Nowe artykuły

Rośliny w formie in-vitro czy w…

Podczas kompletowania obsady roślin do akwarium stajemy niejednokrotnie przed wyborem - zdecydować się na formę…

Anubias nana Pangolino -…

Plantacja Dennerle posiada w ofercie najmniejszą odmianę Anubiasa o nazwie "Pangolino"...

Nasiona glossostigmy

Chciałem się z Wami podzielić moimi doświadczeniami z glosią którą się wysiewa a nie sadzi. Temat zaczął się w innym…

Recenzje

Ładowanie...

Czytaj więcej...Online

W tej chwili Serwis przegląda 20471 gości oraz 107 zalogowanych użytkowników.

roslinyakwariowe.pl - Profesjonalna Akwarystyka Roślinna

W jakich warunkach rosną w swej ojczyźnie zwartki i barklaje

Wody rzek Azji południowo-wschodniej występują wymienione w tytule rośliny, mają zupełnie inny zestaw rozpuszczonych związków chemicznych niż wody europejskie. Dlatego zapewne szereg akwarystów ma kłopoty z uprawą niektórych gatunków roślin wodnych, a szczególnie zwartek (Cryptocoryne). Aby problem rozwikłać wielu europejskich akwarystów dokładnie analizowało procesy przebiegające w akwariach w trakcie przeprowadzanych eksperymentów (4), niemniej ostatecznym rozwiązaniem było poznanie warunków w naturalnym środowisku w jakim rośliny te żyją. Akwaryści z różnych krajów podejmują więc wyprawy, aby przebadać dokładnie warunki życia w rzekach, z których pochodzą rośliny stosowane w akwarystyce. Od dwu lat w badania włączyli się i akwaryści polscy, a sprzwozdanie z wypraw do Tajlandii - ojczyzny zwartek przedstawił B. Ziarko w numerze 1/81 "Akwarium".

W niniejszym artykule pragnę przedstawić rezultaty pomiarów składu wody. uzyskanych w czasie drugiej wyprawy akwarystów do Tajlandii i Malezji, uzupełnione o dane z literatury (4,5) zawierające wyniki pełnej analizy wody z tych terenów oraz w celu porównania, takie same dane dotyczące wód polskich (1,2,3,6,7,8).

Wody w rzekach, w których spotyka się zwartki, są czyste, dobrze natlenione, o barwie lekko oliwkowej, dno mają żwirowo-piaszczyste o odcieniu czerwonawym. Płyną wśród dżungli. Mimo silnych opadów typu monsunowego wody ich są prawie przeźroczyste, natomiast w sąsiednich rzekach płynących wśród plantacji lub na terenach otwartych, nie porośniętych dżunglą, wody są po deszczu mętne, tak jak w naszych górskich rzekach i potokach.

Wody w rzekach Tajlandii i Malezji, w których rosną interesujące nas zwartki oraz inne gatunki roślin, są tak specyficzne, że zaczyna się je w literaturze nazywać zwartkowymi (4,5). Oprócz różnych gatunków zwartek spotkaliśmy w nich także krynie tajlandzkie i barklaje.

Wody te zawierają niewielką ilość rozpuszczonych soli i są bardzo miękkie -najwyżej 1-2 stopni "n" twardości ogólnej, podczas gdy wody spływające z Karpat, a znajdujące się w wodociągach na Górnym Śląsku mają 10 stopni "n". Całkowita ilość rozpuszczonych w wodach tajlandzkich soli, mierzona w postaci przewodności elektrolitycznej, wynosi 12 ?s(*). Tymczasem woda wodociągowa w Katowicach (pochodząca z górnej Wisły) ma przewodność 250 ?s. Natomiast w moim akwarium, w którym rosną Cryptocoryne siamensis, C. grabowski, C. retrospiralis i Crinum thaianum woda po trzech latach eksploatacji ma przewodność 750 ?s (mimo cotygodniowej wymiany 1/5 wody). Wyraźnie więc widać rozpatrując chociażby te dwa parametry, jak bardzo różni się nasza woda od wody "zwartkowej".

Znacząco duża jest także w wodach zwartkowych zawartość wolnego, rozpuszczonego CO2; w naszych rzekach wynosi ona od 2 do 5 mg/l, a w Tajlandii do 14,3 mg/l. Duża jest także zawartość tlenu (do 8 mg/l), podobna do jego zawartości w naszych, dobrze natlenionych górskich rzekach i potokach. Chlorków jest w tych wodach pięć razy więcej niż w naszych.

Różnica w zawartości żelaza jest znaczna. W naszych wodach występują ilości śladowe (z wyjątkiem niektórych wód specyficznych) - do 0,12 mg/l. Jego zawartość ulega zmianom w ciągu roku.

Wyraźnie niewielka jest w badanych wodach azjatyckich zawartość azotu w różnych postaciach jak: NO3, NO2, NH4. w naszych czystych wodach ilości ich są niewiele większe, natomiast w zanieczyszczonych są wielokrotnie wyższe, podobnie jest zresztą i w akwariach. K. Horst i H. Kipper (4,5) zwrócili uwagę na interesujące, brunatne wycieki z brzegów rzeki, które są bardzo zasobne w składniki mineralne. Zawierają one 40 razy więcej żelaza, 27 razy więcej manganu, 20 razy więcej azotu i 8 razy więcej dwutlenku węgla niż woda rzeki, do której są ciągle wpłukiwane przez padające deszcze monsunowe. Przy takich właśnie wyciekach spotkałem owocujące, duże okazy Barclaya longifolia, forma rubra.

W konsekwencji dwóch wypraw do Azji południowo-wschodniej można się pokusić o sformułowanie pewnych uwag i wniosków. Wymienione w sprawozdaniu B. Ziarki rośliny żyją w specyficznych warunkach, a mianowicie w okresie monsunów są zalewane "wysoką wodą", by potem w okresie suszy znależć się nawet na całkowicie suchym terenie. Szereg roślin, np. Barclaya longifolia, Crypocoryne cordata, C. grabowski, Legendara sp. rośnie w porze suchej poza wodą, w błocie lub wręcz na suchym lądzie. Wymienione rośliny tracą wówczas część lub wszystkie liście, a okres suchy przetrzymują w postaci kłączy, bulw i owocują w okresie intensywnych opadów. W listopadzie kwitły i owocowały: Crinum thaianum, Barclaya longifolia, f. Rubra, Lagenandra sp. uczestnicy wyprawy kwietniowej w ogóle niektórych roślin, np. barklaji nie zauważyli ponieważ nie posiadały one wówczas liści.

Prawdopodobnie, aby rośliny te kwitły intensywnie w akwariach należy je lekko podsuszyć (w okresie od grudnia do maja) lub w ogóle przechowywać w błocie bez wody (np. barklaja). Trudniejsza jest sprawa ze zwartkami, ale ich intensywny wegetatywny rozród kompensuje brak nasion. Ponadto jak zauważyli K. Horst i H. Kipper zwartki te nie kwitną w ogóle jeśli poziom wody przekracza 50 cm. Na takich stanowiskach rozmnażają się one wyłącznie wegetatywnie.

Warunki w jakich żyją wymienione rośliny w europejskich akwariach są diametralnie różne niż w naturze. Azotu i fosforu jest o wiele więcej ponad potrzeby. Składniki te pochodzą z rozkładu produktów przemiany materii ryb i roślin oraz gnijących szczątków padłych organizmów wodnych. Niewiele jest w akwariach tlenu, minimalne ilości dwutlenku węgla. Trudno się więc dziwić, że zwartki rosną w akwariach o wiele wolniej niż w naturze. W wodzie wodociągowej dostarczamy im także zbyt dużej ilości wapnia i magnezu, a minimalnie w stosunku do potrzeb sodu, potasu, żelaza i manganu.

Mimo jednak tak wielkich różnic w składzie wody, jej eutrofizacji (wzbogacenia) w azot, fosfor, itp. Wymienione w tym artykule rośliny adaptują się w warunkach akwaryjnych dobrze. W moim akwarium Crinum thaianum oraz Cryptocoryne siamensis (przywiezione w roku 1979) przyjęły się doskonale. Krynia wypuściła cebulki przybyszowe, a zwartka tajlandzka rozrosła się poprzez rozłogi dając kilka roślin potomnych. W akwarium tym zawartość soli ogółem jest 75 razy większa niż w naturze, słup wody ma wysokość 40 cm, oświetlone jest ono jedną jarzeniówką białą 40 W oraz dwoma żarówkami 40 V. Dodać jednak muszę, że dodawałem do wody raz na dwa tygodnie łyżeczkę rudy darniowej oraz szczyptę wersenianu sodu, który tworzy z żelazem i manganem związki kompleksowe, umożliwiające roślinom ich przyswojenie.

Taką samą funkcję jak wersenian (a nawet lepszą) spełniają kwasy huminowe znajdujące się w wyciągach torfowych lub wypłukiwane z lignitów (ksylity -fragmenty węgla brunatnego o strukturze drewna) i korzeni torfowych. Wyższość ich nad wersenianem sodu polega na tym, że nie blokują po pewnym czasie rozwoju roślin. Z powyższych wywodów wynika także częściowa nieprzydatność "Florovitu" do praktyki akwaryjnej, zawiera on bowiem na pewno związki azotu, fosforu i wapnia konieczne roślinom w doniczkach, czy w uprawie gruntowej, których jednak nadmiar znajduje się bez niego w zarybionym akwarium. Ponadto zaznaczyć pragnę, że wprowadzenie kwasów huminowych w celu otrzymania wód zwartkowych uniemożliwia w nich hodowlę ryb żyworodnych.

Sądzę, że kolejne wyprawy akwarystów, lepiej wyposażone w sprzęt analityczny, dostarczają nam dalszych ciekawych danych, także o innych roślinach oraz o bardzo ciekawych rybach tego regionu geograficznego.


(*). Mikosimens
(1). Według K. Horsta i H. Kippera.
(2). Wyniki uzyskano dzięki uprzejmości dyrekcji i laboratorium Wojewódzkiej Stacji Wodociągów w Katowicach (średnia za rok 1980).
(3). Pomiar własny autora.


LITERATURA

Bombówna M., 1965 - Hydrochemical characteristics of the Rożnów and Czchów Reservoirs. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, nr 11, s. 215-233.
Bombówna m., 1965 - Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Raby i jej dopływów, Acta Hydrobiologica, nr 11, s. 479-504.
Domańska R., 1957 - Zbiornik goczałkowicki. Omówienie badań fizykochemicznych wody rz. Wisły i jej dopływów na odcinku Wisła Czarne - Wisła Strumień. Referat opracowany na podstawie prac wykonanych przez ZBWiK-IGK w Gliwicach.
Horst K., Kipper H., 1978 - Das perfecte Aquarium, Tetra Werke, Bielefeld.
Horst K., 1979 - Tajemnice zwartek (Cryptocoryne), "Akwarium", z. 2(50), s. 48-53.
Musiał L., Turoboyski L., Chrobot M., Labuz Wł., Badania nad zanieczyszczeniem rzeki Soły i jej zdolnością do samooczyszczania. Pol. Archiw. Hydrobiol., t. IV(17).
Stannenberg K., 1958 - Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski. Pol. Archiv. Hydrobiol., t. IV(17), s. 289-359.
Starmach K., 1938 - Badania sestonu górnej Wisły i Białej Przemszy. PAU Kraków, t. LXXIII.

Autor: Henryk Skrzyński


Forum Dyskusyjne


Zobacz także

Konto Premium za złotówkę miesięcznie Konto Premium za złotówkę miesięcznie
Konto Premium pozwala wyłączyć reklamy i daje dostęp do zaawansowanych opcji strony. Jest także Twoją cegiełką w rozwój naszej...
Wyniki konkursu BADC 2016 Wyniki konkursu BADC 2016
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu Biotope Aquarium Design Contest 2016 na najładniejsze akwarium biotopowe, w którym...
Konkurs CALRA 2017 na aranżację akwarium Konkurs CALRA 2017 na aranżację akwarium
Zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w konkursie fotograficznym na aranżację akwarium roślinnego. Pojawiły się już pierwsze zgł...
Tutorial zakładania akwarium 90x45x45cm Tutorial zakładania akwarium 90x45x45cm
Zapraszamy do obejrzenia kolejnego tutoriala video prezentującego przygotowanie aranżacji w akwarium o wymiarach 90x45x45cm. Autorem aranżacji...
Akwarium obok kominka Akwarium obok kominka
Przygotowując projekt domu warto zaplanować wcześniej miejsce na akwarium. Czasami mamy do dyposycji nietypowe miejsca takie jak akwarium obok...
Zakładanie akwarium 90x45x45cm Zakładanie akwarium 90x45x45cm
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala video prezentującego przygotowanie aranżacji w akwarium o wymiarach 90x45x45cm. Autorem aranżacji jest Luis...
Kostka OptiWhite 30x30x30cm Kostka OptiWhite 30x30x30cm
Zapraszamy do obejrzenia roślinnej kostki o wymiarach 30x30x30cm, którą możecie postawić w swoim salonie jako drugie akwarium w domu...
Zakładanie akwarium borneo Zakładanie akwarium borneo
Zapraszamy do obejrzenia akwarium Kondrada Demiczuka z bucephalandrami, będące nawiązaniem do biotopu Borneo... Zapraszamy do obejrzenia...

Podobne akwaria
Inspiracja: akwarium Tropica 099 (100l)Inspiracja: akwarium Tropica 099 (100l)
Akwarium o pojemności 100l z aranżacją w stylu japońskim, w której wykorzystano zielone gatunki roślin w tym unikalną z uwagi na...
Poznaj rośliny z akwariów galerii roslinyakwariowe.plPoznaj rośliny z akwariów galerii roslinyakwariowe.pl
Regularnie prezentujemy akwaria z Salonu roslinyakwariowe.pl w Krakowie. Tym razem chcielibyśmy zaprezentować Wam kilka gatunków i odmian...
160l - Michał Buczyński 160l - Michał Buczyński
Zapraszamy do obejrzenia oryginalnej aranżacji przygotowanej w akwarium o wymiarach 100x40x40cm. Zbiornik jest prowadzony na nawozach Easy-Life i...
Inspiracja: akwarium Tropica 054Inspiracja: akwarium Tropica 054
Akwarium o pojemności 72l z aranżacją w stylu japońskim, w której wykorzystano 3 gatunki roślin, w tym wgłębkę - Riccia fluitans...
Nowy podwodny ogród w galerii w KrakowieNowy podwodny ogród w galerii w Krakowie
Ponieważ akwarystyka roślinna to nie tylko zbiorniki w stylu Amano, ale również akwaria typu low-tech, przygotowaliśmy w naszej galerii...
__404____404__
Bad karma: we can't find that page! You asked for {%sh404SEF_404_URL%}, but despite our computers looking very hard, we could not find it. What...
Aktualne zdjęcia z Krakowskiej galeriiAktualne zdjęcia z Krakowskiej galerii
Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć w naszej krakowskiej galerii akwariów roślinnych, w której prezentujemy rozmaite...
Inspiracja: akwarium Tropica 049Inspiracja: akwarium Tropica 049
Akwarium o wymiarach o pojemności 100l z aranżacją, w której wykorzystano 4 gatunki roślin, w tym Eleocharis acicularis mini, z kt&...

Zobacz opisy roślin
Pytania: wilgotność powietrza w mieszkaniu z akwariumPytania: wilgotność powietrza w mieszkaniu z akwarium
Zamierzam postawić nowy zbiornik 450l o rozmiarach 150x50x60cm - docelowo ma to być akwarium otwarte z lampą HQI zwieszaną z sufitu.W związku z...
Bucephalandra Wavy GreenBucephalandra Wavy Green
W naturze Bucephalandra porasta kamienie i korzenie rzek i strumieni.Jej pielęgnacja przypomina zabiegi, które przeprowadzamy w przypadku...
Eichhornia crassipesEichhornia crassipes
Eichhornia crassipes (hiacynt wodny) jest dekoracyjną rośliną pływającą przeznaczoną do oczek wodnych i dużych akwariów otwartych (...
Elatine hydropiperElatine hydropiper
Elatine hydropiper to najmniejsza dostępna roślina trwanikowa. Jej blaszki liściowe osiągają rozmiary około 2mm i są sporo mniejsze od liś...
Vallisneria americana asiaticaVallisneria americana asiatica
Vallisneria sp. Asiatica posiada zielone, poskręcane liście. Posadzona w grupie pięknie kontrastuje na tle innych roślin. Liście nie są dł...
Fissidens fontanus (Phoenix moss) Fissidens fontanus (Phoenix moss)
Mech Fissidens pochodzi z Ameryki Północnej. Wyglądem przypomina ptasie pióra - stąd jego popularna nazwa: "Phoenix moss&...
Cladophora aegagropila (gałęzatka)Cladophora aegagropila (gałęzatka)
Cladophora aegagropila jest w rzeczywistości reprezentantem glonów. Nie porasta jednak innych roślin ani szyb akwarium czy urządzeń...
Ceratophyllum demersum FoxtailCeratophyllum demersum Foxtail
Ceratophyllum demersum 'Foxtail' został odkryty w małych dopływach rzecznych w Boliwii (Ameryka Południowa) podczas ekspedycji do Rio...
Aponogeton madagascariensisAponogeton madagascariensis
Aponogeton madagascariensis pochodzi z Madagaskaru (Afryka). To popularna ciekawostka botaniczna prezentowana w ogrodach botanicznych na całym Ś...
Riccardia chamedryfolia (Mini Pelia)Riccardia chamedryfolia (Mini Pelia)
Riccardia chamedryfolia pochodzi z Azji. Dorasta do 1 - 3cm wysokości i jest jedną z najmniejszych roślin akwariowych. Łatwo przyrasta do...
Azolla carolinianaAzolla caroliniana
Azolla caroliniana pochodzi z Ameryki Północnej. Na polach ryżowych jest używana jako naturalny nawóz i pasza dla zwierząt. Jest...
Marsilea crenataMarsilea crenata
Marsilea crenata to paproć pochodząca z Azji, gdzie w naturze rośnie na polach ryżowych. Jej liście są bardzo małe i rzadko przekraczają...
Vallisneria americana giganteaVallisneria americana gigantea
Vallisneria sp. Gigantea pochodzi z Azji. Jest bardzo łatwa w uprawie i charakteryzyje się szybkim wzrostem. Z uwagi na wymiary nadaje się do...
Rotala greenRotala green
Rotala sp. 'Green' pochodzi z Azji. Jest bardzo podobna do Rotala rotundifolia, z tą różnicą, że jej liście pozostają...

Rośliny akwariowe zamówisz wysyłkowo z darmową dostawą do domu klikając tutaj

Serwis roslinyakwariowe.pl


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad 43 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się naszyn doświadczeniem.  

     zamów e-Magazyn na e-mail

Salon firmowy w Krakowie

Zapraszamy do odwiedzin naszego
sklepu i galerii akwariów roślinnych.

Poniedziałek-piątek: 12:00-18:00
Sobota: 10:00-14:00

mapa dojazdu