowie drogi. Karen Randall proponował wielu akwarystom w przeszłości wyższe poziomy CO2 niż powszechnie sugerowane 10-15ppm CO2, pomimo tego nieliczni poszli tą drogą dalej i zasugerowali to ostatnio. W każdym razie testowałem wiele razy i próbowałem znaleźć jakieś powiązanie z pobieraniem za pomocą testów, zacząłem się mniej koncentrować na aspekcie testowania i wpadłem na to, co myślę jest lepszą metodą na dozowanie mikroelementów. Wciąż twierdzę, że wielu akwarystów dozuje o dużo za mało mikroelementów. Nigdy nie bałem się rozkwitu glonów z powodu tych wszystkich wielkich bitew jakie stoczyłem z glonami w przeszłości i później zacząłem studiować i wywoływać kultury glonów w zbiornikach morskich i słodkowodnych. Niewielu hobbystów chciałoby zniszczyć swoje zbiorniki rozkwitem glonów, aby dowiedzieć się dlaczego glony tak naprawdę tam są. To właśnie był wymóg, aby dowiedzieć się co wywołuje glony, a później ten proces musi być powtórzony, aby być pewnym, że wyniki nie są odosobnionym przypadkiem, i że mogą być powtórzone przez innych badaczy gdzie indziej. Często testujemy parametry, już po pojawieniu się glonów, często tracąc okazję aby zbadać, co naprawdę spowodowało ich rozwój. Więc wiedza jak powtórzyć rozkwit oraz go wywołać, pełni kluczową rolę w zrozumieniu przyczyn obecności glonów w naszych zbiornikach.


Przybliżona (estimative) część.

Akwaryści po prostu dodają określone ilości mikroelementów w stosunku do znanej ilości wody (ml/dzień/litraż netto zbiornika). Jeżeli zbiornik ma mniej roślin, małą ilość światła, wtedy możemy zredukować częstotliwość ale nie dawki. Podobnego schematu możemy użyć w dozowaniu makroelementów. W ten sposób, zasadniczo robisz "roztwór odniesienia", za każdym razem gdy dozujesz i zakładasz pewien poziom pobierania, i dwa następne razy przed zrobieniem dużej podmiany wody na koniec tygodnia. Jeżeli masz mało roślin lub mało światła (0.5 wat/litr lub mniej w zwykłych świetlówkach) może uda Ci się dozować tylko raz w tygodniu. Dowiadując się składu wody kranowej pod względem zawartości PO4, NO3, K i Fe dzwoniąc do firmy, która ją dostarcza, możesz przy podmianie wody użyć oczywistej chemii lub kalkulatora Chuck'a, aby obliczyć co musisz dodać aby osiągnąć Twój wymagany poziom składników bez używania testów. Nawet jeżeli pomylisz się trochę, to ciągle jest w porządku (zobacz powyżej + lub -). Właściwości wody kranowej będą miały pewne wahania, ale jeżeli jesteś blisko średnich wartości zakresów, to wciąż powinieneś być przyzwoicie blisko. Więc wyobraź sobie zbiornik, gdzie nie testujesz wody z wyjątkiem CO2 (pH i KH) i tylko ten jeden od czasu do czasu. Wszystko rośnie dobrze. Nie ma zgadywania. Brzmi dobrze? Wyniki oczywiście są dobre. Zbiorniki, które nigdy nie widziały glonów są dość powszechne, 10 lat temu, niestety tak nie było.

Akwaryści próbowali nawożenia tylko za pomocą podłoża przez wiele lat z dobrymi i złymi wynikami. Ostatecznie w podłożu skończą się składniki i wtedy rośliny cierpią. Podczas gdy możesz zlikwidować zbiornik i startować zupełnie od początku co około roku, lub użyźnić ponownie zbiornik, to właściwie pozostaje Ci czekać do czasu aż coś pójdzie źle zanim możesz coś z tym zrobić, zamiast trzymać się zapewnienia przybliżonych poziomów na przykład w kolumnie wody. Pewne zbiorniki ze średnim/niskim oświetleniem i dużą obsada ryb mogą pokrywać zapotrzebowanie roślin bez dodawania makroelementów przez dłuższy okres czasu, ale jest to ciągle dozowanie nawozów, po prostu tempo pobierania jest wystarczająco wolne by pokryć zapotrzebowanie roślin dla tego poziomu światła/CO2, ale glony są dalekie od warunków je limitujących. Każdy kto miał glony i próbował podmiany wody aby je odprawić wie, że to nieprawda. Innym zagadnieniem z ludźmi którzy często nie dodają makro i mikroelementów itd., jest to, że wielu z nich robi duże podmiany wody. Ludzie Ci, często nie wiedzą, co zawiera ich woda z kranu. Jeżeli jest bogata w NO3 i PO4 jak w wielu regionach USA i Europy, wtedy każdego tygodnia gdy robią dużą podmianę wody, dodają składniki odżywcze i CO2. Ludzie zastanawiali się dlaczego moje rośliny rosły tak dobrze przy podmianach wody, które robiłem każdego tygodnia i kiedy ją przetestowali znaleźli wysokie poziomy PO4, dodawałem dużo KNO3 i mikroelementów przy dużej ilości światła i nie miałem problemów z glonami czy dramatów z kondycją roślin lub ich wzrostem. Kilka metod sugeruje nawożenie podłoża na starcie i po okresie kilku miesięcy stopniowe dodawanie nawozów do kolumny wody. Każda długoterminowa metoda ostatecznie przechodzi w metodę dozowania kolumny wody do czasu, aż podłoże nie zostanie z powrotem użyźnione lub wyciągnięte i ponownie zaopatrzone w nawozy. Zawartość składników w podłożu jest niezwykle trudna do zmierzenia, podczas gdy ich pomiar w kolumnie wody jest łatwy a dozowanie spójne, zapewniając stabilny poziom składników dla roślin.

Możesz rozszerzyć tą metodę, aby obejmowała wszystkie inne składniki jak mikro, PO4 czy nawet KH i GH. Możesz próbować cokolwiek wydaje Ci się być "perfekcyjnym" dla wzrostu roślin i eksperymentować. Dobrych rozmiarów tygodniowe podmiany wody, są wspaniałą drogą aby uniknąć skumulowania się wszelkich błędów w "dozowaniu" i "testowaniu". Testy (te dobre) nie są tanie i wielu [ich użytkowników] jest zbyt niekonsekwentnych lub nie chce się kłopotać używaniem ich. Ta metoda używa KNO3, KH2PO4 i mieszanki mikroelementów i możesz spróbować wielu mieszanek mikro i spróbować ich dozowania. KH2PO4 i KNO3 są bardzo tanie a mikroelementy są stosunkowo tanie, do czasu gdy nie masz bardzo dużego zbiornika, również są dostępne tanie mieszanki mikro w proszku. Dobra stroną tej metody jest to, że nawozy te są dostępne na całym świecie, tanie, niezmiennie takie same, nie markowy produkt akwarystyczny i przez to o wiele tańsze. Kiedy polecę Wu z Singapuru, aby dozował 1/4 łyżeczki, 1,67 grama KNO3, to on może dozować tą sama rzecz, której ja używam tutaj, może być dla niego niemożliwym kupienie produktu danej marki akwarystycznej, której ja używam tutaj. Więc ta metoda może być używana na całym świecie, nie tylko w USA.


Typowy zbiornik

Typowe dozowanie dla zbiornika z dużą ilością światła i małą obsadą ryb:
Objętość 80 litrów
1.5 wat/litr - 2x55wat 5000K/8800K
CO2: 25-30ppm (wyłączam moje CO2 na noc)
Filter kanistrowy
Podłoże: Fluorite (każdy porowaty materiał bogaty w żelazo będzie dobry), grubość 7-10cm


Typowe dozowanie

1/4 łyżeczki KNO3, 3-4x w tygodniu (co drugi dzień)
1/16-1/32 łyżeczki KH2PO4, 3-4x w tygodniu (co drugi dzień)
Mikro podawane w dniach kiedy nie podaję makro, więc 3x w tygodniu, 5ml każda dawka.
Seachem Equilibrium (remineralizator) 1/8 łyżeczki po podmianie wody


Więc akwarysta dozuje tak naprawdę trzy rzeczy, KNO3, KH2PO4 w dniu podmiany wody i potem co drugi dzień, mikro w dni, w których nie ma dozowania makro, aż do następnego tygodnia. Zrób 50-70% podmianę wody, dozuj makro z powrotem, dodaj mikro następnego dnia i powtórz. Możesz stopniowo zmniejszać ilości, aż dostrzeżesz różnice we wzroście roślin, aby dopasować się do indywidualnych potrzeb Twojego zbiornika. Powinieneś stosować zmienione dozowanie przez trzy tygodnie, zanim zmienisz je ponownie. Zabierze to trochę czasu, ale jest tego warte. Nie spowoduje to glonów dopóki nie przegapisz czegoś, w szczególności CO2 i za małej ilości NO3, które w 95% przypadków są odpowiedzialne za kłopoty z glonami. Jeżeli skupisz się na potrzebach roślin, to glony przestaną rosnąć. Mam nadzieję, że to pomoże i zakończy większość frustracji wodnego ogrodnika i będzie się on mógł skupić na aquascaping'u i wzroście roślin, zamiast w kółko pytać jak pozbyć się glonów. Akwarysta nie musi się sztywno trzymać tygodniowych podmian wody lub zaakceptować ich wielkość w ilości 50%. To wyrówna dozowanie do dwukrotnych dozowanych ilości, więc nic nigdy nie będzie przedawkowane więcej niż 2x poza wartość ustaloną.

Matematyka, która za tym się kryje, wygląda następująco:


Przykład #1

Przypuśćmy, że dozujesz 10ppm KNO3 na tydzień. Zakładam, że robisz 50% tygodniowe podmiany wody. Jeżeli zrobisz obliczenia, to odkryjesz że:

Jeżeli przyjmiesz, że nic nie zostało zużyte przez rośliny, to maksymalnie skumuluje się 20ppm

Jeżeli przyjmiesz, że 25% zostało zużyte przez rośliny, to maksymalnie skumuluje się 16ppm

Jeżeli przyjmiesz, że 50% zostało zużyte przez rośliny, to maksymalnie skumuluje się 13.3ppm

Jeżeli przyjmiesz, że 75% zostało zużyte przez rośliny, to maksymalnie skumuluje się 11.4ppm

Stężenie nie będzie 15ppm przy 25% tygodniowym poborze z powodu kumulacji w poprzednim tygodniu, jeżeli uwzględnimy je w równaniu.


Typowy wykres danych w modelowym eksperymencie zużywania składników, wykres stężenia w funkcji czasu.* Rodzaje eksperymentów badających pobieranie składników: Problem: komórki zostają nasycone w czasie, więc pobieranie jest niedoszacowane przy niskich stężeniach. Prędkość pobierania zależy silnie od światła, ta jednostka jest słabo poznana w akwarystycznym hobby i stanowi wyzwanie w swojej dziedzinie dla badaczy ze względu na jej zmienność w czasie sezonowo, miesięcznie, dziennie, z minuty na minutę, z sekundy na sekundę (chmury, plamy na słońcu, itp.)
* Istnieje różnica pomiędzy pobieraniem z ośrodka i asymilacją do postaci związków organicznych, zwłaszcza dla azotu [NO3-] i [NH4+], i aminokwasów. Zależy to od zdolności magazynowania nieorganicznych jonów, prędkości reakcji enzymatycznych i potrzeb komórki.
* Komórki mają zdolność adaptacji i przystosowania się do ciągłych niskich poziomów składników pokarmowych przez zdolność magazynowania składników (pobieranie falowe)
* 2 podstawowe modele: model Monod'a: oparty na zewnętrznych stężeniach, które mogą być poniżej granic wykrywalności lecz wciąż biologicznie przydatne i model Droop'a, który bazuje na wewnętrznych stężeniach i który jest często ważniejszy i łatwiejszy do mierzenia, ponieważ stężenia są wyższe niż chwilowe stężenia zewnętrzne. Zewnętrzne stężenie przedstawia również skalę problemów: mikro glony mogą dostrzegać mini cząstki składników pokarmowych w mikrolitrowych objętościach, podczas gdy my mierzymy zazwyczaj wyłącznie w zakresach mililitrów. Innymi słowy, porównując model słonia i myszy, obydwoje są roślinożercami: ale mierzymy tylko rośliny większego rozmiaru (powiedzmy drzewa), nie małe grupki krótko żyjących roślin ziołowych, którymi mogą żywić się myszy, ale jeżeli słoń miałby polegać tylko na nich, to zacząłby głodować. Niektóre rośliny są lepsze od innych w tym pobieraniu również dzięki stosunkowi powierzchni do objętości
* Myriophyllum ma znacznie większy stosunek powierzchni do objętości niż Anubias, Stosunek powierzchni do objętości pozwala Myriophyllum na bycie znacznie lepszym konkurentem niż Anubias w wyścigu po składniki pokarmowe w kolumnie wody, ale Anubias wyrównuje szansę powolniejszym wzrostem i może znieść niższe poziomy światła. Dodając nadmiar składników pokarmowych i CO2, pozwala obydwu roślinom rosnąć dobrze razem bez konkurowania.


Powyżej, typowy uogólniony model dla wzrostu i pobierania składników dla szerokiego zakresu organizmów samożywnych. Na podstawie rysunku powyżej, z punktu widzenia uprawy roślin, jest to bardziej produktywny sposób poprzez zapewnienie nie limitujących warunków (zielone pole - dobre stężenie składników) roślinom wodnym jako że docelowe stężenie ma szerszy zakres jak również związane z tym lepsze tempo wzrostu. Utrzymywanie stałych ustalonych stężeń w ciągu okresu czasu jest trudne i niepraktyczne dla wielu ogrodników, ale użyteczny zakres jest raczej prosty do osiągnięcia. Ograniczanie wzrostu roślin wodnych, może być użyteczne w badaniu indywidualnych różnic i zachowań gatunkowych, ale nie jest to dobra metoda dla stabilnej uprawy. Ilość nielimitowanych składników pokarmowych i poziomy światła muszą być całkiem duże zanim zablokują pobieranie. Poziomy przy których występuje blokowanie pobierania są nieznane dla wielu składników pokarmowych w przypadku roślin wodnych i ich maksymalne poziomy w akwarium są generalnie związane z koncentracjami toksycznymi dla zwierząt, jak ryby czy krewetki. Zakres ten daje nam ogromnie użyteczny przedział, który jest stosunkowo prosty i łatwy do osiągnięcia, aby zapewnić stabilne poziomy potrzebne do uprawy. Limitujący zakres jest znacznie węższy i trudniejszy do zapewnienia stabilnego przedziału z praktycznego punktu widzenia, przy nie popełnianiu zbyt wielu błędów w dozowaniu lub ilości dostarczanych składników. Ponieważ światło przyspiesza pobieranie składników, jego mniejsze natężenie zapewni nam mniejszy błąd przy niskim limitującym poziomie składników, tak długo jak punkt kompensacji światła (LCP) pozostanie zachowany. Generalnie, niższe natężenia światła bliskie LCP mają również niższy zakres, gdy nie limitujący poziom składników jest zachowany. Badania przeprowadzone przez firmę Tropica, przeprowadzone przez Ricca and Van et al. (1986) dały takie same rezultaty dla trzech zanurzonych roślin wodnych. W obydwu przypadkach z perspektywy uprawy, metoda nie limitowania poziomów składników pokarmowych jest lepsza i zapewnia większą odporność i stabilność przy niższym natężeniu światła.

Końcowym rezultatem jest dramatyczny wzrost roślin wodnych i niska obecność glonów, dzięki prostej w użyciu metodzie, która pozwala akwaryście stosować dozowanie w szerokim zakresie i otrzymać zdrowy wzrost.
Podczas gdy wiele książek i artykułów bezie zalecać inaczej, większe stężenia składników pokarmowych i stosunkowo niskie światło, mogą spowodować dramatyczny wzrost roślin. Jedyne co potrzebujesz zrobić, to spróbować samemu aby przekonać się, że to rzeczywiście prawda. Teoretyczne sugestie przeciwników na poparcie ich argumentów nie idą w parze nawet z praktycznymi eksperymentami.

Metoda EI raz zastosowana, może być bardzo prosta i kosztować niewiele. Jest to prosta procedura i właściwie tylko problemy związane z CO2 mogą wpływać na rośliny w zbiorniku, przez co eliminuje wszystkie czynniki oprócz CO2.


Dodatkowe źródła:
Bowes G. 1991. Growth in elevated CO2: photosynthetic responses mediated through rubisco. Plant, Cell and Environment, 14: 795-806 (invited review)
Madsen TV, Maberly SC, Bowes G. 1996. Photosynthetic acclimation of submersed angiosperms to CO2 and HCO3-. Aquatic Botany, 53: 15-30
Additional reading:
Canfield, D.E., Jr., K.A. Langeland, M.J. Maceina, W.T. Haller, J.V. Shireman, and J.R. Jones. 1983. Trophic state classification of lakes with aquatic macrophytes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 40:1713-1718.
Canfield, D.E., Jr., J.V. Shireman, and J.R. Jones. 1984. Assessing the trophic status of lakes with aquatic macrophytes. pp. 446-451. Proceedings of the Third Annual Conference of the North American Lake Management Society. October. Knoxville, Tennessee. EPA 440/5-84-001.
Canfield, D.E. Jr., and M.V. Hoyer. 1988. Influence of nutrient enrichment and light availability on the abundance of aquatic macrophytes in Florida streams. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 45:1467-1472.
Canfield, D.E. Jr., E. Phlips, and C.M. Duarte. 1989. Factors influencing the abundance of blue-green algae in Florida lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 46:1232-1237.
Agusti, S., C.M. Duarte, and D.E. Canfield Jr. 1990. Phytoplankton abundance in Florida lakes: Evidence for the frequent lack of nutrient limitation. Limnology and Oceanography 35:181-188
Bachmann, R. W., M. V. Hoyer, and D. E. Canfield Jr. 2000. Internal heterotrophy following the switch from macrophytes to algae in Lake Apopka, Florida. Hydrobiologia 418: 217-227.
Bachmann, R.W., M.V. Hoyer and D.E. Canfield, Jr. 2004. Aquatic plants and nutrients in Florida lakes. Aquatics: 26(3)4-11
Bachmann, R. W. 2001. The limiting factor concept: What stops growth? Lakeline 21(1):26-28.
Van, T. K., W. T. Haller and G. Bowes. 1976. Comparison of the photosynthetic characteristics of three submersed aquatic plants. Plant Physiol. 58:761-768.

Chciałbym podziękować Neil Frank, Karen Randall i specjalnie Steve Dixon za ich wkład przez wiele lat, jak również Paul Sears i Kevin Conlin, Claus z Tropica, ludziom z SFBAAPS, każdy z nich przyczynił się do powstania i zrozumienia EI. Był to wysiłek grupowy aby rozwiązać wiele problemów z glonami, które mieliśmy w tamtym okresie.


Prawa autorskie: Copyright Tom Barr 2005

tłumaczenie: spider72

==========================================================================================================
==========================================================================================================
Nieporozumienia i Mity w metodzie EI
http://www.barrreport.com/showthread.ph ... ther-myths

W miarę jak metoda staje się coraz bardziej popularna, pojawiają się pewne problemy wymagające wyjaśnienia:

1. Nigdy nie zakładano wprowadzania metody "na sztywno"
2. Założenia są proste, dostarczenie składników odżywczych w takich ilościach by nie limitować wzrostu roślin - ale bez konieczności ciągłego używania testów.
3. Dostarczenie koniecznych składników w ilościach nie limitujących wzrostu roślin pozwala na uniknięcie niedoborów.
4. Nie da się dokładnie ustalić zapotrzebowania większości gatunków roślin na składniki odżywcze. By zrobić to precyzyjnie należałoby wykonać mnóstwo testów oraz wziąć pod uwagę wszystkie aspekty łącznie z pokarmem dla ryb, osadami w podłożu i wszystkimi innymi czynnikami.
5. Jeżeli mamy mniej światła i wolniejszy wzrost roślin - to możemy założyć mniejsze zużycie składników, co daje nam większy margines bezpieczeństwa (patrz punkt pierwszy).
6. Glony nie będą limitowane dostępnością składników odżywczych w akwarium z roślinami i rybami. Niek każdy mówi co chce, ale wystarczy sprawdzić, jakie poziomy składników są limitujące dla glonów. Są to ekstremalnie niskie poziomy i to czego dostarczą ryby lub obumierające części roślin - wystarczą glonom aż nadto.
7. 90-95% wszystkich problemów z glonami wiąże się ze złym poziomem CO2.
8. 90-95% wszystkich problemów z glonami wiąże się ze złym poziomem CO2.

Jest dobry powód by powtórzyć ostatni punkt, ponieważ ludzie często o tym zapominają i za problemy winią metodę nawożenia, podczas gdy akurat ta kwestia jest najważniejsza w każdej metodzie nawożenia - nie tylko w metodzie EI.

9. Dokładne zmierzenie poziomu CO2 nie jest łatwe, bo poziom ten ciągle się zmienia. W dużym stopniu zależy od cyrkulacji wody w zbiorniku, potrafi zmienić się dziesięciokrotnie w czasie krótszym niż 30-45 minut. Poziom żadnego innego składnika nie zmienia się w tak gwałtowny sposób - dodatkowo żaden inny składnik nie ma tak wielkiego wpływu na pozostałe składniki. Glony wykorzystują te wahania do wylęgania i rozwoju. Bądź bardzo ostrożny zakładając, że na 110% masz go pod dostatkiem, zamiast tego upewnij się, że wszystkie inne czynniki są w porządku, następnie przejdź do ustawiania poziomu CO2 i rób to powoli, nie spiesz się. Cierpliwość jest tu ważna.

10. Generalnie mniejsza ilość światła jest lepsza niż większa - dla każdej metody zakładającej dozowanie CO2. Mniejsza ilość światła zmniejsza zapotrzebowanie na CO2. Jeśli używasz mocniejszego światła rozważ sposoby jego zmniejszenia, kontroluj światło, jeśli pojawiają się problemy.

11. Metoda EI eliminuje powstawanie niedoborów. Jednak sporo osób mówi, że nawet gdy podają wszystko w "nielimitujących" ilościach - ciągle mają problemy. Może to wynikać z czegoś innego. Jeżeli do tej pory pobór Co2 był limitowany niedoborem fosforu - to po podaniu fosforu zapotrzebowanie na CO2 znacznie wzrośnie. Jeżeli nie skorygujemy tego i nie podniesiemy na czas poziomu CO2, to pojawią się kłopoty, za które będziemy obwiniać fosfor, podczas gdy jego znaczenie jest w tym przypadku drugoplanowe. Jeżeli poziom CO2 zostanie odpowiednio skorygowany, to problemy z glonami nie wystąpią. Tak więc błędne obserwacje prowadzą do błędnych założeń i wniosków.

12. Rób tak ostrożne założenia, jak tylko możesz.

13. Jeśli chcesz - korzystaj z testów. Niektórzy używają testów na początku a następnie odstawiają je w kąt. Wyłacznie od ciebie zależy czy będziesz ich używał czy nie. W metodzie EI nie ma żadnej zasady mówiącej, że nie można testować parametrów wody. W przeszłości sugerowałem używanie testów przy podmianach (zobacz listę poziomów parametrów z 1996-1997), jednakże wykonanie testu w taki sposób by móc polegać na uzyskanym wyniku nie jest łatwe. Na rynku pełno jest tanich testów mających niską dokładność, więc rozsądnie byłoby kalibrować każdy test przed dokonaniem pomiaru. Nawet profesjonalne testy po 10,000 dolarów, używane w laboratoriach przechodzą proces kalibracji, by uzyskany przy ich pomocy wynik był wiarygodny.

14. EI nie bazuje na kwiecistym języku czy naszej percepcji lub marketingu. Nie polega na tym by pewne rzeczy brać "na wiarę" ani nie neguje innych metod. Rezultaty w pełni można zmierzyć a sama koncepcja pochodzi z PMDD i wszystko można łatwo policzyć. Ja tylko zebrałem wszystko razem.

15. EI odnosi się konkretnie do nawożenia do słupa wody, aczkolwiek część składników wytrąca sięz wody i opada na dno w postaci osadów stanowiąc źródło składników odżywczych również dla systemu korzeniowego. To oczywiście nie wyklucza możliwości stosowania nawozów w podłożu jako uzupełnienia dla składnikó podawanych do słupa wody.

16. Zależności. Niewiele osób rozumie dlaczego zależności nie mają znaczenia. Epstein i Bloom są dwoma poważanymi naukowcami badającymi to zagadnienie. Wszystko sprowadza się wyłacznie do kwestii limitowania/nielimitowania. Wzajemne proporcje składników nie są tak istotne (zobacz ich pracę "Mineral nutrition of Plants, Principles and Perspectives, 2005"). Kwestie zależności są istotne dla rolników, bo moga im pomóc w zaoszczędzeniu tysięcy dolarów na składniki/nawozy, które stosowane byłyby w niepotrzebnie wysokich stężeniach. Tak wysokie stężenia powodują również większą ilość odpadów/ścieków. Akwaryści nie mają tego problemu, koszty nawożenia zbiornika również są nieporównywalnie niższe. Oczywiście utrzymywanie proporcji składników w pewnym zakresie może pomóc, ale jeżeli w zbiorniku mamy wiele gatunków, a każdy z nich ma inne zapotrzebowanie to ustalenie konkretnych proporcji składników, odpowiadających wszystkim gatunkom - może być ekstremalnie trudne.

17. RR albo Współczynnik Redfielda, często omawiany i cytowany i równie często mylnie interpretowany. Ludzie nagminnie mylą masę z liczbą atomowa. Stosunek atomowy wynosi 1 atom Fosforu na 1 atom Azotu - w odniesieniu do alg morskich w opracowaniu Redfielda.

To nie jest masa.

Fosfor waży 30.97 gramów na 1 mol
Azot waży 14.01 gramów na 1 mol

By przeliczyć to na masę należy, pomnożyć Azot przez 2.2, teraz współczynnik wynosi 7:2 1, lub 10:1 w odniesieniu do NO3/PO4.

Jednak w dalszym ciągu odnosi się to do organizmów morskich i to w określonych warunkach pełnego nasłonecznienia. System staje się limitujący po okresie przedłużonego intensywnego wzrostu glonów.

Powyższa sytuacja diametralnie różni się od tego z czym mamy do czynienia w roślinnych zbiornikach słodkowodnych. Słodkowodne rośliny mają zupełnie inne zapotrzebowania, cykle pokarmowe i życiowe. Posiadają również zdolność do magazynowania pewnych składników pokarmowych w znacznych ilościach.

18. Blokujące poziomy składników, górne granice. Chodzi tu o kwestie związane ze zjawiskami osmotycznymi, nadmiar soli w skrócie. Zmodyfikowana pozywka Hoaglanda jest bogata w składniki i zakłada ich nielimitowanie. EI posiada bardzo podobne założenia, zakłada dostarczenie roślinom składników w wystarczających ilościach - jednak są to ilości dalekie od tych stosowanych w uprawach hydroponicznych. Hydroponika i pożywka Hoaglanda mają długą historię i bazę doświadczalną dokumentującą zagadnienie.

EI nawet w dużym przybliżeniu nie zbliża się do takich poziomów nawożenia.

19. Mniej światła = mniejsze zapotrzebowanie na składniki. Oczywiście jeśli zajdziesz za daleko i zbyt mocno obniżysz ilość światła, to doprowadzisz do tego, że rośliny nie będą rosły - niezależnie od tego ile podasz nawozów i CO2. Jednak stosowana z umiarem, metoda limitowania światła jest bardzo przydatna, pozwala bowiem na sterowanie tempem wzrostu roślin jak również glonów - do momentu ustabilizowania zbiornika i określenia ilości potrzebnych składników. Większość problemów spowodowana jest niedoborem CO2, więc zastosowanie słabszego światła sprawi, że dobranie odpowiedniego poziomu CO2 będzie znacznie łatwiejsze niż przy mocnym świetle. Zmniejszenie ilości światła przynosi dużo korzyści, łatwiejsza kontrola glonów, większa stabilność zbiornika, uniknięcie/zmniejszenie problemów spowodowanych złym poziomem CO2, możliwość kontrolowania tempa wzrostu roślin, mniejsze zużycie energii, mniej wydzielanego ciepła, mniej wszelkiego rodzaju odpadów.

20. Jeżeli poziom CO2 nie zostanie ustawiony prawidłowo, to EI ani żadna inna metoda (chyba, że metoda limitująca składniki tak bardzo, że ilość CO2 staje się drugorzędna) nie pomoże. Znaczne limitowanie fosforu może obniżyć zapotrzebowanie na CO2, ale
nie jest to łatwe do osiągnięcia. Można też w celu obniżenia zapotrzebowania limitować światło, bo to jest ten czynnik, od którego cały wzrost się zaczyna.

Widzicie?
Mnóstwo o CO2 - niewiele o innych składnikach............

Pozdrowienia
Tom Barr

tłumaczenie: devoratus
Ostatnio edytowano 08 cze 2010, 10:56 przez spider72, łącznie edytowano 3 razy
Pozdrowienia
... sypnijcie no tu szwagrze, jeszcze łopatę fosforu do tej nalewki i będzie git.
Obrazek Obrazek

Avatar użytkownika

spider72
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2654
Dołączył: 16 sty 2008, 16:30
Miasto: Wick, Szkocja

13 kwi 2009, 16:43   (#2)  

Dziękujemy za włożoną prace w tłumaczenie tego ciekawego artykułu.
mgr biologii - botanik, specjalista z zakresu fizjologii roślin wodnych


Avatar użytkownika

Piotr Baszucki
roslinyakwariowe.pl
 
Posty: 10986
Dołączył: 19 cze 2003, 10:52
Miasto: Nowa Ruda/Wrocław/Kraków

13 kwi 2009, 16:49   (#3)  

Przyjemność po mojej stronie, chociaż mogę sie na coś przydać, nawet gdy nie mieszkam w kraju.
Nie ma co dziękować, tylko zacząć stosować :D .
Pozdrowienia
... sypnijcie no tu szwagrze, jeszcze łopatę fosforu do tej nalewki i będzie git.
Obrazek Obrazek

Avatar użytkownika

spider72
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2654
Dołączył: 16 sty 2008, 16:30
Miasto: Wick, Szkocja

13 kwi 2009, 20:21   (#4)  

Witam,

Fiu fiu... Dobra robota! Skąd wytrzasnąłeś czas na to? :wink:
Dzięki w imieniu własnym i tych co skorzystają :wink:

Avatar użytkownika

zvirus
Aktywny użytkownik
 
Posty: 534
Dołączył: 31 sty 2008, 22:32

13 kwi 2009, 21:39   (#5)  

zvirus napisał(a):Witam,

Fiu fiu... Dobra robota! Skąd wytrzasnąłeś czas na to? :wink:
Dzięki w imieniu własnym i tych co skorzystają :wink:


Jak są chęci, to i czas się znajdzie :lol: .
Nie dziękować, używać i CO2 "do dechy" :wink: .
Pozdrowienia
... sypnijcie no tu szwagrze, jeszcze łopatę fosforu do tej nalewki i będzie git.
Obrazek Obrazek

Avatar użytkownika

spider72
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2654
Dołączył: 16 sty 2008, 16:30
Miasto: Wick, Szkocja

13 kwi 2009, 21:44   (#6)  

Dzisiaj i tak nie zrozumiem co czytam :twisted: ale wielkie dzięki za tłumaczenie 8)
Dążyć do doskonałości, uczyć się od najlepszych

Moje skromne 40 litrów ;> http://www.roslinyakwariowe.pl/forum/vi ... hp?t=25208

Avatar użytkownika

marti
Stały bywalec
 
Posty: 346
Dołączył: 14 gru 2008, 23:11
Miasto: Szczecin

13 kwi 2009, 21:47   (#7)  

Dolaczam sie do podziekowan za wklad w tlumaczenie i zaczynam stosowac, jak uporam sie z Co2 ciagle malo :shock: .

Avatar użytkownika

macek.g
Znający temat
 
Posty: 1043
Dołączył: 06 lip 2005, 01:21
Miasto: UK

14 kwi 2009, 00:01   (#8)  

Mistrzostwo świata :D Jednak to, co ciągle powtarzałeś ludziom na forum, że nadmiary nie powodują glonów jest prawdą :D Hehe, dalej mi uśmiech nie schodzi z twarzy po przeczytaniu... :D

A może wiesz jak ryby mają się do glonów? Bo to głownie one produkują NH4? I jak się tego świństwa pozbyć z akwarium?Plut3k
 

14 kwi 2009, 09:56   (#9)  

Na razie przeczytałam, ufff ;)
Mam nadzieję, że przyjdzie czas na pełne zrozumienie, bo na razie złapałam tylko myśl przewodnią... powoli wdrażam w życie, a z jakim efektem - zobaczymy :)
Przyłączam się do podziękowań, kawał roboty odwaliłeś, ukłony w Twoją stronę!
:arrow: moje http://www.roslinyakwariowe.pl/forum/vi ... hp?t=25387 :arrow: http://majszczur.posadzdrzewo.pl
Obrazek Piszę poprawnie po polsku, a przynajmniej się staram

Avatar użytkownika

Majszczur
Stały bywalec
 
Posty: 428
Dołączył: 19 gru 2008, 02:21
Miasto: Wa-wa

14 kwi 2009, 16:59   (#10)  

Spider, wspaniała robota ! Dziękuję !
Pokora wobec praw natury.
Robert Ruszczyk
Zapraszam do odwiedzenia bloga, małe formaty

Avatar użytkownika

Robcio
Stały bywalec
 
Posty: 369
Dołączył: 29 maja 2005, 07:56
Miasto: Łódź

14 kwi 2009, 17:37   (#11)  

No wreszcie - teraz da się wreszcie wszystko zrozumieć :lol: Przez braki w języku kilka kwestii było dla mnie niejasne.

Czy Barr nie podawał więcej przykładowych zbiorników? Jeżeli dobrze pamiętam to nie był to tylko jeden zbiornik 80litrowy (a może mi się coś pomerdało :wink: )

Dzięki - na pewno wiele osób skorzysta.
Pozdrawiam, Norbert

Avatar użytkownika

Norbert Sabat
Znający temat
 
Posty: 1271
Dołączył: 27 gru 2003, 00:35
Miasto: Deep In Underground

14 kwi 2009, 19:44   (#12)  

Ja też przyłączę się do podziękowań. Pozwoliłem sobie to skopiować do Worda i wydrukować. Wyszło 15 stron.

Avatar użytkownika

kier
Zainteresowany tematem
 
Posty: 261
Dołączył: 13 lis 2005, 18:54
Miasto: Toruń

14 kwi 2009, 21:26   (#13)  

Świetna robota.:)
Jeszcze zanim to przeczytałem to zacząłem liczyć stężenia soli dla mojego akwarium. A od dzisiaj zaczynam stosować tą metodę lekko modyfikując ją do moich mniejszych podmian. Wiem, że to bardziej ryzykowne, dlatego starałem się o dokładne obliczenia. Czy będą potrzebne korekty... zobaczę za tydzień.:)
Pierwsza dawka makro, jest już w akwarium.:)
"Wiem, że nic nie wiem". Ale próbuję się dowiedzieć... ;)

390l - http://www.roslinyakwariowe.pl/forum/viewtopic.php?p=456424

Avatar użytkownika

Trezor
Zaawansowany użytkownik
 
Posty: 785
Dołączył: 18 lip 2004, 17:21
Miasto: Wrocław

15 kwi 2009, 11:06   (#14)  

marti napisał(a):Dzisiaj i tak nie zrozumiem co czytam :twisted: ale wielkie dzięki za tłumaczenie 8)

Majszczur napisał(a):Mam nadzieję, że przyjdzie czas na pełne zrozumienie, bo na razie złapałam tylko myśl przewodnią... powoli wdrażam w życie, a z jakim efektem - zobaczymy


To pierwszy artyku o EI omawiający postawy teoretyczne dlaczego to wszystko działa, dlatego wydaje się być trochę "zamotany", gdyż Tom chciał podeprzeć swoje opracowanie dotychczasowymi badaniami naukowymi. Wszystko jest o wiele prostsze niż się wydaje, gdy ominiemy naukowy bełkot :lol: .
Przesłanie jest proste:
- metoda EI ma na celu wyeliminowanie niedoborów pokarmowych
- wyższe wartości nawozów nie powodują glonów, tak długo jak nie wystapi limitowanie żadnego ze składników
- najczęstsze limitowanie wzrostu roślin występuje przez niedobór CO2, gdyż węgiel jest podstawowym budulcem ich masy, ponad 40% suchej masy (około 30x więcej niż azotu, który jest największym makroelementem), dlatego jak najbardziej pasuje do tego elementu określenie "supermakro", którego najczęściej używa Diki.
- glony nie są limitowane poziomami składników pokarmowych w wodzie, gdyż mogą pobierać je w stężeniach setki i tysiące razy mniejszych niż rośliny. dlatego próbując limitować glony, np. fosforem, tak naprawdę zaczynamy limitować rośliny, spowalniając ich wzrost, lecz nie ma to żadnego wpływu na glony.

Plut3k napisał(a):A może wiesz jak ryby mają się do glonów? Bo to głownie one produkują NH4? I jak się tego świństwa pozbyć z akwarium?

Tak długo jak mamy dojrzały filter odpowiednio dobrany do wielkości obsady i akwarium, to wielkości NH4 w wodzie pozostają na dość stałym bardzo niskim poziomie. Glony są powodowane nagłymi wzrostami i wahaniami NH4 w wodzie (są tak niskie, że testy na NH3/NH4 ich nie wykażą), dlatego glony są częstymi gośćmi przy starcie i dojrzewaniu zbiornika. Jeżeli przestrzegamy pewnych zasad, to możemy zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania takich nagłych skoków.
- gdy wpuszczamy zwierzęta do akwarium, zwłaszcza do świerzego, to musimy to robić stopniowo, np. 5-10 małych rybek na tydzień na 100 litrów wody, aby flora bakteryjna w filtrze miała szansę się rozwinąć na czas i zająć się zwiększonym poziomem NH4 w wodzie, zamieniając go na NO3
- należy dość często czyścić wkłady mechaniczne w filtrze (gąbki), trochę rzadziej możemy czyścić złoże biologiczne.
- nie przekarmiać ryb i usuwać nadmiar pokarmu i odchodów ryb, jak również obumarłe części roślin
- po przesadzaniu roślin i wzruszeniu substratu z jakichś powodów, najlepiej zrobić dużą podmianę wody, gdyż w substracie poziomy NH4 są znacznie większe niż w kolumnie wody, ze wględu na zachodzące tam procesy rozpadu materii organicznej, wzruszając substrat, uwalniamy te związki do wody
Są to powszechnie znane rzeczy przez starszych akwarystów od dawna, jednak często zapominane lub po prostu nie znane przez nowych miłośników hobby.

Norbert Sabat napisał(a):Czy Barr nie podawał więcej przykładowych zbiorników? Jeżeli dobrze pamiętam to nie był to tylko jeden zbiornik 80litrowy (a może mi się coś pomerdało :wink: )

W tym artykule tylko tyle niestety, bo zajmuje się on praktycznie podstawami teoretycznym i zbiornik 80l podany jest tylko jako prztykład. Prawdopodobnie widziałeś więcej receptur dozowania na forum Toma lub innych forach, bo jest tego pełno wszędzie.
Ponieważ Tom pozwolił mi "splądrować" i przetłumaczyć cokolwiek mi się podoba z jego forum z działu EI, to wkrótce będzie więcej informacji na temat EI i bardziej praktycznych, łącznie z przybliżonymi dawkami na różnej wielkości akwaria.
Póki co dołączam do pierwszego postu artykuł Toma na temat mitów i nieporozumień w EI w tłumaczeniu kolegi devoratus'a, który pomaga mi w tłumaczeniach, dzięki devoratus
Pozdrowienia
... sypnijcie no tu szwagrze, jeszcze łopatę fosforu do tej nalewki i będzie git.
Obrazek Obrazek

Avatar użytkownika

spider72
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2654
Dołączył: 16 sty 2008, 16:30
Miasto: Wick, Szkocja

22 kwi 2009, 21:58   (#15)  

Tekst ciekawy, ale z tego co czytam w necie ostatio to taki trend chyba juz jest. Trafilem jakis czas temu na fajna stonke, ktora traktuje generalnie o tym samym: nie zalujemy NO3, PO4 - podstawa to CO2 i czysty filtr. Generalnie obalanie mitow. Mysle, ze mozna poczytac w ramach ciekawostki, poza tym sporo zdjec i porad, aha jezyk angielski niestety :( http://www.aquariumalgae.blogspot.com/

Avatar użytkownika

Ziomall
Początkujący
 
Posty: 20
Dołączył: 18 cze 2006, 18:09

22 kwi 2009, 22:06   (#16)  

Nie wiem czy zauważyliście ale w dowód wielkiego uznania uhonorowałam spidera72 specjalną rangą... tylko dla niego stworzoną :wink: :!: Ekspert... :idea:
120x40x50 - ruszyło 29.03.2008 (LT - HT) - 240l Tusi = ziemia + substraty . Koniec 10.09.2011
120x40x50 - ruszyło 10.09.2011 - Pomroczność i bocje

Avatar użytkownika

Tusia
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2272
Dołączył: 27 sty 2005, 16:05
Miasto: Rzgów

22 kwi 2009, 22:13   (#17)  

Z pewnością się należy :)Plut3k
 

22 kwi 2009, 22:52   (#18)  

spider72 - jak zwykle na straży i zawsze przydatny :wink: BOBRA ROBOTA :!: :!: :!:

Avatar użytkownika

baturka
Stały bywalec
 
Posty: 456
Dołączył: 07 lut 2008, 15:00
Miasto: Międzychód

22 kwi 2009, 22:52   (#19)  

Tusia napisał(a):Nie wiem czy zauważyliście ale w dowód wielkiego uznania uhonorowałam spidera72 specjalną rangą... tylko dla niego stworzoną Ekspert...

A ja tam myślę, że jest trochę na wyrost, ja tylko jestem tłumaczem i żadna w tym moja zasługa, daleko mi do bycia ekspertem, nawet eksperci, co się tym zawodowo zajmują, ciągle wiedzą, że niewiele wiedzą. Wiedzą na przykład jak zapewnić wzrost, ale np. dobre wybarwienie, to już nie koniecznie.
Pozdrowienia
... sypnijcie no tu szwagrze, jeszcze łopatę fosforu do tej nalewki i będzie git.
Obrazek Obrazek

Avatar użytkownika

spider72
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2654
Dołączył: 16 sty 2008, 16:30
Miasto: Wick, Szkocja

22 kwi 2009, 23:15   (#20)  

W dodatku skromy... :wink:
Na wpływ na wybarwienie przyjdzie pora... nie od razu Kraków zbudowano...
Tutaj Diki może coś powiedzieć ON wie :wink: ...

Pozwolę sobie zacytować Dikiego ... mam nadzieję, że nie będzie miał nic przeciwko temu :wink:

"... Aquarelle dają lekką różową poświatę. Widoczną tylko kiedy są same aquarelki. W połączeniu z typowymi daylightami aquarelka nie daje widocznego podbarwienia roślin. Jeśli chcesz podkręcić kolory to popatrz za świetlówkami z temperaturą barwową w okolicy 4500 kelwinów. Aquarelle ma 10000K. Łączę je z philipsami 965 z temp. 6500K. Uśredniona temperatura to około 8000K czyli temp. światła słonecznego w tropikach w południe. Wybór padł na Aquarelle ze względu na rewelacyjne dopasowanie jej wykresu widma z wykresem fotosyntezy.
Wybarwienie roślin w akwa to kwestia nawożenia. Kiedy już aranżacja zbliża się do finału to zwiększam dawkowanie PGFerro i zmniejszam poziom azotu w zbiorniku. To sprawia, że rośliny dostają mocnych kolorów - trzeba jednak uważać z nawożeniem na tym etapie żeby nie doprowadzić do całkowitego wyzerowania azotu - w połączeniu z wysokim poziomem mikroelementow o nitki nietrudno..."
120x40x50 - ruszyło 29.03.2008 (LT - HT) - 240l Tusi = ziemia + substraty . Koniec 10.09.2011
120x40x50 - ruszyło 10.09.2011 - Pomroczność i bocje

Avatar użytkownika

Tusia
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2272
Dołączył: 27 sty 2005, 16:05
Miasto: Rzgów

23 kwi 2009, 09:55   (#21)  

To co chciałem powiedzieć, to że jestem hobbystą jak większość na forum i nie mam wykształecenia w tym kierunku a moja ranga może sugerować inaczej. Oczywiście czuję się zaszczycony, jednak pomimo tej rangi miejcie świadomość że mogę się mylić w niektórych sprawach. Ja po prostu przeczytałem trochę więcej opracowań naukowych i tą wiedzą staram się dzielić, bo opracowań takich jest niewiele w języku polskim, a jeżeli są to nie są ogólnie dostępne. Jednak wielu rzeczy jeszcze nie przeczytałem i w wielu sprawach mogę się mylić i pragę byście to wiedzieli i nie wierzyli bezkrytycznie we wszystko co piszę, czasami dobrze zweryfikowac informację, które podaję z innymi źródłami.
Ostatnio edytowano 23 kwi 2009, 13:51 przez spider72, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrowienia
... sypnijcie no tu szwagrze, jeszcze łopatę fosforu do tej nalewki i będzie git.
Obrazek Obrazek

Avatar użytkownika

spider72
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2654
Dołączył: 16 sty 2008, 16:30
Miasto: Wick, Szkocja

23 kwi 2009, 13:15   (#22)  

...Oczywiście! :D ...

Dziękujemy!!! - za tą wiedzę, włożoną pracę, skromność... i brak "efektu balona" ! ..... :wink: :)

Pozdrawiam!!!
...nie wystarczy chcieć, trzeba działać" (Goethe)

Avatar użytkownika

romanbyd
Znający temat
 
Posty: 1779
Dołączył: 27 mar 2007, 14:34
Miasto: Tryszczyn

01 maja 2009, 19:40   (#23)  

Ja też bardzo dziękuję trochę mi to rozświetliło moje nawożenie i teraz może być tylko lepiejThorn76
 

12 cze 2009, 11:45   (#24)  

Chyba się przekonałem :). Był okres kiedy na testy wydawałem wielokrotność tego co na nawozy. I generalnie nigdy nie byłem do końca zadowolony. Spróbuję, zobaczymy co z tego wyniknie. Dobra robota Panie spider72.rudolf
Poznaje temat
 
Posty: 84
Dołączył: 10 sty 2009, 20:33

12 cze 2009, 14:53   (#25)  

Zainspirowany metodą walnąłem sobie mały arkusz do testowania obliczeń z uwzględnieniem różnej wielkości podmiany, dozowania i zużycia. Założenie jest 'co tydzień', ale okres tez jest rzeczą umowną, równie dobrze może to być co 10 dni jak co 5 - tydzień wydaje sie wygodniejszy organizacyjnie :)

Dane wprowadzamy tylko w żółte pola!

Tytułem wyjaśnienia - zużycie podawane jest w % dawki dodawanej tygodniowo, a nie aktualnego stężenia, co też można zrobić, jednak jest nieco bez sensu, bo do czasu ustabilizowania się poziomów w zbiorniku nijak by się to miało do rzeczywistości, szczególnie jeśli startujemy z zera lub wyższego stężenia niż zamierzone.
Poprawiłem właśnie sposób wprowadzania zużycie - jeśli w komórce ilościowej jest zero, wylicza z komórki procentowej, jesli jest ilość większa od zera, do obliczeń bierze z tej właśnie ilości.

Arkusz nie pokazuje niedoboru, ale z 2 ostatnich kolumn można go łato odczytać.
Załączniki
EI-TESTY.xls
Arkusz zaktualizowany
(25 KiB) Pobrane 436 razy
Ostatnio edytowano 12 cze 2009, 22:44 przez ZaHoryzontem, łącznie edytowano 1 razZaHoryzontem
 Powiązane tematy


Recenzje

Ładowanie...

Baza wiedzy akwarystycznej


 
  Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży
akwarystycznej.

 

Sklep firmowy

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin. Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do
odbioru osobistego w Krakowie (obowiązuje rezerwacja).
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości

Copyright © 2001-2021 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.