Lista artykułów

Kontrola wzrostu glonów w akwariach roślinnych

Marzec 1996 Oryginał dokumentu (w wersji angielskiej ) znajduje się tutaj lub tutaj.  Powielanie tego dokumentu przy użyciu jakichkolwiek środków dla celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 1996 Paul L. Sears, Ottawa, Kanada, psears małpa emr.ca Kevin C. Conlin, Montreal, Kanada, kcconlin małpa cae.ca

Zawartość

Wprowadzenie

Eksperymenty z akwariami roślinnymi potwierdzają że wzrost zielonych i czerwonych glonów i cyjanobakterii jest zatrzymywany w akwariach roślinnych w których dostępność fosforanów jest czynnikiem ograniczającym wzrost roślin. Sądzi się że gdy występuje minimalny nadmiar światła, dwutlenku węgla, azotu i potasu, oraz wszystkich mikroelementów i pierwiastków śladowych w stosunku do ilości fosforanów dostępnych dla roślin, pewne rośliny wyższe są w stanie prześcignąć glony i cyjanobakterie w pobieraniu fosforanów; powodując zagłodzenie tychże glonów niedostępnością tego potrzebnego składnika. Jako dowód tej hipotezy opisano dwa doświadczenia.

Wstęp

Jest tylko kilka rzeczy które denerwują zainteresowanego w hodowli roślin akwarystę tak jak glony. Po wydaniu małej fortuny na lampy, dodatki do podłoża, nawozy i systemy dozujące dwutlenek węgla w próbie osiągnięcia dobrego wzrostu roślin, akwarysta dostaje w zamian gęsty dywanik glonów. Glony te, oporne na próby usunięcia nie tylko psuja wygląd zbiornika, ale wygrywając konkurencję pokarmową z roślinami wyższymi - powodują ich obumieranie.

W akcie desperacji akwaryści eksperymentują z różnorakimi sposobami kontrolowania wzrostu glonów, włącznie z algicydami, wybielaczami na bazie podchlorynu sodu, antybiotykami, różnymi kąpielami, usuwają je mechanicznie, i wprowadzają różne ryby glonożerne czy bezkręgowce. Ograniczają karmienie ryb, czas oświetlania zbiornika i stosują różne rodzaje i ilości nawozów, póki po próbach i błędach osiągają niełatwy rozejm z glonami.

W probie poszukiwania rozwiązania akwarysta styka się z brakiem informacji który z parametrów fizykochemicznych wody należy zmienić w celu pozbycia się glonów ale zachowując warunki nadal korzystne dla roślin wyższych. Nie jest to niespodziewane, biorąc pod uwagę dużą ilość parametrów, włączając moc światła i jego spektrum, CO2 , mikro i makroelementy, ilość ryb, gatunki obecnych roślin i glonów, chemię wody i temperaturę. Czasem gdy istnieją publikacje, wydają sie sobie sprzeczne, w [1] nadmierny wzrost cyjanobakterii jest przypisywany wysokiemu poziomowi azotynów/azotanów, ale ta plaga występuje często w akwariach z zakończonym procesem dojrzewania i ustabilizowanym cyklem azotowym, przy niemierzalnych zawartościach NO2 i NO3.

Jednym z wyjść dla akwarysty z grubym portfelem jest stosowanie tzw. systemu Dupli, systemu składającego się z płynnego nawozu, tabletek, preparatu do uzdatniania wody wodociągowej, dodatków do podłoża i ogrzewania dennego. Stosując się do zaleceń Dupli można wyhodować z reguły dorodne rośliny, ale potrzebne elementy są kosztowne i ich skład jest niejawny ( ale patrz [3]), w dodatku mało uwagi poświęcono wzajemnym powiązaniom glony - rośliny i jak system powinien być "dostrojony" dla najlepszego efektu

Jak wielu innych, autorzy próbowali hodować rośliny akwariowe używając typowych konfiguracji i używając różnych płynnych nawozów dostępnych na rynku oraz dodatków do podłoża. Sfrustrowani niemożnością osiągnięcia rezultatów chociaż choć trochę przypominających zdjęcia w literaturze, Autorzy zaczęli dodawać systematycznie poszczególne składniki odżywcze do swoich zbiorników i zapamiętywali obserwacje. Chociaż wyplenienie glonów nie było bezpośrednim celem tych eksperymentów, to po dodaniu dziennej dawki pierwiastków śladowych, mikro i makroelementów - potasu i azotu, ale nie fosforu, rośliny zaczęły rosnąć bardzo dobrze, a i glony wszystkich rodzajów szybko wymierały.

W tej pracy przedstawiono doświadczenia nad akwariów Autorów. Poszczególne doświadczenia są poprzedzone dyskusją nad rezultatami co do których jest podane kilka hipotez. Te hipotezy mogą być powtórzone, i Autorzy mają nadzieję że inni hobbyści będą zechcieli wykonać kontrolowane doświadczenia nad swoimi akwariami w celu albo poparcia tych hipotez albo obalenia ich.

Doświadczenie # 1

Data - Listopad 1993, akwarium 500 litrów, z filtrem podżwirowym i filtrami kanistrowymi; 240 watów oświetlenia jarzeniowego, po 12 godzin dziennie; sterylizator UV 12 W; 8 centymetrowa warstwa żwiru 2 mm z niewielką ilością kulek laterytu; bez dodawania CO2; bez nawożenia; około 40 3-12 centymetrowych ryb; temperatura wody 27 o C ; pH 7.5 ; gH 100 ppm [ od tłumacza : ok. 5.6 stopni niemieckich ]; NO3- 50 ppm; podmiany wody 25 % co tydzień; rośliny to głównie Hygrophila polysperma i Vallisneria gigantea, kilka żabienic i kryptokoryn.

Akwarium zakupiono " z drugiej ręki", jako kompletny zestaw i było zalane co najmniej sześć miesięcy przed kupnem przez Autora [ Conlin ]. Po miesiącu od przeniesienia do domu Autora w zbiorniku rozwinął się gęsty dywanik glonów, a wzrost roślin był znikomy, nawet H. polysperma miała małe 3 cm liście i się nie rozwijała. Hygrophila difformis dość szybko po włożeniu straciła dolne liście.

Zmiana : dodano 20 kawałków Terrapur-u do podłoża, zaczęto dozować nawóz płynny Sery podczas podmian wody. Dołożono Hydrocotyle leucocephala.

Efekt : Wzrost H. polysperma, H. difformis i V. gigantea poprawił się, ale pojawiły się też plechy glonów nitkowatych. Żabienice i kryptokoryny prawie wcale nie rosły, H. leucocephala szybko się zdegenerowała, pozostało tylko kilka fragmentów rosnących przy powierzchni. Na liściach A. barteri var nana i na krawędziach liści V. gigantea pojawiły się glony czerwone [ =pędzelkowate, z rodzaju Rhodophyta - przypis tłumacza ] . Po kilku miesiącach żwir i rośliny zaczęły pokrywać się cyjanobakteriami.

Zmiana : dodano siarczanu erytromycyny w ilości 3.2 mg/l

Efekt : Cyjanobakterie zniknęły na kilka tygodni ale w końcu pojawiły się znowu.

Zmiana : Ograniczono karmienie, zwłaszcza mrożonymi robakami, dodano dwutlenek węgla ( z "bimbrowni" )

Efekt : Cyjanobakterie pozostały, zawartość azotanów była niemierzalna. Wzrost roślin był zauważalnie szybszy. Zależnie od wieku "bimbrowni" odczyn wody w akwarium zmieniał się w zakresie 6.8 do 7.5

Zmiana : Zaprzestano dodawać nawozu Sery, przypuszczając że powoduje on wzrost cyjanobakterii, na jego miejsce zaczęto dozować dostępną na rynku mieszaninę mikroelementów ( z żelazem ), początkowo 1/8 łyżeczki od herbaty ( ok 0.75 gramm ) do 1/4 łyżeczki ( 1.5 gramm ) dziennie.

Efekt : Poziom azotanów wzrósł do 20 ppm. Niebieskozielone glony zostały zastąpione przez te zielone, rosły na roślinach i żwirze. Test na żelazo wykrywał jego obecność na poziomie poniżej pierwszego koloru na wzorcu ( 0.25 ppm ). Wzrost roślin wyraĽnie się przyspieszył, ale liście H. polysperma skręcały się, a dolne odpadały - wskazywało to na niedobór potasu [4].

Zmiana : dodano K2SO4 w ilości 1/4 łyżeczki do herbaty ( =6 gramm )

Efekt : Krótko potem poziom azotanów stał się niezmierzalny, prowadząc Autora do wniosku, że niedobór azotu był czynnikiem ograniczającym wzrost roślin.

Zmiana : KNO3 dołączył do związków dodawanych codziennie do zbiornika; aby uprościć dawkowanie K2SO4, KNO3 i mieszanina mikroelementów została rozpuszczona w wodzie. Proporcje i dzienne dawkowanie ( ok 12 ml ) zostały tak dobrane aby utrzymać azotany na poziomie 10 ppm a żelaza na obliczonym poziomie 0.1 ppm

Efekt : Na tym etapie wzrost H. polysperma, H. difformis, i V. gigantea stał się nadzwyczaj dobry, wymagający cotygodniowego przycinania. Wcześniej dodano rzęsy i teraz zaczęła blokować powierzchnię. Żabienice i zwartki wytwarzały nowe liście co kilka dni, pojawiły się nowe rośliny przybyszowe. Glony wszystkich rodzajów szybko zanikły do poziomu w którym należało się dobrze przyjrzeć zbiornikowi aby je znaleĽć. Żabienice były jasnozielone pomimo dozowania żelaza; przypuszczano niedobór magnezu.

Zmiana : Do nawozu dodano siarczanu magnezu

Efekt : w kilka dni nowe liście żabienic były już normalnego koloru.

Zmiana : Zastąpiono bimbrownię przez wysokociśnieniową butlę CO2 z regulatorem.

Efekt : Ograniczono skoki pH , odczyn wahał się w przedziale 6.8 - 7.0 ; więcej wolnego czasu dla Autora.

Zmiana : Po kilku miesiącach, w czasie których wzrost roślin pozostawał doskonały i nie występowały glony, dodano "Vigoro Super Triple Phosphate 0-48-0" - prawie na pewno był to Ca(H2PO4)2) , co podniosło poziom fosforanów do 0.1 ppm.

Efekt : Następnego dnia zauważono zielone plechy glonów na szybach i liściach żabienic, po dwóch dniach wystąpiły glony niebieskozielone na niektórych roślinach i korzeniach. Rzęsa wymagała codziennego usuwania. Poziom azotanów był niemierzalny w kilka dni po dodaniu fosforanów, ale ich zawartość powróciła do poziomu 10 ppm tydzień po. Poziom azotanów był niemierzalny tuż przed dodaniem fosforanów. Dwa tygodnie po eksperymencie niebieskozielone i zielone glony zaniknęły a wzrost rzęsy powrócił do normalności.

Stan obecny : Wzrost roślin pozostaje doskonały. ślady glonów pozostają, zwłaszcza glonów zielonych.

Doświadczenie # 2

Warunki w maju 1996 : zbiornik 160 l, 12 centymetrów żwiru o średnicy 3 mm z 1.7 kg Terralitu na spodnich trzech centymetrach. Filtr kanistrowy z węglem aktywowanym, 80 watów świetlówek zimnobiałych ( coolwhite ) , nawożenie dwutlenkiem węgla, małe zarybienie - 6 bystrzyków. Twardość wody - 120 ppm CaCO3 [ Od tłumacza : ok. 6.7 stopni niemieckich ], pH około 7.0 , temperatura wody 25 oC, podmiana wody - 25 % co kilka dni.

Wzrost roślin był słaby, i na roślinach i żwirze rosły glony brązowe ( forma cyjanobakterii ) - szybki wzrost, łatwe do usunięcia mechanicznego. Próby ograniczania ich wzrostu przez podmiany wody i usuwanie mechaniczne były nieefektywne. Wszystkie podmiany wody były wykonywane przez lewarowanie wody i wzburzanie górnej 1-cm warstwy żwiru.

Zmiana : dodano nawozu żelazowo - potasowego ( 0.9 ppm K, 0.06 ppm Fe3+ ) do podmienianej wody. Dodano 17 młodych bystrzyków i sześć otocinclusów. Wymieniono świetlówki na niedrogie rury dla roślin.

Efekt : żaden

Zmiana : zaprzestano nawożenia K/Fe, dodano nawozu w tabletkach N:P:K 10:14:8 do podłoża w pobliże korzeni, razem 35 gramm tabletek w czasie kilku tygodni.

Efekt : Zaobserwowano szybszy wzrost roślin. Mnożyły się jednokomórkowe glony zielone zmniejszając widoczność do 25 cm. Częste podmiany wody miały niewielki skutek, glony wciąż miały się dobrze.

Zmiana : Dodano Fritz Super Clarifier ( aktywne składniki nieznane ) do wody.

Efekt : Glony jednokomórkowe zostały wyłapane przez filtr. Ze względu na to że prepatat ten usuwał skutek a nie przyczynę należało zmienić parametry wody, zmiana została dokonana natychmiast :

Zmiana : Dodano pierwiastków śladowych ( Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, i EDTA, mieszane samodzielnie w domu ), i siarczan potasu przy podmianach wody. Dawka została obliczona aby uzyskać 0.1 ppm żelaza i 1 ppm potasu w świeżej wodzie. Usunięto węgiel z filtra.

Efekt : Szybszy wzrost roślin, ale pojawiły się i rosły cyjanobakterie. Poziom azotanów był niemierzalny.

Zmiana : Dodano azotanu potasu w dawkach pozwalających osiągnąć 1-2 ppm NO3- początkowo raz na 5 dni, póĽniej codziennie jak tylko Autor [Conlin] przekonał się o braku toksyczności azotanu potasu w takich zawartościach. Siarczan potasu, początkowo dodawany tylko do podmienianej wody, był teraz dodawany do zbiornika razem z azotanem potasu w dawce 1-2 ppm K . Mieszanina pierwiastków śladowych ( skład w Dodatku A ) zastąpiła poprzednio stosowaną mieszaninę wykonywaną w domu. Wkrótce dodano też siarczanu magnezu w ilości pozwalającej uzyskać 0.25 ppm Mg.

Efekt : zauważalnie lepszy wzrost roślin, ale plamy cyjanobakterii nadal rosły na roślinach i żwirze. Pojawiły się zielone glony nitkowate na jaśniej oświetlonych częściach roślin. Pomimo dozowania azotanów w dawkach pozwalających osiągnąć 1-2 ppm, azot nie był wykrywalny już następnego lub dwa dni póĽniej.

Zmiana : Dodano więcej roślin. W trakcie sadzenia nowych, kilka starych roślin zostało wyrwanych, powodując dostanie się do wody wcześniej zakopanych tabletek nawozowych

Efekt : Zwiększony wzrost glonów zielonych i cyjanobakterii.

Zmiana : W trakcie podmian wody przestano wzruszać wierzchnią warstwę żwiru, w zasadzie odkurzania dna też zaniechano a wodę wlewano ostrożnie. Od czasu gdy podłoże zawierało nadal nierozpuszczone fosforany, wskazane było ograniczyć jego wzruszanie.

Efekt : Glony wszystkich rodzajów szybko zaniknęły. Nigdy więcej nie pojawiały się na liściach szybko rosnących roślin, szybko umarły na wolniej rosnących roślinach lub odpadły ze starymi liśćmi.

Zmiana : Zmniejszono twardość wody do 60 ppm CaCO3. Spowodowało to spadek pH do około 6.7 ( co było powodem zmiany ) i czasowy wzrost zawartości żelaza z poziomu mniej niż 0.2 ppm do 2 ppm.

Efekt : Wszystkie kryptokoryny w zbiorniku straciły trochę liści. Glony dalej zanikały.

Stan obecny : Wszystkie rośliny w akwarium rosną doskonale, włączając kryptokoyny które wcześniej straciły liście. Rośliny łodygowe wymagają cotygodniowego przycinania, a co kilka dni trzeba usuwać część roślin pływających. Jedyne widoczne glony to małe plamki cyjanobakterii na podłożu i trochę glonów zielonych na jaśniej oświetlonych częściach Vallisneria gigantea, Cryptocoryne balansae i Bacopa caroliniana. Wzruszanie podłoża ( przy przesadzaniu lub wsadzaniu odnóżek ) prowadziło do niewielkich wykwitów glonów ( zielonych jeśli zawartość azotanów wynosiła co najmniej kilka części na milion, cyjanobakterii - jeśli zawartość azotanów była mniejsza ) . Niewielkie ilości glonów ( w zasadzie umierających ) są na niektórych starszych liściach Anubias barteri x nana. Podmiany wody ograniczono do 25 % co dwa tygodnie.

Dyskusja

Obserwacje w dwóch przypadkach mają zgodne hipotezy : gdy światło, CO2, N, K, i wszystkie mikroelementy i pierwiastki śladowe są obecne w niewielkim nadmiarze w stosunku do ilości dostępnych dla roślin fosforanów, rośliny wyższe w akwariach są w stanie wyprzedzić glony i cyjanobakterie w wyścigu po fosforany obecne w wodzie, powodując ich zagłodzenie z powodu niedoboru tego niezbędnego składnika odżywczego.

Dlaczego rośliny wyższe są w stanie wyprzedzić glony w pobieraniu z wody fosforanów jest niejasne. Możliwe, że ich korzenie dają im jakąś przewagę, lub po prostu potrzebują mniej fosforu niż glony żeby się dobrze rozwijać. Nie jest też znane, która z wielu roślin w akwariach z doświadczeń były odpowiedzialne za pobieranie fosforanów z wody, chociaż szybko rosnąca rzęsa i rośliny łodygowe z korzeniami rosnącymi ponad podłożem ( Hygrophila ssp.) są pewnie sprawcami. Fosfor jest parametrem ograniczającym wzrost roślin i glonów w akwariach testowych, jego poziom się ustabilizował na rozsądnym poziomie; był jedynym składnikiem odżywczym nie dodawanym do akwarium 500 l w formie innej niż pokarm dla ryb , a jego dodanie do tego zbiornika spowodowało natychmiastowy wykwit glonów ( i szybki przyrost rzęsy ). Rośliny rosły dobrze - były widocznie pierwsze w dostępie od jakiegokolwiek dostępnego fosforu. Możliwe że istnieje jakaś nieznana Autorom literatura wyjaśniająca ten fenomen. Jeśli wyjaśnienia jeszcze nie ma, byłoby stosunkowo łatwo wykonać kontrolowane eksperymenty dysponując czułymi testami na fosforany i kilkoma zbiornikami zawierającymi tylko glony, jeden lub dwia gatunki roślin, i składniki odżywcze. Doświadczenie że rzęsa rośnie przy zawartości fosforanów niskiej jak X ppm, ale zielone glony lub cyjanobakterie wymagają więcej niż X byłoby mocnym dowodem tej hipotezy.

Rozwijając hipotezę, jeśli rośliny wyższe nie są w stanie wykorzystać całego dostępnego w wodzie fosforu z powodu braku jakiegoś innego składnika, glony będą rosnąć. Rodzaj pojawiających się glonów prawdopodobnie zależy od dostępności innych składników odżywczych. W akwariach testowych gdy poziom azotanów był niemierzalny - dominowały cyjanobakterie. Istnieje przypuszczenie że niedobór azotu daje przewagę cyjanobakteriom - potrafią wiązać azot atmosferyczny rozpuszczony w wodzie. Gdy azotany były dostępne - dominowały glony zielone. W zbiorniku 500 l obserwowano również glony czerwone przed dodaniem nawożenia CO2. Ponieważ inni zaobserwowali, że zbiorniki z nawożeniem CO2 mają relatywnie mało glonów pędzelkowatych, [5], można spekulować, że niektóre gatunki glonów pędzelkowatych są w stanie użyć jon HCO3-, co daje im przewagę w akwariach gdzie większość dostępnego węgla jest właśnie w tej formie ( te zbiorniki z wysoką twardością węglanową i wysoką wartością pH ). Bieżący paragraf podsumowuje możliwe współzależności między składnikami odżywczymi, roślinami i glonami :

Jeśli akwarium ma niedobór fosforu, wyższe rośliny wyprzedzą glony wszystkich rodzajów w pobieraniu fosforu, i glony znikną. Jeśli nie, i azot w formie amonowej i azotanowej jest w niedoborze, cyjanobakterie będą się rozwijały, albo będą dominowały zielone lub czerwone glony. Glony czerwone ( pędzelkowate - przypis tłumacza ) mają przewagę nad glonami zielonymi jeśli jeśli większość dostępnego węgla jest w formie HCO3-

Przyczyny które determinują rodzaj dominujących glonów zostały oczywiscie uproszczone. W [5] , na przykład, zwartość azotanów powyżej 30 ppm jest uznana za szkodliwą dla wzrostu glonów zielonych, ale nie cyjanobakterii, tak że możnaby przypuszczać że cyjanobakterie będą dominowały przy wysokiej zawartości azotanów.

Tradycyjnie, w akwarystycznym hobby jako żródła wszystkich makroskładników odżywczych dla roślin uzywa się pokarmu dla ryb ( zwykle przetrawionego najpierw przez ryby ) . Postępując tak, najpierw potas, a potem azot stają się parametrami ograniczającymi wzrost roślin ( na przykład w pokarmie dla ryb używanym przez Autorów jest niewystarczająca zawartość K i N w stosunku do P ). W ten sposób, należy dodać dodatkowy potas i azot ; inaczej fosfor będzie dostępny dla glonów wspomagając ich wzrost ( to zaprzecza przykazaniu akwarystów, że jednym ze sposobów ograniczania wzrostu glonów jest ograniczenie nawożenia; naprawdę potrzebne są tu dodatkowe składniki pokarmowe ). Inną alternatywą jest ograniczenie karmienia ryb do momentu gdy wzrost glonów wobec wolnego fosforu staje się akceptowalny ( inna wskazówka ) - prowadzi do słabego wzrostu roślin z powodu niedoborów składników odżywczych, lub użyć żywicy jonowymiennej pochłaniającej fosforany.

Niektóre gatunki roślin w zbiorniku 500 l rosną bardzo wolno, porównując z tymi samymi gatunkami w 160 l ( Echinodorus sp., w szczególności ). Zbiornik 160 l ma wzbogacone podłoże , bez ruchu wody przez nie, gdy w zbiorniku 500 litrowym znajduje się relatywnie niereaktywne podłoże z filtrem podżwirowym. Jest wysoce nieprawdobodobne, że wszystkie rośliny są równi efektywne w pobieraniu fosforanów wprost z wody, i wygląda na to, że szybko rosnące gatunki w "pięćsetce" są zdolne pozbawić inne rośliny tego składnika, który to, dzięki filtrowi podżwirowemu jest równomiernie rozprowadzony po całym zborniku. Autorzy podłożą pod te wolniej rosnące rośliny tabletki wolno uwalniające fosfor, aby zobaczyć czy ich wzrost się poprawi. Obydwaj Autorzy są zgodni że układ podłoża w zbioniku 160 l ( nawóz stały pod niereaktywnym podłożem ) daje najlepsze rezultaty, prawdopodobnie przez sprawienie że fosfor jest mniejwięcej tak samo łatwo dostępny wszystkim roślinom, jednak jego umieszczenie w podłożu nie pozwala na przedostawanie się tego składnika do słupa wody, gdzie byłby dostępny dla glonów.

Konkluzje

Pomimo braku możliwości kontroli nad wszystkimi aspektami eksperymentów i niemożności Autorów bezpośredniego pomiaru zawartości fosforanów w akwariach , jest jasne, że zmuszeni jesteśmy poprzeć hipotezę że wzrost wszystkich typów glonów ( łącznie z cyjanobakteriami ) może być efektywnie kontrolowany w akwariach roślinnych poprzez sprawienie aby fosfor był składnikiem limitującym wzrost roślin. W dwóch akwariach o różnej pojemności, różnych podłożach, oświetleniu i obsadzie ryb i roślin, została osiągnięta efektywna kontrola wzrostu glonów poprzez wzbogacenie wody w dwutlenek węgla, mikro i makroskładniki odżywcze, azot i potas. Pomimo dużej ilości glonów na począku, zbiorniki są obecnie w zasadzie pozbawione widocznych śladów glonów, i pozostają w takim stanie od kilku miesięcy. Ponadto, w zbiorniku 500 litrowym był niedobór fosforu i jego dodanie natychmiast spowodowało wzrost glonów i cyjanobakterii. Ponadto w zbiorniku 160 l zauważono, że wzburzenie bogatego w fosfor podłoża spowodowało wzrost glonów jeśli zawartość azotanów jest znacząca ( więcej niż około 1 ppm ) , oraz wzrost cyjanobakterii jeśli azot nie był obecny. Ważne, wzrost roślin w obu tych zbiornikach jest doskonały i kontrola wzrostu glonów nie została osiągnięta kosztem roślin.

Zalecenia

Rośliny nie mogą rosnąć bez fosforu, ale aby utrzymać akwarium relatywnie wolne od glonów należy ograniczyć ilość wolnego fosforu dostępnego w wodzie. Następujące wskazówki pozwolą ten cel osiągnąć:

Powinno się utrzymać niewielki nadmiar światła, CO2, K, N, mikroskładników i pierwiastków śladowych aby pozwolić roślinom użyć cały dostępny fosfor. Autorzy polecają:

 • 20-60 lumenów oświetlenia na litr (od 0.5 do nieco ponad 1 W światła na litr ), 12 godzin / dzień
 • 10-15 ppm CO2
 • 3-5 ppm NO3
 • 0.1 ppm Fe
 • 6.5-7.0 pH

Ponieważ testy na zawartość pierwiastków śladowych i potasu nie są dostępne dla akwarystów ze względu na ich cenę, te elementy są dozowane w pewnym stałym stosunku do elementów które możemy mierzyć. Autorzy osiągnęli sukces z mieszaninami, które powtarzają skład nawozu Tropica Master Grow [6]. W Dodatku przytoczono zbalansowaną recepturę dla tych , którzy chcieliby zmieszać nawóz sami. Dostępne są również różne nawozy "firmowe", ale może okazać się konieczny zakup kilku produktów aby być pewnym zawartości wszystkich potrzebnych składników. Nawóz należy dozować codziennie, aby uniemożliwić czasowe braki składników odżywczych, które mogą prowadzić do dostępności fosforu w przerwach między dozowaniem nawozu i w konsekwencji uniemożliwić wygłodzenie glonów.

Aby osiągnąć zoptymalizowany wzrost roślin i ograniczyć ilość glonów Autorzy sugerują następującą procedurę:

(1) Uruchom światło i dozowanie dwutlenku węgla.

(2) Dodaj mieszaniny pierwiastków śladowych z żelazem i jak to możliwe, z magnezem ( Od tłumacza : w Polsce woda zawiera dużo magnezu, i jego dozowanie najprawdopodobniej można ograniczyć ). Dodawaj codziennie, dobierając dawkę aby osiągnąć sugerowany poziom żelaza. Przy użyciu mieszanin bez magnezu dodaj MgSO4, w ilości 1.5 - 5 ppm Mg na każdy 1 ppm żelaza.

(3) Tydzień lub póĽniej po osiągnięciu założonego poziomu Fe, sprawdĽ poziom azotanów. Jeśli ich poziom wynosi mniej niż 2 ppm, przejdĽ krok niżej. Jeśli nie, dodaj K2SO4 do zbiornika, w takiej ilości aby azotany spadły do zera, i utrzymaj zbiornik w tym stanie trochę. Jeśli azotany nie chcą spaść do zera, to jakiś inny składnik niż K jest odpowiedzialny za ograniczanie wzrostu roślin, i trzeba pobawić się w dedektywa aby znaleĽć ten składnik ). Mierzenie zawartości azotanów jest pomocne w generalnym dostrajaniu składu nawozu, jeśli dodając X podnosi się poziom azotanów, to najprawdopodobniej zbiornik ma niedobór X.

(4) Dodaj takiej ilości KNO3 codziennie aby osiągnąć poziom 3-5 ppm ( jeden z Autorów, Conlin, osiąga dobre rezultaty z 10 ppm ).

Kiedy zostanie obliczony stosunek i ilość dozowanych pierwiastków śladowych, KNO3, K2SO4, dla ułatwienia sobie życia można rozpuścic wszystkie składniki w wodzie i dozować płyn codziennie. Używanie nawozu w proszku nie jest zalecane, gdyż poszczególne składniki mają tendencję do rozdzielania się.

Ta opisana powyżej procedura upewnia nas, że w zbiorniku występuje niewielki nadmiar azotu. Niektóre rośliny lądowe nie rosną przy nadmiarze azotu, i możliwe, że dotyczy to również roślin wodnych. Ciekawym eksperymentem byłoby wstrzymanie nawożenia na kilka tygodni po długim ( powiedzmy, 6 miesięcy do roku ) okresie dobrego wzrostu aby spowodować kwitnienie.

Istnieje możliwość że niektóre pierwiastki śladowe będą się akumulowały w czasie do poziomów toksycznych dla roślin jeśli nie będziemy robili regularnych podmian wody. Podmiany na poziomie 25% co drugi tydzień powinny zabezpieczyć nas przed tym.

Posadź szybkorosnące gatunki roślin, które potrafią efektywnie pobierać składniki odżywcze bezpośrednio z wody. Takie rośliny szybko pobiorą fosforany , czyniąc je niedostępnymi dla glonów. Rośliny pływające ( Lemna minor, Limnobium laevigatum ) i rośliny łodygowe wytwarzające korzenie pod nasadą liści ( np. Hygrophila sp. ) są dobre do tego celu.

Wzbogacone podłoże jest chyba najlepszym środkiem dostarczania fosforu roślinom, podejmując oczywiście kroki aby zminimalizować ługowanie fosforanów do słupa wody. Nawozy denne typu Pond Tabs powinny być zakopane głęboko, gdzie zawarte w nich składniki są dostępne korzeniom. Wzruszanie podłoża powinno być zminimalizowane aby zapobiec zbyt szybkiemu przedostawaniu się fosforu do wody. Unikaj czyszczenia żwiru i jakiegokolwiek wzruszania żwiru jeśli to tylko możliwe. Całkowite wyeliminowanie cyrkulacji wody przez podłoże nie jest jednak zalecane ( nawet jakby było możliwe ) ponieważ dodatkowe nawozy dodaje się do wody i muszą one być jakoś dostarczone do korzeni.

Zawsze w zbiorniku będą rosły jakieś glony, gdyż niemożliwe jest utrzymanie wody wolnej od fosforanów. Ilość tych glonów będzie niewielka i dobry wybór ryb glonożernych (Otocinclus sp., Farlowella sp., Ancistrus sp., Crossocheilus siamensis) i bezkręgowców ( krewetki Caridina japonica i ślimaki ) jest pożądanym sposobem ograniczania zwiększonego rozwoju glonów które się pojawiają przy zakładaniu zbiornika, lub jak naruszono podłoże albo przy pomyłce w dozowaniu nawozu.

Nie używaj preparatów chemicznych do obniżania pH, użycie ich może spowodować podniesienie się poziomu fosforanów nawet do 100 ppm, przy takim poziomie fosforanów piękny wykwit glonów jest pewien.

Algicydy i preparaty przeciw glonom np. symazyna czy zawierające miedź nie są zalecane, gdyż uszkadzają rośliny i mogą być szkodliwe dla ryb [7][8].

Różne wskazówki:

Woda z kranu nie jest zalecana jako Ľródło pierwiastków śladowych ponieważ może zawierać za mało jednego lub więcej składnika, i szybki wzrost roślin jest w stanie wyczerpać ilość składników odżywczych szybciej niż można je uzupełnić.

Niektóre preparaty do uzdatniania wody (Aquasafe, NovAqua) nie powinny być stosowane gdyż wiążą metale ( włączając żelazo ) czyniąc je niedostępnymi dla roślin. Mogą też zawierać bufory fosforanowe. Zwykłe preparaty do pozbywania się chloru są lepszym wyborem do przygotowania wody dla podmian.

Filtry węglowe mogą pozbawiać wodę z koniecznych składników. Przy regularnych podmianach wody i dobrym wzroście roślin należy unikać filtracji przez węgiel aktywny .

Unikaj dodawania nawozów, środków do wody itp., póki nie poznasz zawartości poszczególnych składników obecnych już w akwarium. Inaczej nie będziesz miał możliwości poznania efektu działania ( jeśli będzie jakiś efekt ! ) tych preparatów na mieszkańców akwarium.

Podziękowania

Autorzy chcieliby podziekować Edowi Tomlinsonowi za przeprowadzenie różnych eksperymentów w naszym imieniu na swoim zbiorniku. Subskrybentom listy Aquatic Plants ( zbyt licznym aby ich wymienić ) za wiele ciekawych obserwacji. Na koniec - doceniamy wysiłki recenzentów , Dave Huebert i Karen Randall

Bibliografia

[1] Baensch, H. and Riehl, R. "Aquarium Atlas", Tetra Press, 1987.

[2] Horst, K., and Kipper, H. "The Optimum Aquarium", AD aquadocumenta Verlag GmbH, 1986.

[3] Booth, George "[F][plant] CARBON as a SUBSTRATE", grupa dyskusyjna rec.aquaria , 8 Aug. 1994, dostępne w sieci 

[4] Frank, Neil "Nutrient Deficiency Symptoms" ( Objawy niedoborów składników odżywczych )

[5] Baensch, H. and Riehl, R. "Aquarium Atlas Volume 2", Tetra Press, 1993.

[6] Christensen, Claus "Re: Tropica Fertilizer", Aquatic Plants Digest V1 #165, 5 July 1995.

[7] Frank, Neil "Chemicals to Control Algae - The Use of Simazine", The Aquatic Gardener, Vol. 4 no. 6, 1991 (also available on the Web at  ).

[8] Gargas, Joe "Chemical Treatment of Ectoparasites Afflicting Fish Part I", Freshwater and Marine Aquarium, Oct. 1993.

 

Dodatek A - Przepis na nawóz PMDD (Poor Man's Dupla Drops)

 • 1 łyżka stołowa (~9g) chelatowanej mieszaniny składników odżywczych (7% Fe, 1.3% B, 2% Mn, 0.06% Mo, 0.4% Zn, 0.1% Cu, EDTA, DTPA)
 • 2 łyżki stołowe (~14g) K2SO4 (siarczan potasu)
 • 1 łyżka stołowa (~6g) KNO3 (azotan potasu)
 • 2.5 łyżki stołowe (~33g) MgSO4*7H2O (siedmiowodny siarczan magnezu, omiń jeśli mieszanina składników odżywczych zawiera już magnez)
 • 300mL wody destylowanej
 • 0.5mL 9M HCl (kwas solny, opcja)

(Większość składników dostępna jest w sklepach z artykułami do upraw hydroponicznych lub sklepach ogrodniczych. Siarczan magnezu można kupić niedrogo w aptece ) [Od tłumacza : w Polsce najlepiej wybrać się na zakupy do sklepów ogrodniczych lub dystrybutorów nawozów rolniczych, dobre są sklepy z odczynnikami chemicznymi , jeśli chcemy mieszać swój własny PMDD z soli. Siarczan magnezu i potasu są dostępne w sklepach z nawozami za około 13 zł za 3 kg siarczanu potasu, siarczan magnezu kosztuje ok.5 zł za 3 kg, w sklepie chemicznym siarczan potasu w klasie czystości CzDA kosztuje ok. 11 zł za 0.5 kg ) .

Rozpuść mieszaninę chelatowanych pierwiastków w 150 ml wody destylowanej, potem dodaj pozostałe składniki. Wlej całość do pozostałej wody aby otrzymać 300 ml płynu. Kwas solny zapobiega wzrostowi grzybów i można go nie dodawać jeśli trzymamy nawóz w lodówce. Codzienne dodawaj tyle nawozu aby utrzymać poziom żelaza na poziomie 0.1 ppm Fe ( dokładną ilość dodawanego nawozu musisz opracować eksperymentalnie, ale 3 ml na 100 l jest odpowiednie dla szybko rosnących roślin ) . Mierz poziom azotanów regularnie, i dostosuj ilość KNO3 w mieszaninie nawozu aby utrzymać azotany na poziomie 3-5 ppm ( ten etap jest naprawdę ważny ). Osoby, które się boją o azotany, mogą dodawać KNO3 oddzielnie, pomijając je na początku i dodając póĽniej w ilości koniecznej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu.

"Okres ważności" mieszaniny jest nieznany. Rób małe porcje, lub przechowuj suche składniki i rozpuszczaj je w wodzie przed dodaniem do akwarium.

Jeśli nie masz dostępu do testów akwarystycznych, satysfakcjonujące rezultaty daje dozowanie 1 ml nawozu do każdych 10 l wody w trakcie podmian.

Post scriptum

Paul Sears chciał dodać do tekstu artykułu następującą wskazówkę:

Zalecam dodanie fosforu w postaci K2HPO4 lub KH2PO4 kiedy w końcu zbiornik wykaże ich niedobór. Moment ten osiągamy gdy zawartość azotanów dalej już nie spada pomimo że wszystkie składniki odżywcze są obecne w akwarium ( Od tłumacza - można też dodać kwas ortofosforowy ).


Komentarze na forum

REKLAMA
Lampa Chihiros do akwarium

Przeczytaj także
Start zbiornika roślinnego a glony
Start zbiornika roślinnego a glony
Szereg ludzi z Aquatic Plants Digest (APD) dyskutowało problem zielonego zakwitu wody w okresie początkowym urządzania nowego akwarium roś...
Zwalczanie glonów sposobami T. Amano
Zwalczanie glonów sposobami T. Amano
Kontrola i usuwanie glonów to jedno z najważniejszych zagadnień w dziedzinie opieki nad akwarium. Występuje wiele gatunków glonów, z których ka...
Wpływ nadmiaru azotu i fosforu a glony
Wpływ nadmiaru azotu i fosforu a glony
Aby uniknąć nadmiernego rozwoju glonów w akwarium należy usuwać nadmiar azotu i fosforu poprzez regularne podmiany wody...
Stiphodon sp - pogromca glonów?
Stiphodon sp - pogromca glonów?
Stiphodon sp. chętnie zjada glony w akwarium. Czyżby był to idealny kandydat na pogromcę glonów akwariowych?... Stiphodon sp. chętnie...
Jak wyczyścić glony obrastające silikon w rogach akwarium
Jak wyczyścić glony obrastające silikon w rogach akwarium
Jak szybko i skutecznie wyczyścić glony w rogach akwarium...czytaj więcej...
Jak czyścić szyby akwarium (z glonów i węglanu wapnia)
Jak czyścić szyby akwarium (z glonów i węglanu wapnia)
Czyszczenie szyb w akwarium to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, który przeprowadzamy w akwarium raz w tygodniu. Zapraszamy do...
Zbrojnik niebieski Glonojad - Ancistrus multispinis
Zbrojnik niebieski Glonojad - Ancistrus multispinis
Możemy wyróżnić wiele bardzo podobnych do siebie gatunków tych znanych i popularnych glonojadów. Jest uznawany za gatunek zgodny, niepł...
Czym czyścić szyby z glonów?
Czym czyścić szyby z glonów?
Czym akwaryści czyszczą glony z szyb akwarium? Jaki sposób jest najlepszy aby ich nie rysować...czytaj więcej...
Jak czyścić kamienie i korzenie z glonów
Jak czyścić kamienie i korzenie z glonów
Każdy akwarystya staje po jakimś czasie przed problemem wyczyszczenia kamieni lub korzeni z delikatnego osadu glonów. Jak prawidłowo zabrać...
Metody: kontrola glonów czy uprawa roślin?
Metody: kontrola glonów czy uprawa roślin?
Zapraszamy do zapoznania się tłumaczeniem artykułu Toma Barra pt: "Metody: kontrola glonów czy uprawa roślin?" autorstwa naszego Czytelnika....
Femanga - najlepszy preparat antyglonowy?
Femanga - najlepszy preparat antyglonowy?
Zapraszamy do zapoznania się się doświadczeniami naszych Czytelników z preparatem Femanga Algen Stop General.... Zapraszamy do zapoznania...
Przewodnik - glony w akwarium
Przewodnik - glony w akwarium
W akwariach spotykamy wiele form zakwitów glonowych, przy czym wszystkie są niepożądane ze względu na niskiefwalory estetyczne i ogólną...

Powiązanerośliny akwariowe
Phyllanthus fluitansPhyllanthus fluitans
Phyllanthus fluitans to roślina pływająca o charakterystycznych czerwonych korzeniach. Podobnie jak inne gatunki pływające o duzychc...
Zobacz inspiracje
021l - Klassisch Linken Haken - waska021l - Klassisch Linken Haken - waska
Zapraszamy do obejrzenia uroczego maluszka forumowicza Waska. Zbiornik został zaaranżowany na granulacie Tropica i oświetlony jest lampą LED....
070l - Moje Akwarium - ArturI 070l - Moje Akwarium - ArturI
Zapraszamy do obejrzenia akwarium Artura, który poprosił forumowiczów o pomoc w prawidłowym starcie nowej aranżacji oraz jego zmagania z...
112l - skały - David (nekzt)112l - skały - David (nekzt)
Akwarium Dawida ma już 1.5 roku. Zastosował w nim własnoręcznie wykonane oświetlenie LED oraz własną mieszankę makroelementów. Zbiornik...
300l - lisek_92300l - lisek_92
Zapraszamy do obejrzenia akwarium forumowicza lisek_92. Pielęgnacja zbiornika napotkała kilka drobnych przeszkód na drodze do efektownego...

Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 
Zapraszamy na Forum Dyskusyjne

Sklep akwarystyczny

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin.
Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do odbioru osobistego w Krakowie.
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5

Czytaj więcej o odbiorze osobistym

 
Copyright © 2001-2024 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.
           


 
Facebook Login